Alena Vimmrová

doc. Ing. Alena Vimmrová, Ph.D.

doc. Ing. Alena Vimmrová, Ph.D.

zástupce vedoucího katedry

Email

vimmrova@fsv.cvut.cz

Telefon

2 2435 7126

Kancelář

A329

Vzdělání

2016 Docentka, ČVUT v Praze, obor Teorie stavebních konstrukcí a materiálů, Habilitační práce: Nové materiály na bázi síranu vápenatého
2007 Ph.D., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Fyzikální a materiálové inženýrství, Disertační práce: Formulace materiálů na bázi sádrové pěny
1985 Ing., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Pozemní stavby, specializace  Konstrukční soustavy- statická a dynamická analýza pozemních staveb
Zaměstnání a praxe

2016 - nyní Docentka, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze
od 1998 Zástupkyně vedoucího katedry Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze
1993-1998 Odborná asistentka, Katedra stavebních hmot, Fakulta stavební, ČVUT v Praze
1992-1993 Soukromá projektová praxe
1985-1992 Odborná asisitentka,Výzkumný ústav pozemních staveb Praha, odd. Betonových konstrukcí  
Výzkumná činnost

Experimentální a teoretická analýza vlastností materiálů na bázi sádry. Vývoj a návrh kompozitů na bázi sádry.
Krejsová, J.; Doleželová, M.; Pernicová, R.; Svora, P.; Vimmrová, A.
The influence of different aggregates on the behavior and properties of gypsum mortars
Cement and Concrete Composites. 2018, 2018(92), 188-197. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2018.06.007

Doleželová, M.; Scheinherrová, L.; Krejsová, J.; Vimmrová, A.
Effect of high temperatures on gypsum-based composites
Construction and Building Materials. 2018, 2018(168), 82-90. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.02.101

Vimmrová, A.; Kočí, V.; Krejsová, J.; Černý, R.
A Method for Optimizing Lightweight-Gypsum Design Based on Sequential Measurements of Physical Parameters
Measurement Science Review. 2016, 16(3), 160-166. ISSN 1335-8871.
https://doi.org/10.1515/msr-2016-0019

Vimmrová, A.; Nazmunnahar, M.; Černý, R.
Lightweight gypsum-based materials prepared with aluminum powder as foaming agent
Cement Wapno Beton. 2014, 19/81(5), 299-307. ISSN 1425-8129.

Vimmrová, A.; Michalko, O.; Černý, R.; Keppert, M.
Calcined gypsum-lime-metakaolin binders: Design of optimal composition
Cement and Concrete Composites. 2014, 52 91-96. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2014.05.011

Vimmrová, A.; Keppert, M.; Svoboda, L.; Černý, R.
Lightweight gypsum composites: design strategies for multi-functionality
Cement and Concrete Composites. 2011, 33(1), 84-89. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2010.09.011

Toman, J.; Vimmrová, A.; Černý, R.
Long-Term On-Site Assessment of Hygrothermal Performance of Interior Thermal Insulation System without Water Vapour Barrie
Energy and Buildings. 2009, 41(1), 51-55. ISSN 0378-7788.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2008.07.007

Vliv plniv na strukturu a vlastnosti síranovápenatých kompozitů

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2019 - 2021