Jitka Krejsová

Ing. Jitka Krejsová

Ing. Jitka Krejsová

Email

jitka.krejsova@fsv.cvut.cz

Telefon

2 2435 8754

Kancelář

D1015

Vzdělání

2011 - 2015 Bc., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Konstrukce pozemních staveb, Bakalářská práce: Návrh a ověření vlastností lehké sádrové hmoty s kamenným prachem

2015 - 2017 Ing., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Materiálové inženýrství, Diplomová práce: Průzkum tranzitní zóny sádrových pojiv

2017 - nyní Ph.D., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Fyzikální a materiálové inženýrství, Disertační práce: Změny ve struktuře a vlastnostech materiálů na bázi sádry po zatížení vysokými teplotami

Zaměstnání a praxe

2017 - nyní Vědecký pracovník, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2014 - 2016 Pomocná vědecká síla, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2013 ALLEGRO s.r.o., rozpočtář zákaznického oddělení

Výzkumná činnost

Výzkum a vývoj kompozitních materiálů na bázi sádry a zkoušení jejich mechanických, vlhkostních a tepelně-technických vlastností. Využití světelné a elektronové mikroskopie při studiu anorganických materiálů.

 

Bakalářské předměty

Krejsová, J.; Doleželová, M.; Pernicová, R.; Svora, P.; Vimmrová, A.
The influence of different aggregates on the behavior and properties of gypsum mortars
Cement and Concrete Composites. 2018, 2018(92), 188-197. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2018.06.007

Doleželová, M.; Scheinherrová, L.; Krejsová, J.; Vimmrová, A.
Effect of high temperatures on gypsum-based composites
Construction and Building Materials. 2018, 2018(168), 82-90. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.02.101

Vimmrová, A.; Kočí, V.; Krejsová, J.; Černý, R.
A Method for Optimizing Lightweight-Gypsum Design Based on Sequential Measurements of Physical Parameters
Measurement Science Review. 2016, 16(3), 160-166. ISSN 1335-8871.
https://doi.org/10.1515/msr-2016-0019