Klára Kobetičová

RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D.

RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D.

Email

klara.kobeticova@fsv.cvut.cz

Telefon

2 2435 7956

Kancelář

A337

Vzdělání

2002 Bc., Fakulta přírodovědecká, MU v Brně, obor Muzeologická biologie, Bakalářská práce: K metodě mokré extrakce roupic (Enchytraeidae) z půdy
2004 Mgr., Fakulta přírodovědecká, MU v Brně, obor Systematická biologie a ekologie, Diplomová práce: Půdní společenstva roupic (Enchytraeidae) vybraných travinných biotopů v Bílých Karpatech
2007 RNDr., Fakulta přírodovědecká, MU v Brně, obor Obecná biologie, zaměření Ekotoxikologie, Rigorózní práce: Laboratorní testy toxicity s roupicemi
2011 Ph.D., Fakulta přírodovědecká, MU v Brně, obor Chemie životního prostředí, Ph.D. práce: Efekty a rizika kontaminantů pro roupice v půdním prostředí
Zaměstnání a praxe

2019 - nyní Odborný asistent, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze
2016 - 2019 Vědecký pracovník, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2011 - 2016 Odborný asistent, Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí, VŠCHT v Praze

2010 - 2011 Vědecký pracovník, CETA, VÚOS, s.r.o.

Výzkumná činnost

Ekotoxicita a biodegradace stavebních materiálů, studium přírodních látek s biocidními účinky

Bakalářské předměty

Magisterské předměty

Kobetičová, K.; Černý, R.
Terrestrial eutrophication of building materials and buildings: An emerging topic in environmental studies
The Science of the Total Environment. 2019, 2019(689), 1316-1328. ISSN 0048-9697.
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.06.423

Kobetičová, K.; Černý, R.
Ecotoxicity assessment of short- and medium-chain chlorinated paraffins used in polyvinyl-chloride products for construction industry
The Science of the Total Environment. 2018, 660-661 523-528. ISSN 1879-1026.
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.05.300

Kobetičová, K.; Mocová, K. A.; Mrhálková, L.; Petrová, Š.
Effects of Artificial Sweeteners on Lemna minor
Czech Journal of Food Sciencies. 2018, 36 386-391. ISSN 1212-1800.
https://doi.org/10.17221/413/2016-CJFS

Kobetičová, K.; Černý, R.
Ecotoxicology of building materials: a critical review of recent studies
Journal of Cleaner Production. 2017, 165 500-508. ISSN 0959-6526.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.07.161

Kobetičová, K.; Mocová, K. A.; Mrhálková, L.; Fryčová, Z.; Kočí, V.
Artificial sweeteners and the environment
Czech Journal of Food Sciencies. 2016, 34 149-153. ISSN 1212-1800.
https://doi.org/10.17221/220/2015-CJFS

Kobetičová, K.; Pejčochová, V.; Kočí, V.
A New Method for Ecotoxicity Evaluation in Soil Environment - A Laboratory Multispecies Microcosm
Chemické listy. 2015, 11 874-878. ISSN 1213-7103.

Kobetičová, K., Petrová, Z., Kočí, V.,
Significance of Exposure Route for Bioavailability of Chromium in Soil Environment
Chemické listy. 2015, 10 794-798. ISSN 1213-7103.

Kobetičová, K.; Šimek, Z.; Brezovský, J.; Hofman, J.
Toxic effects of nine polycyclic aromatic compounds on Enchytraeus crypticus in artificial soil in relation to their properties
Ecotoxicology and Environmental Safety. 2011, 4 1727-1733.
https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2011.04.013

Kobetičová, K.; Hofman, J.; Holoubek, I.
Ecotoxicity of wastes in avoidance tests with Enchytraeus albidus, Enchytraeus crypticus and Eisenia fetida (Oligochaeta)
Waste Management. 2010, 30 558-564. ISSN 0956-053X.
https://doi.org/10.1016/j.wasman.2009.11.024

Kobetičová, K.; Hofman, J.; Holoubek, I.
Avoidance response of Enchytraeus albidus in relation to carbendazim ageing
Environmental Pollution. 2009, 157 704-706. ISSN 0269-7491.
https://doi.org/10.1016/j.envpol.2008.09.032

Kobetičová, K.; Bezchlebová, J.; Sochová, I.; Lána, J.; Hofman, J.
Toxicity of four polycyclic aromatic nitrogen heterocycles (PAHs) to soil organisms
Ecotoxicology and Environmental Safety. 2008, 71 650-660. ISSN 0147-6513,
https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2008.01.019

Bezchlebová, J.; Černohlávková, J.; Lána, J.; Sochová, I.; Kobetičová, K.; Hofman, J.
Effects of toxaphene on soil organisms
Ecotoxicology and Environmental Safety. 2007, 68 326-334. ISSN 0147-6513.
https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2007.05.009

Bezchlebová, J.; Černohlávková, J.; Kobetičová, K.; Lána, J.; Sochová, I.; Hofman, J.
Effects of short-chain chlorinated paraffins on soil organisms
Ecotoxicology and Environmental Safety. 2007, 67 206-211. ISSN 0147-6513.
https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2006.12.015

Schlaghamerský, J.; Kobetičová, K.
The impact of cattle pasturage on small annelids (Annelida: Enchytraeidae, Tubificidae, Aeolosomatidae) in grasslands of the White Carpathians (Czech Republic)
European Journal of Soil Biology. 2006, 42 305-309. ISSN 1164-5563.
https://doi.org/10.1016/j.ejsobi.2006.07.037