Vojtěch Pommer

Ing. Vojtěch Pommer

Ing. Vojtěch Pommer

Email

vojtech.pommer@fsv.cvut.cz

Telefon

2 2435 7956

Kancelář

A337

Vzdělání

2017

Bc., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Stavební inženýrství, Bakalářská práce: Balistická odolnost vysokohodnotného vlákny vyztuženého cementového kompozitu vůči vícenásobnému dopadu projektilu

2019 Ing., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Materiálové inženýrství, Diplomová práce: Betony pro sekundární ochranu radioaktivního odpadu

dosud Ph.D., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Fyzikální a materiálové inženýrství, Disertační práce:

Zaměstnání a praxe

2019 - nyní Vědecký pracovník, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2018 Pomocná vědecká síla, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze
   
Výzkumná činnost


Měření fyzikálních a chemických parametrů stavebních materiálů

Bakalářské předměty

Kočí, V., Koňáková, D., Pommer, V., Keppert, M., Vejmelková, E., Černý, R.
Exploiting advantages of empirical and optimization approaches to design alkali activated materials in a more efficient way
Construction and Building Materials. 2021, 292, 123460. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.123460

Kočí, V., Kočí, J., Maděra, J., Litoš J., Pommer, V., Scheinherrová, L., Černý, R.
Computational compensation of systematic errors accompanying non-equilibrium thermocouple measurements
International Journal of Thermal Sciences. 2021, 168, 107049. ISSN 1290-0729.
https://doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2021.107049

Abo Elgat W.A.A., Taha A.S., Salem M.Z.M., Fares Y.G.D., Böhm, M., Mohamed M.F., Nasser R.A., Pommer, V.
The Effects of Iron Rust on the Ageing of Woods and Their Derived Pulp Paper
Polymers. 2021, 13(20), 3483. ISSN 2073-4360.
https://doi.org/10.3390/polym13203483

Pommer, V., Vejmelková, E., Černý, R., Keppert, M.
Alkali-activated waste ceramics: Importance of precursor particle size distribution
Ceramics International. 2021, 47(22), 31574-31582. ISSN 0272-8842.
https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2021.08.037

Fořt, J., Novotný R., Vejmelková, E., Trník, A., Rovnaníková P., Keppert, M., Pommer, V., Černý, R.
Characterization of geopolymers prepared using powdered brick
Journal of Materials Research and Technology. 2019, 8(6), 6253-6261. ISSN 2238-7854.
https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2019.10.019

Kočí, J., Maděra, J., Pommer, V., Černý, R.
Analysis of the Frost-Induced Damage of Building Enclosures on the Territory of the Czech Republic
Advances in Materials Science and Engineering. 2018, 2018, 3421801. ISSN 1687-8434.
https://doi.org/10.1155/2018/3421801