Jiří Brich

Ing. Jiří Brich

Ing. Jiří Brich

Email

jiri.brich@fsv.cvut.cz

Telefon

723 048 109

Kancelář

---

 

Vzdělání

2009-2013 Bc.,Česká zemědělská univerzita v Praze, obor Dřevařství, Bakalářská práce: Srovnání pevnosti dřeva v tlaku dubu letního a dubu červeného z antropogenně ovlivněných stanovišť

2013-2016 Ing., Česká zemědělská univerzita v Praze, obor Dřevařské inženýrství, , Diplomová práce: Analýza známých způsobů zakládání dřevostaveb z hlediska stavební fyziky a ekonomiky

2021-nyní Ph.D., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Fyzikální a materiálové inženýrství, Disertační práce: Charakterizace materiálů pro vzduchotěsnící vrstvu dřevostaveb včetně detailů napojení a provedení spár

Zaměstnání a praxe

2017 - nyní Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha, s.p., referent/analytik jakosti a kvality (diagnostika a audit staveb)

   
   
Výzkumná činnost
Průvzdušnost budov s ohledem na materiálovou skladbu konstrukcí a kvalitu vnitřního prostředí. Analýza a hodnocení měření budov metodou Blower door test - optimalizace vzduchotěsnící vrstvy.