Miloš Jerman

Ing. Miloš Jerman, Ph.D.

Ing. Miloš Jerman, Ph.D.

Email

milos.jerman@fsv.cvut.cz

Telefon

2 2435 7128

Kancelář

A317

Vzdělání

2005 Ing., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě, Diplomová práce: Využití digitálního modelu terénu v archeologii

2011 Ph.D., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor: Fyzikální a materiálové inženýrství, Disertační práce: Vnitřní tepelně izolační systémy nové generace

Zaměstnání a praxe

2011 - nyní Odborný asistent, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2006 - 2011 Vědecký pracovník, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2005 - 2006 Ekonom - analytik, Ponas-Linhartice s.r.o.
Výzkumná činnost

Měření transportních parametrů stavebních materiálů, studium přírodních materiálů a jejich využití v kompozitech. Výzkum vývoje hydratačního tepla.
Jerman, M., Böhm, M., Dušek, J., Černý, R.
Effect of steaming temperature on microstructure and mechanical, hygric, and thermal properties of binderless rape straw fiberboards
Building and Environment. 2022, 2022(223), 1-9., 109474. ISSN 0360-1323.
https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2022.109474

Scheinherrová, L., Doleželová, M., Vimmrová, A., Vejmelková, E., Jerman, M., Pommer, V., Černý, R.
Fired clay brick waste as low cost and eco-friendly pozzolana active filler in gypsum-based binders
Journal of Cleaner Production. 2022, 368, 133142. ISSN 0959-6526.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.133142

Kobetičová, K., Böhm, M., Jerman, M., Dušek, J., Černý, R.
Ecotoxicity and Biodegradation of Sustainable Environment-Friendly Bone-Glue-Based Adhesive Suitable for Insulation Materials
Polymers. 2022, 14(11), 1-11. ISSN 2073-4360.
https://doi.org/10.3390/polym14112209

Dušek, J., Jerman, M., Podlena M., Boehm M., Černý, R.
Sustainable composite material based on surface-modified rape straw and environment-friendly adhesive
Construction and Building Materials. 2021, 300(20), 1-10., 124036. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.124036

Fořt, J., Doleželová, M., Keppert, M., Jerman, M., Záleská, M., Černý, R., Šál, J., Ševčík R., Stehel V.
Biomass fly ash as an alternative to coal fly ash in blended cements: Functional aspects
Construction and Building Materials. 2021, 271, 121544. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.121544

Kočí, V., Jerman, M., Pavlík, Z., Maděra, J., Žák J., Černý, R.
Interior thermal insulation systems based on wood fiberboards: experimental analysis and computational assessment of hygrothermal and energy performance in the Central European climate
Energy and Buildings. 2020, 222, 110093. ISSN 0378-7788.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2020.110093

Jerman, M., Scheinherrová, L., Medveď, I., Krejsová, J., Doleželová, M., Bezdička P., Černý, R.
Effect of cyclic wetting and drying on microstructure, composition and length changes of lime-based plasters
Cement and Concrete Composites. 2019, 2019(104), 103411. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2019.103411

Keppert, M., Jerman, M., Scheinherrová, L., Reiterman P., Doušová B., Černý, R.
Influence of free and sorbed zinc on cement hydration
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2019, 138(3), 1935-1943. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-019-08200-0

Jerman, M., Palomar, I., Kočí, V., Černý, R.
Thermal and hygric properties of biomaterials suitable for interior thermal insulation systems in historical and traditional buildings
Building and Environment. 2019, 154 81-88. ISSN 0360-1323.
https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2019.03.020

Keppert, M., Scheinherrová, L., Jerman, M., Doušová B., Kobera L., Brus J., Černý, R.
Hydration of Ordinary Portland Cement in Presence of Lead Sorbed on Ceramic Sorbent
Materials. 2019, 12(1), 19. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma12010019

Kočí, J., Maděra, J., Jerman, M., Černý, R.
Experimental Determination of Heat and Moisture Transport Properties of AAC in the Range of Subzero to Room Temperatures
International Journal of Thermophysics. 2019, 40(1), 2. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-018-2464-2

Kočí, V., Maděra, J., Jerman, M., Černý, R.
Experimental Determination of Frost Resistance of Autoclaved Aerated Concrete at Different Levels of Moisture Saturation
International Journal of Thermophysics. 2018, 39, 75. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-018-2398-8

Kočí, V., Čáchová M., Koňáková, D., Vejmelková, E., Jerman, M., Keppert, M., Maděra, J., Černý, R.
Heat and Moisture Transport and Storage Parameters of Bricks Affected by the Environment
International Journal of Thermophysics. 2018, 39, 63. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-018-2383-2

Fiala, L., Jerman, M., Reiterman P., Černý, R.
Determination of Thermal Conductivity of Silicate Matrix for Applications in Effective Media Theory
International Journal of Thermophysics. 2018, 39(2), 28. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-017-2347-y

