Miloš Jerman

Ing. Miloš Jerman, Ph.D.

Ing. Miloš Jerman, Ph.D.

Email

milos.jerman@fsv.cvut.cz

Telefon

2 2435 7128

Kancelář

A317

Vzdělání

2005 Ing., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě, Diplomová práce: Využití digitálního modelu terénu v archeologii

2011 Ph.D., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor: Fyzikální a materiálové inženýrství, Disertační práce: Vnitřní tepelně izolační systémy nové generace

Zaměstnání a praxe

2011 - nyní Odborný asistent, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2006 - 2011 Vědecký pracovník, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2005 - 2006 Ekonom - analytik, Ponas-Linhartice s.r.o.
Výzkumná činnost

Měření transportních parametrů stavebních materiálů, studium přírodních materiálů a jejich využití v kompozitech. Výzkum vývoje hydratačního tepla.
Keppert, M.; Scheinherrová, L.; Jerman, M.; Doušová, B.; Kobera, L.; Brus, J.; Černý, R.
Hydration of Ordinary Portland Cement in Presence of Lead Sorbed on Ceramic Sorbent
Materials. 2019, 12(1), ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma12010019

Kočí, J.; Maděra, J.; Jerman, M.; Černý, R.
Experimental Determination of Heat and Moisture Transport Properties of AAC in the Range of Subzero to Room Temperatures
International Journal of Thermophysics. 2019, 40(1), ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-018-2464-2

Kočí, V.; Maděra, J.; Jerman, M.; Černý, R.
Experimental Determination of Frost Resistance of Autoclaved Aerated Concrete at Different Levels of Moisture Saturation
International Journal of Thermophysics. 2018, 39 ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-018-2398-8

Kočí, V.; Čáchová, M.; Koňáková, D.; Vejmelková, E.; Jerman, M.; Keppert, M.; Maděra, J.; Černý, R.
Heat and Moisture Transport and Storage Parameters of Bricks Affected by the Environment
International Journal of Thermophysics. 2018, 39 ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-018-2383-2

Fiala, L.; Jerman, M.; Reiterman, P.; Černý, R.
Determination of Thermal Conductivity of Silicate Matrix for Applications in Effective Media Theory
International Journal of Thermophysics. 2018, 39(2), ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-017-2347-y

Fiala, L.; Jerman, M.; Rovnaník, P.; Černý, R.
Basic physical, mechanical and electrical properties of electrically enhanced alkali-activated aluminosilicates
Materials and Technology. 2017, 51(6), 1005-1009. ISSN 1580-2949.
https://doi.org/10.17222/mit.2017.051

Koňáková, D.; Čáchová, M.; Vejmelková, E.; Keppert, M.; Jerman, M.; Bayer, P.; Rovnaníková, P.; Černý, R.
Lime-based plasters with combined expanded clay-silica aggregate: Microstructure, texture and engineering properties
Cement and Concrete Composites. 2017, 83 374-383. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2017.08.005

Kočí, V.; Maděra, J.; Jerman, M.; Černý, R.
Computational analysis of heat transport and storage processes in large-volume isothermal heat flow calorimeter
Applied Thermal Engineering. 2017, 121 547-553. ISSN 1359-4311.
https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2017.04.118

Kočí, J.; Maděra, J.; Jerman, M.; Keppert, M.; Svora, P.; Černý, R.
Identification of Water Diffusivity of Inorganic Porous Materials Using Evolutionary Algorithms
Transport in Porous Media. 2016, 113(1), 51-66. ISSN 0169-3913.
https://doi.org/10.1007/s11242-016-0679-x

Jerman, M.; Tydlitát, V.; Keppert, M.; Čáchová, M.; Černý, R.
Characterization of early-age hydration processes in lime-ceramic binders using isothermal calorimetry, X-ray diffraction and scanning electron microscopy
Thermochimica Acta. 2016, 633(1), 108-115. ISSN 0040-6031.
https://doi.org/10.1016/j.tca.2016.04.005

Jerman, M.; Tydlitát, V.; Černý, R.
Isothermal-calorimetry study of the effect of plasticizer and air-entraining agent on the hydration kinetics of blended cements containing brick powder as a pozzolanic addition
Cement Wapno Beton. 2016, 21(1), 1-+. ISSN 1425-8129.

