Klára Kobetičová

RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D.

RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D.

Email

klara.kobeticova@fsv.cvut.cz

Telefon

2 2435 7141

Kancelář

D1008

Vzdělání

2002 Bc., Fakulta přírodovědecká, MU v Brně, obor Muzeologická biologie, Bakalářská práce: K metodě mokré extrakce roupic (Enchytraeidae) z půdy
2004 Mgr., Fakulta přírodovědecká, MU v Brně, obor Systematická biologie a ekologie, Diplomová práce: Půdní společenstva roupic (Enchytraeidae) vybraných travinných biotopů v Bílých Karpatech
2007 RNDr., Fakulta přírodovědecká, MU v Brně, obor Obecná biologie, zaměření Ekotoxikologie, Rigorózní práce: Laboratorní testy toxicity s roupicemi
2011 Ph.D., Fakulta přírodovědecká, MU v Brně, obor Chemie životního prostředí, Ph.D. práce: Efekty a rizika kontaminantů pro roupice v půdním prostředí
Zaměstnání a praxe

2019 - nyní Odborný asistent, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze
2016 - 2019 Vědecký pracovník, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2011 - 2016 Odborný asistent, Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí, VŠCHT v Praze

2010 - 2011 Vědecký pracovník, CETA, VÚOS, s.r.o.

Výzkumná činnost

Ekotoxicita a biodegradace stavebních materiálů, studium přírodních látek s biocidními účinky

 

Bakalářské předměty

Magisterské předměty

Kobetičová, K., Böhm, M., Jerman, M., Dušek, J., Černý, R.
Ecotoxicity and Biodegradation of Sustainable Environment-Friendly Bone-Glue-Based Adhesive Suitable for Insulation Materials
Polymers. 2022, 14(11), 1-11. ISSN 2073-4360.
https://doi.org/10.3390/polym14112209

Kobetičová, K., Nábělková J.
Effect of Wood Hemicellulose Composition on Binding Interactions with Caffeine
Buildings. 2021, 11(515), ISSN 2075-5309.
https://doi.org/10.3390/buildings11110515

Pánek M., Borůvka V., Nábělková J., Šimůnková K., Zeidler A., Novák D., Černý, R., Kobetičová, K.
Efficacy of Caffeine Treatment for Wood Protection—Influence of Wood and Fungi Species
Polymers. 2021, 13, 3758. ISSN 2073-4360.
https://doi.org/10.3390/polym13213758

Kobetičová, K., Böhm, M., Nábělková J., Černý, R.
Influence of Selected Storage Temperatures on Wood Properties and its Biological Resistance After the Use of Methylxanthines
BioResources. 2021, 16(3), 6231-6243. ISSN 1930-2126.
https://doi.org/10.15376/biores.16.3.6231-6243

Kobetičová, K., Ďurišová K., Nábělková J.
Caffeine Interactions with Wood Polymers
Forests. 2021, 12(5), 1-8., 533. ISSN 1999-4907.
https://doi.org/10.3390/f12050533

Pánek M., Šimůnková K., Novák D., Dvořák O., Schönfelder O., Šedivka P., Kobetičová, K.
Caffeine and TiO2 Nanoparticles Treatment of Spruce and Beech Wood for Increasing Transparent Coating Resistance against UV-Radiation and Mould Attacks
Coatings. 2020, 10(12), 1-13., 1141. ISSN 2079-6412.
https://doi.org/10.3390/coatings10121141

Kobetičová, K., Fořt, J., Böhm, M., Nábělková J., Černý, R.
Verification of ecological safety of waste tires
WASTE FORUM. 2020, 15(2), 73-77. ISSN 1804-0195.

Kobetičová, K., Nábělková J., Ďurišová K., Šimůnková K., Černý, R.
Antifungal Activity of Methylxanthines Based on Their Properties
BioResources. 2020, 15(4), 8110-8120. ISSN 1930-2126.
https://doi.org/10.15376/biores.15.4.8110-8120

Kobetičová, K., Fořt, J., Černý, R.
Interactions of superabsorbent polymers based on acrylamide substances with microorganisms occurring in human dwellings
Ecotoxicology and Environmental Safety. 2020, 195, 110522. ISSN 0147-6513.
https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2020.110522

Kobetičová, K., Černý, R.
Terrestrial eutrophication of building materials and buildings: An emerging topic in environmental studies
The Science of the Total Environment. 2019, 2019(689), 1316-1328. ISSN 0048-9697.
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.06.423

Kobetičová, K., Černý, R.
Ecotoxicity assessment of short- and medium-chain chlorinated paraffins used in polyvinyl-chloride products for construction industry
The Science of the Total Environment. 2018, 660-661 523-528. ISSN 0048-9697.
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.05.300

Kobetičová, K., Černý, R.
Ekotoxicita stavebních odpadů v české legislativě
Odpadové fórum. 2018, 19(3), 8-9. ISSN 1212-7779.

Kobetičová, K., Černý, R.
Ecotoxicology of building materials: a critical review of recent studies
Journal of Cleaner Production. 2017, 165 500-508. ISSN 0959-6526.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.07.161