Fiala, L., Jerman, M., Rovnaník P., Černý, R.
Basic physical, mechanical and electrical properties of electrically enhanced alkali-activated aluminosilicates
Materials and Technology. 2017, 51(6), 1005-1009., 1005. ISSN 1580-2949.
https://doi.org/10.17222/mit.2017.051

Koňáková, D., Čáchová M., Vejmelková, E., Keppert, M., Jerman, M., Bayer P., Rovnaníková, P., Černý, R.
Lime-based plasters with combined expanded clay-silica aggregate: Microstructure, texture and engineering properties
Cement and Concrete Composites. 2017, 83 374-383. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2017.08.005

Kočí, V., Maděra, J., Jerman, M., Černý, R.
Computational analysis of heat transport and storage processes in large-volume isothermal heat flow calorimeter
Applied Thermal Engineering. 2017, 121 547-553. ISSN 1359-4311.
https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2017.04.118

Jerman, M., Tydlitát, V., Keppert, M., Černý, R.
CHARACTERIZATION OF FINE-GRAINED CERAMIC MATERIAL FOR ENVIRONMENTAL-FRIENDLY APPLICATIONS IN THE BUILDING SECTOR
International Journal of Sustainable Development and Planning. 2017, 20(2), 336-341. ISSN 1743-7601.
https://doi.org/10.2495/SDP-V12-N2-336-341

Kočí, J., Maděra, J., Jerman, M., Keppert, M., Svora P., Černý, R.
Identification of Water Diffusivity of Inorganic Porous Materials Using Evolutionary Algorithms
Transport in Porous Media. 2016, 113(1), 51-66. ISSN 0169-3913.
https://doi.org/10.1007/s11242-016-0679-x

Jerman, M., Tydlitát, V., Keppert, M., Čáchová M., Černý, R.
Characterization of early-age hydration processes in lime-ceramic binders using isothermal calorimetry, X-ray diffraction and scanning electron microscopy
Thermochimica Acta. 2016, 633(1), 108-115. ISSN 0040-6031.
https://doi.org/10.1016/j.tca.2016.04.005

Jerman, M., Tydlitát, V., Černý, R.
Isothermal-calorimetry study of the effect of plasticizer and air-entraining agent on the hydration kinetics of blended cements containing brick powder as a pozzolanic addition
Cement Wapno Beton. 2016, 21(1), 1-+. ISSN 1425-8129.

Kočí, V., Maděra, J., Jerman, M., Žumár J., Koňáková, D., Čáchová M., Vejmelková, E., Reiterman P., Černý, R.
Application of waste ceramic dust as a ready-to-use replacement of cement in lime-cement plasters: an environmental-friendly and energy-efficient solution
Clean Technologies and Environmental Policy. 2016, 18(6), 1725-1733., 512. ISSN 1618-954X.
https://doi.org/10.1007/s10098-016-1183-2

Jerman, M., Medveď, I., Černý, R.
Length changes of autoclaved aerated concrete exposed to cyclic wetting and drying
Cement Wapno Beton. 2015, 20/82(3), 139-+. ISSN 1425-8129.

Kočí, J., Maděra, J., Jerman, M., Černý, R.
Computational assessment of thermal performance of contemporary ceramic blocks with complex internal geometry in building envelopes
Energy and Buildings. 2015, 99 61-66. ISSN 0378-7788.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.04.017

Pavlík, Z., Jerman, M., Fořt, J., Černý, R.
Monitoring Thermal Performance of Hollow Bricks with Different Cavity Fillers in Difference Climate Conditions
International Journal of Thermophysics. 2015, 36(2-3), 557-568. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-014-1752-8

Korecký T., Jerman, M., Keppert, M., Černý, R.
Hydraulická vodivost a permeabilita různých typů pískovců
Stavební obzor. 2014, 23(7-8), 132-135. ISSN 1805-2576.

Pavlík, Z., Fiala, L., Jerman, M., Vejmelková, E., Pavlíková, M., Keppert, M., Černý, R.
Theoretical and Experimental Analysis of Moisture-Dependent Thermal Conductivity of Lightweight Ceramic Bricks
International Journal of Thermophysics. 2014, 35(12), 1912-1921. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-012-1369-8

Kočí, V., Maděra, J., Jerman, M., Trník, A., Černý, R.
Determination of the equivalent thermal conductivity of complex material systems with large-scale heterogeneities
International Journal of Thermal Sciences. 2014, 86(1), 365-373. ISSN 1290-0729.
https://doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2014.07.020

Kočí, V., Maděra, J., Jerman, M., Černý, R.
Modelování životnosti betonů s obsahem zeolitů pro obvodové pláště budov
Stavební obzor. 2014, 23(5-6), 95-99. ISSN 1805-2576.

