Vlivy biocidů na bázi metylxantinů na vlastnosti dřeva pro konstrukční účely

Info

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2019 - 2021
Číslo projektu: 19-02067S

Dřevo patří mezi základní stavební materiály, které se používají pro konstrukční účely. Jednou z hlavních nevýhod dřeva je jeho náchylnost na napadení biotickými škůdci. Biocidní chemické přípravky, které se proti škůdcům používají, jsou však většinou umělého původu a mohou být i zdraví škodlivé. Jiné metody ochrany dřeva proti škůdcům nebývají 100% účinné. Cílem navrhovaného projektu proto bude studium aplikace přírodních biocidních látek ze skupiny metylxantinů na vlastnosti vybraných druhů dřev využívaných pro konstrukční účely. Bude také studován vliv okolního prostředí, především vlhkosti, teploty a UV záření, na účinnost aplikace proti škůdcům.

Řešitel

Klára Kobetičová

2 2435 7141

Kancelář: D1008