Václav Kočí

Ing. Václav Kočí, Ph.D.

Ing. Václav Kočí, Ph.D.

Email

vaclav.koci@fsv.cvut.cz

Telefon

2 2435 7125

Kancelář

A328

Vzdělání

2009 Ing., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Materiálové inženýrství, Diplomová práce: Posouzení účinnosti a predikce chování aplikovaných sanačních opatření prostřednictvím počítačové analýzy

2013 Ph.D., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Fyzikální a materiálové inženýrství, Disertační práce: Numerická a experimentální analýza pórobetonových obvodových plášťů

Zaměstnání a praxe

2014 - nyní Odborný asistent, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2007 - 2014 Vědecký pracovník, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Výzkumná činnost

Numerické simulace současného přenosu tepla, vlhkosti a chemických látek v porézních stavebních materiálech, optimalizace skladby obvodových plášťů, počítačový návrh vlastností stavebních materiálů a obvodových plášťů, analýza a predikce životnosti staveních materiálů a konstrukcí, energetické bilance konstrukcí nebo jejich částí, výpočetní modelování a korekce výsledků experimentálních měření

 

Kočí, V.; Maděra, J.; Krejčí, T.; Kruis, J.; Černý, R.
Efficient Techniques for Solution of Complex Computational Tasks in Building Physics
Advances in Civil Engineering. 2019, 2019 ISSN 1687-8094.
https://doi.org/10.1155/2019/3529360

Kočí, J.; Kočí, V.; Maděra, J.; Černý, R.
Effect of applied weather data sets in simulation of building energy demands: Comparison of design years with recent weather data
Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2019, 100 22-32. ISSN 1364-0321.
https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.10.022

Kočí, V.; Kočí, J.; Maděra, J.; Pavlík, Z.; Gu, X.; Zhang, W.; Černý, R.
Thermal and hygric assessment of an inside-insulated brick wall: 2D critical experiment and computational analysis 
Journal of Building Physics. 2018, 41(6), 497-520. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259117750495

Kočí, V.; Maděra, J.; Jerman, M.; Černý, R.
Experimental Determination of Frost Resistance of Autoclaved Aerated Concrete at Different Levels of Moisture Saturation
International Journal of Thermophysics. 2018, 39 ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-018-2398-8

Kočí, V.; Čáchová, M.; Koňáková, D.; Vejmelková, E.; Jerman, M.; Keppert, M.; Maděra, J.; Černý, R.
Heat and Moisture Transport and Storage Parameters of Bricks Affected by the Environment
International Journal of Thermophysics. 2018, 39 ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-018-2383-2

Maděra, J.; Kočí, J.; Kočí, V.; Kruis, J.
Parallel modeling of hygrothermal performance of external wall made of highly perforated bricks
Advances in Engineering Software. 2017, 113 47-53. ISSN 0965-9978.
https://doi.org/10.1016/j.advengsoft.2016.08.010

Kočí, V.; Kočí, J.; Maděra, J.; Černý, R.
Assessment of fast heat evolving processes using inverse analysis of calorimetric data
International Journal of Heat and Mass Transfer. 2017, 115 831-838. ISSN 0017-9310.
https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2017.07.118

Kočí, V.; Maděra, J.; Jerman, M.; Černý, R.
Computational analysis of heat transport and storage processes in large-volume isothermal heat flow calorimeter
Applied Thermal Engineering. 2017, 121 547-553. ISSN 1359-4311.
https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2017.04.118

Kočí, V.; Černý, R.; Antepara, I.; Delgado, J.M.P.Q.; Guimarães, A.S.; Freitas, V.P. de
Salt Damage and Rising Damp Treatment in Building Structures
Advances in Materials Science and Engineering. 2016, 2016(1), ISSN 1687-8434.
https://doi.org/10.1155/2016/1280894

Kočí, V.; Vejmelková, E.; Čáchová, M.; Koňáková, D.; Keppert, M.; Maděra, J.; Černý, R.
Effect of Moisture Content on Thermal Properties of Porous Building Materials
International Journal of Thermophysics. 2017, 38(2), ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-016-2164-8