Pavlík, Z., Jerman, M., Trník, A., Kočí, V., Černý, R.
Effective thermal conductivity of hollow bricks with cavities filled by air and expanded polystyrene
Journal of Building Physics. 2014, 37(4), 436-448. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259113499214

Jerman, M., Žumár J., Benáková M., Nováček J., Černý, R.
Vliv lehčených plniv na materiálové charakteristiky omítkových směsí
Stavební obzor. 2014, 23(1-2), 20-25. ISSN 1805-2576.

Korecký T., Jerman, M., Černý, R.
Součinitel vlhkostní vodivosti různých typů pískovců
Stavební obzor. 2014, 23(1-2), 16-19. ISSN 1805-2576.

Korecký T., Vejmelková, E., Jerman, M., Černý, R.
Stanovení fyzikálních vlastností vyplněného děrovaného cihelného bloku
Stavební obzor. 2013, 22(10), 254-257. ISSN 1805-2576.

Korecký T., Jerman, M., Vejmelková, E., Černý, R.
Homogenizace fyzikálních parametrů vyplněného děrovaného cihelného bloku
Stavební obzor. 2013, 22(2), 44-47. ISSN 1805-2576.

Jerman, M., Keppert, M., Výborný, J., Černý, R.
Hygric, thermal and durability properties of autoclaved aerated concrete
Construction and Building Materials. 2013, 41(1), 352-359. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2012.12.036

Kočí, J., Maděra, J., Jerman, M., Černý, R.
Optimization methods for determination of moisture diffusivity of building materials in the drying phase
WIT Transactions on Ecology and the Environment. 2012, IV(165), 323-333. ISSN 1743-3541.
https://doi.org/10.2495/ARC120291

Maděra, J., Jerman, M., Černý, R.
Hygric Performance of a Sandstone Wall Retrofitted with Interior Thermal Insulation
World Academy of Science, engineering and Technology. 2012, 70(70), 1002-1006. ISSN 2010-376X.

Kočí, J., Kočí, V., Maděra, J., Fiala, L., Jerman, M., Pavlík, Z., Černý, R.
Počítačová simulace a experimentální ověření efektivního součinitele tepelné vodivosti dutinových cihel
Stavební obzor. 2012, 21(6), 169-172. ISSN 1805-2576.

Černý, R., Jerman, M.
Effect of moisture content on heat and moisture transport and storage properties of thermal insulation materials
Energy and Buildings. 2012, 53(1), 39-46. ISSN 0378-7788.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2012.07.002

Kočí, V., Jerman, M., Trník, A., Maděra, J., Černý, R.
Vliv výplňového materiálu na tepelně izolační vlastnosti děrovaných cihel
Stavební obzor. 2012, 21(5), 136-141. ISSN 1805-2576.

Kočí, J., Maděra, J., Jerman, M., Černý, R.
Determination of moisture diffusivity of AAC in drying phase using genetic algorithm
Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology. 2012, 61(61), 863-868. ISSN 2010-376X.

Výborný, J., Jerman, M., Košata, P., Máca P., Černý, R.
Mrazuvzdornost pórobetonových tvárnic
Stavební obzor. 2011, 20(10), 305-308. ISSN 1210-4027.

Jerman, M., Keppert, M., Výborný, J., Černý, R.
Moisture and heat transport and storage characteristics of two commercial autoclaved aerated concretes
Cement Wapno Beton. 2011, 16/78(1), 18-29. ISSN 1425-8129.

Jerman, M., Výborný, J., Černý, R.
Tepelné a vlhkostní transportní charakteristiky nových pórobetonových výrobků
Stavební obzor. 2011, 20(1), 7-11. ISSN 1210-4027.

Keppert, M., Reiterman P., Pavlík, Z., Pavlíková, M., Jerman, M., Černý, R.
Municipal solid waste incineration ashes and their potential for partial replacement of Portland cement and fine aggregates in concrete
Cement Wapno Beton. 2010, 15/77(4), 187-193. ISSN 1425-8129.

Jerman, M., Černý, R.
Properties of Hydrophilic Mineral Wool Front-Rock Max E
Pollack Periodica, An International Journal for Engineering and Information Sciences. 2009, 4(2), 101-106. ISSN 1788-1994.

Vejmelková, E., Pavlíková, M., Jerman, M., Černý, R.
Free Water Intake as Means of Material Characterization
Journal of Building Physics. 2009, 33(1), 29-44. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259109104069

Jerman, M., Maděra, J., Kuča P., Černý, R.
Ověření funkčnosti vnitřního zateplení pomocí počítačové simulace
Stavební obzor. 2008, 17(10), 314-316. ISSN 1210-4027.

Pavlík, Z., Jerman, M., Černý, R.
Návrh a posouzení vnitřního tepelně izolačního systému na bázi hydrofilní minerální vlny
Stavební obzor. 2008, 17(5), 134-137. ISSN 1210-4027.