Kočí, V.; Maděra, J.; Jerman, M.; Žumár, J.; Koňáková, D.; Čáchová, M.; Vejmelková, E.; Reiterman, P. et al.
Application of waste ceramic dust as a ready-to-use replacement of cement in lime-cement plasters: an environmental-friendly and energy-efficient solution
Clean Technologies and Environmental Policy. 2016, 18(6), 1725-1733. ISSN 1618-9558.
https://doi.org/10.1007/s10098-016-1183-2

Jerman, M.; Medveď, I.; Černý, R.
Length changes of autoclaved aerated concrete exposed to cyclic wetting and drying
Cement Wapno Beton. 2015, 20/82(3), 139-+. ISSN 1425-8129.

Kočí, J.; Maděra, J.; Jerman, M.; Černý, R.
Computational assessment of thermal performance of contemporary ceramic blocks with complex internal geometry in building envelopes
Energy and Buildings. 2015, 99 61-66. ISSN 0378-7788.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.04.017

Pavlík, Z.; Jerman, M.; Fořt, J.; Černý, R.
Monitoring Thermal Performance of Hollow Bricks with Different Cavity Fillers in Difference Climate Conditions
International Journal of Thermophysics. 2015, 36(2-3), 557-568. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-014-1752-8

Pavlík, Z.; Fiala, L.; Jerman, M.; Vejmelková, E.; Pavlíková, M.; Keppert, M.; Černý, R.
Theoretical and Experimental Analysis of Moisture-Dependent Thermal Conductivity of Lightweight Ceramic Bricks
International Journal of Thermophysics. 2014, 35(12), 1912-1921. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-012-1369-8

Kočí, V.; Maděra, J.; Jerman, M.; Trník, A.; Černý, R.
Determination of the equivalent thermal conductivity of complex material systems with large-scale heterogeneities
International Journal of Thermal Sciences. 2014, 86(1), 365-373. ISSN 1290-0729.
https://doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2014.07.020

Pavlík, Z.; Jerman, M.; Trník, A.; Kočí, V.; Černý, R.
Effective thermal conductivity of hollow bricks with cavities filled by air and expanded polystyrene
Journal of Building Physics. 2014, 37(4), 436-448. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259113499214

Jerman, M.; Keppert, M.; Výborný, J.; Černý, R.
Hygric, thermal and durability properties of autoclaved aerated concrete
Construction and Building Materials. 2013, 41(1), 352-359. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2012.12.036

Černý, R.; Jerman, M.
Effect of moisture content on heat and moisture transport and storage properties of thermal insulation materials
Energy and Buildings. 2012, 53(1), 39-46. ISSN 0378-7788.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2012.07.002

Jerman, M.; Keppert, M.; Výborný, J.; Černý, R.
Moisture and heat transport and storage characteristics of two commercial autoclaved aerated concretes
Cement Wapno Beton. 2011, 16/78(1), 18-29. ISSN 1425-8129.

Keppert, M.; Reiterman, P.; Pavlík, Z.; Pavlíková, M.; Jerman, M.; Černý, R.
Municipal solid waste incineration ashes and their potential for partial replacement of Portland cement and fine aggregates in concrete
Cement Wapno Beton. 2010, 15/77(4), 187-193. ISSN 1425-8129.

Vejmelková, E.; Pavlíková, M.; Jerman, M.; Černý, R.
Free Water Intake as Means of Material Characterization
Journal of Building Physics. 2009, 33(1), 29-44. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259109104069