Jitka Krejsová

Ing. Jitka Krejsová, Ph.D.

Ing. Jitka Krejsová, Ph.D.

Email

jitka.krejsova@fsv.cvut.cz

Telefon

2 2435 7139

Kancelář

A337

Vzdělání

2011 - 2015 Bc., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Konstrukce pozemních staveb, Bakalářská práce: Návrh a ověření vlastností lehké sádrové hmoty s kamenným prachem

2015 - 2017 Ing., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Materiálové inženýrství, Diplomová práce: Průzkum tranzitní zóny sádrových pojiv

2017 - 2022 Ph.D., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Fyzikální a materiálové inženýrství, Disertační práce: Změny ve struktuře a vlastnostech materiálů na bázi sádry po zatížení vysokými teplotami

Zaměstnání a praxe

2017 - nyní Vědecký pracovník, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2014 - 2016 Pomocná vědecká síla, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2013 ALLEGRO s.r.o., rozpočtář zákaznického oddělení

Výzkumná činnost

Výzkum a vývoj kompozitních materiálů na bázi sádry a zkoušení jejich mechanických, vlhkostních a tepelně-technických vlastností. Využití světelné a elektronové mikroskopie při studiu anorganických materiálů.

Bakalářské předměty

Doleželová, M., Krejsová, J., Scheinherrová, L., Keppert, M., Vimmrová, A.
Investigation of environmentally friendly gypsum based composites with improved water resistance
Journal of Cleaner Production. 2022, 370, 133278. ISSN 0959-6526.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.133278

Doleželová, M., Scheinherrová, L., Krejsová, J., Keppert, M., Černý, R., Vimmrová, A.
Investigation of gypsum composites with different lightweight fillers
Construction and Building Materials. 2021, 297, 123791. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.123791

Doleželová, M., Krejsová, J., Vimmrová, A.
Adhesive strength of gypsum composites with lightweight fillers
U.Porto Journal of Engineering. 2021, 4(2), 52-59. ISSN 2183-6493.
https://doi.org/10.24840/2183-6493_007.002_0007

Dobrovolný T., Jiránek M., Krejsová, J.
THE INFLUENCE OF PINHOLES IN WATERPROOFING MATERIALS ON THE VALUE OF THE RADON DIFFUSION COEFFICIENT
Radiation Protection Dosimetry. 2020, 191(2), 238-243., 160. ISSN 1742-3406.
https://doi.org/10.1093/rpd/ncaa160

Vimmrová, A., Krejsová, J., Scheinherrová, L., Doleželová, M., Keppert, M.
Changes in structure and composition of gypsum paste at elevated temperatures
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2020, 2020 ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-020-09528-8

Jerman, M., Scheinherrová, L., Medveď, I., Krejsová, J., Doleželová, M., Bezdička P., Černý, R.
Effect of cyclic wetting and drying on microstructure, composition and length changes of lime-based plasters
Cement and Concrete Composites. 2019, 2019(104), 103411. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2019.103411

Krejsová, J., Doleželová, M.
Resistance of Mortars with Gypsum, Lime and Composite Binders against Molds
Acta Polytechnica CTU Proceedings. 2019, 21(21/2019), 16-20. ISSN 2336-5382.
https://doi.org/10.14311/APP.2019.21.0016

Scheinherrová, L., Vejmelková, E., Keppert, M., Bezdička P., Doleželová, M., Krejsová, J., Černý, R.
Effect of Cu-Zn coated steel fibers on high temperature resistance of reactive powder concrete
Cement and Concrete Research. 2019, 117 45-57. ISSN 0008-8846.
https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2018.12.008

Krejsová, J., Heralová R.S., Doleželová, M., Vimmrová, A.
Environmentally friendly lightweight gypsum-based materials with waste stone dust
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART L-JOURNAL OF MATERIALS-DESIGN AND APPLICATIONS. 2019, 233(3), 258-267. ISSN 1464-4207.
https://doi.org/10.1177/1464420719826163

Krejsová, J., Doleželová, M., Pernicová R., Svora P., Vimmrová, A.
The influence of different aggregates on the behavior and properties of gypsum mortars
Cement and Concrete Composites. 2018, 2018(92), 188-197. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2018.06.007

Doleželová, M., Scheinherrová, L., Krejsová, J., Vimmrová, A.
Effect of high temperatures on gypsum-based composites
Construction and Building Materials. 2018, 2018(168), 82-90. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.02.101

Doleželová, M., Krejsová, J., Vimmrová, A.
LIGHTWEIGHT GYPSUM BASED MATERIALS: METHODS OF PREPARATION AND UTILIZATION
International Journal of Sustainable Development and Planning. 2017, 12(2), 326-335. ISSN 1743-7601.
https://doi.org/10.2495/SDP-V12-N2-326-335

Vimmrová, A., Kočí, V., Krejsová, J., Černý, R.
A Method for Optimizing Lightweight-Gypsum Design Based on Sequential Measurements of Physical Parameters
Measurement Science Review. 2016, 16(3), 160-166. ISSN 1335-8871.
https://doi.org/10.1515/msr-2016-0019