Kočí, V.; Kočí, J.; Maděra, J.; Černý, R.
Contribution of waste products in single-layer ceramic building envelopes to overall energy savings
Energy. 2016, 111 947-955. ISSN 0360-5442.
https://doi.org/10.1016/j.energy.2016.06.061

Vimmrová, A.; Kočí, V.; Krejsová, J.; Černý, R.
A Method for Optimizing Lightweight-Gypsum Design Based on Sequential Measurements of Physical Parameters
Measurement Science Review. 2016, 16(3), 160-166. ISSN 1335-8871.
https://doi.org/10.1515/msr-2016-0019

Kočí, V.; Kočí, J.; Čáchová, M.; Vejmelková, E.; Černý, R.
Multi-parameter optimization of lime composite design using a modified downhill simplex method
Composites Part B: Engineering. 2016, 93 184-189. ISSN 1359-8368.
https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2016.03.025

Ondruška, J.; Medveď, I.; Kočí, V.; Černý, R.
Measurement of the contribution of radiation to the apparent thermal conductivity of fiber reinforced cement composites exposed to elevated temperatures
International Journal of Thermal Sciences. 2016, 100 298-304. ISSN 1290-0729.
https://doi.org/10.1016/j.ljthermalsci.2015.10.010

Kočí, V.; Maděra, J.; Jerman, M.; Žumár, J.; Koňáková, D.; Čáchová, M.; Vejmelková, E.; Reiterman, P. et al.
Application of waste ceramic dust as a ready-to-use replacement of cement in lime-cement plasters: an environmental-friendly and energy-efficient solution
Clean Technologies and Environmental Policy. 2016, 18(6), 1725-1733. ISSN 1618-9558.
https://doi.org/10.1007/s10098-016-1183-2

Kočí, V.; Korecký, T.; Maděra, J.; Černý, R.; Kočí, J.
Determination of Radiative Heat Transfer Coefficient at High Temperatures Using a Combined Experimental-Computational Technique
Measurement Science Review. 2015, 15(2), 85-91. ISSN 1335-8871.
https://doi.org/10.1515/msr-2015-0013

Kočí, V.; Maděra, J.; Jerman, M.; Trník, A.; Černý, R.
Determination of the equivalent thermal conductivity of complex material systems with large-scale heterogeneities
International Journal of Thermal Sciences. 2014, 86(1), 365-373. ISSN 1290-0729.
https://doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2014.07.020

Kočí, V.; Maděra, J.; Fořt, J.; Žumár, J.; Pavlíková, M.; Pavlík, Z.; Černý, R.
Service Life Assessment of Historical Building Envelopes Constructed Using Different Types of Sandstone: A Computational Analysis Based on Experimental Input Data
The Scientific World Journal. 2014, 2014(1), ISSN 1537-744X.
https://doi.org/10.1155/2014/802509

Kočí, V.; Bažantová, Z.; Černý, R.
Computational analysis of thermal performance of a passive family house built of hollow clay bricks
Energy and Buildings. 2014, 76(1), 211-218. ISSN 0378-7788.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2014.02.066

Pavlík, Z.; Jerman, M.; Trník, A.; Kočí, V.; Černý, R.
Effective thermal conductivity of hollow bricks with cavities filled by air and expanded polystyrene
Journal of Building Physics. 2014, 37(4), 436-448. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259113499214

Kočí, V.; Maděra, J.; Černý, R.
Computer aided design of interior thermal insulation system suitable for autoclaved aerated concrete structures
Applied Thermal Engineering. 2013, 58(1), 165-172. ISSN 1359-4311.
https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2013.04.023

Kočí, V.; Maděra, J.; Černý, R.
Exterior thermal insulation systems for AAC building envelopes: computational analysis aimed at increasing service life
Energy and Buildings. 2012, 47(1), 84-90. ISSN 0378-7788.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2011.11.030

Vliv biofilmů na tepelně-vlhkostní chování fasádních materiálů

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2019 - 2021