Alena Vimmrová

doc. Ing. Alena Vimmrová, Ph.D.

doc. Ing. Alena Vimmrová, Ph.D.

zástupce vedoucího katedry

Email

vimmrova@fsv.cvut.cz

Telefon

2 2435 7126

Kancelář

A329

Vzdělání

2016 Docentka, ČVUT v Praze, obor Teorie stavebních konstrukcí a materiálů, Habilitační práce: Nové materiály na bázi síranu vápenatého
2007 Ph.D., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Fyzikální a materiálové inženýrství, Disertační práce: Formulace materiálů na bázi sádrové pěny
1985 Ing., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Pozemní stavby, specializace  Konstrukční soustavy- statická a dynamická analýza pozemních staveb
Zaměstnání a praxe

2016 - nyní Docentka, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze
od 1998 Zástupkyně vedoucího katedry Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze
1993-1998 Odborná asistentka, Katedra stavebních hmot, Fakulta stavební, ČVUT v Praze
1992-1993 Soukromá projektová praxe
1985-1992 Odborná asisitentka,Výzkumný ústav pozemních staveb Praha, odd. Betonových konstrukcí  
Výzkumná činnost

Experimentální a teoretická analýza vlastností materiálů na bázi sádry. Vývoj a návrh kompozitů na bázi sádry.
Doleželová, M., Krejsová, J., Scheinherrová, L., Keppert, M., Vimmrová, A.
Investigation of environmentally friendly gypsum based composites with improved water resistance
Journal of Cleaner Production. 2022, 370, 133278. ISSN 0959-6526.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.133278

Scheinherrová, L., Doleželová, M., Vimmrová, A., Vejmelková, E., Jerman, M., Pommer, V., Černý, R.
Fired clay brick waste as low cost and eco-friendly pozzolana active filler in gypsum-based binders
Journal of Cleaner Production. 2022, 368, 133142. ISSN 0959-6526.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.133142

Doleželová, M., Scheinherrová, L., Krejsová, J., Keppert, M., Černý, R., Vimmrová, A.
Investigation of gypsum composites with different lightweight fillers
Construction and Building Materials. 2021, 297, 123791. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.123791

Doleželová, M., Scheinherrová, L., Vimmrová, A.
Study of gypsum composites with fine solid aggregates at elevated temperatures
Science and Engineering of Composite Materials. 2021, 28(1), 237-248. ISSN 2191-0359.
https://doi.org/10.1515/secm-2021-0025

Doleželová, M., Krejsová, J., Vimmrová, A.
Adhesive strength of gypsum composites with lightweight fillers
U.Porto Journal of Engineering. 2021, 4(2), 52-59. ISSN 2183-6493.
https://doi.org/10.24840/2183-6493_007.002_0007

Vimmrová, A., Krejsová, J., Scheinherrová, L., Doleželová, M., Keppert, M.
Changes in structure and composition of gypsum paste at elevated temperatures
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2020, 2020 ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-020-09528-8

Krejsová, J., Heralová R.S., Doleželová, M., Vimmrová, A.
Environmentally friendly lightweight gypsum-based materials with waste stone dust
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART L-JOURNAL OF MATERIALS-DESIGN AND APPLICATIONS. 2019, 233(3), 258-267. ISSN 1464-4207.
https://doi.org/10.1177/1464420719826163

Krejsová, J., Doleželová, M., Pernicová R., Svora P., Vimmrová, A.
The influence of different aggregates on the behavior and properties of gypsum mortars
Cement and Concrete Composites. 2018, 2018(92), 188-197. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2018.06.007

Doleželová, M., Scheinherrová, L., Krejsová, J., Vimmrová, A.
Effect of high temperatures on gypsum-based composites
Construction and Building Materials. 2018, 2018(168), 82-90. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.02.101

Doleželová, M., Krejsová, J., Vimmrová, A.
LIGHTWEIGHT GYPSUM BASED MATERIALS: METHODS OF PREPARATION AND UTILIZATION
International Journal of Sustainable Development and Planning. 2017, 12(2), 326-335. ISSN 1743-7601.
https://doi.org/10.2495/SDP-V12-N2-326-335

Vimmrová, A., Kočí, V., Krejsová, J., Černý, R.
A Method for Optimizing Lightweight-Gypsum Design Based on Sequential Measurements of Physical Parameters
Measurement Science Review. 2016, 16(3), 160-166. ISSN 1335-8871.
https://doi.org/10.1515/msr-2016-0019

Nazmunnahar M., Del Val J.J., Vimmrová, A., González J.
Microstructural and Magnetic Properties of Ni50Mn39Sn11 and Ni50Mn36Sn14 Heusler Alloys
International Journal of Chemical, Nuclear, Metallurgical and Materials Engineering. 2015, 9(5), 716-720. ISSN 1307-6892.

Vimmrová, A., Doleželová, M., Černý, R.
Ternární směsi na bázi sádry se zlepšenými mechanickými vlastnostmi
Stavební obzor. 2014, 23(7-8), 126-131. ISSN 1805-2576.

Vimmrová, A., Nazmunnahar M., Černý, R.
Lightweight gypsum-based materials prepared with aluminum powder as foaming agent
Cement Wapno Beton. 2014, 19/81(5), 299-307. ISSN 1425-8129.

Vimmrová, A., Michalko O., Černý, R., Keppert, M.
Calcined gypsum-lime-metakaolin binders: Design of optimal composition
Cement and Concrete Composites. 2014, 52 91-96. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2014.05.011

Vimmrová, A., Keppert, M., Svoboda L., Černý, R.
Lightweight gypsum composites: design strategies for multi-functionality
Cement and Concrete Composites. 2011, 33(1), 84-89. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2010.09.011

Toman, J., Vimmrová, A., Černý, R.
Long-Term On-Site Assessment of Hygrothermal Performance of Interior Thermal Insulation System without Water Vapour Barrie
Energy and Buildings. 2009, 41(1), 51-55. ISSN 0378-7788.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2008.07.007

Vimmrová, A., Svoboda L.
Příprava pěnové sádrové hmoty pomocí kyselého činidla
Stavební obzor. 2008, 17(9), 277-279. ISSN 1210-4027.

Vimmrová, A., Svoboda L.
Hybridně lehčená sádrová hmota
Stavební obzor. 2008, 17(1), 8-10. ISSN 1210-4027.

Vliv plniv na strukturu a vlastnosti síranovápenatých kompozitů

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2019 - 2021