Václav Kočí

doc. Ing. Václav Kočí, Ph.D.

doc. Ing. Václav Kočí, Ph.D.

Email

vaclav.koci@fsv.cvut.cz

Telefon

2 2435 7125

Kancelář

A328

Vzdělání

2022 doc., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Teorie stavebních konstrukcí a materiál, Habilitační práce: Korekce systematických chyb kalorimetrických měření prostřednictvím počítačového modelování

2013 Ph.D., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Fyzikální a materiálové inženýrství, Disertační práce: Numerická a experimentální analýza pórobetonových obvodových plášťů

2009 Ing., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Materiálové inženýrství, Diplomová práce: Posouzení účinnosti a predikce chování aplikovaných sanačních opatření prostřednictvím počítačové analýzy
Zaměstnání a praxe

2022 - Docent, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2014 - 2022 Odborný asistent, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2007 - 2014 Vědecký pracovník, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Výzkumná činnost

  • Sdružený přenos tepla, vlhkosti a chemických látek v porézním prostředí - (tepelně-vlhkostní chování materiálů, konstrukcí a jejich částí; predikce životnosti materiálů a konstrukcí, optimalizace skladby obvodových plášťů, řízený návrh materiálů s cílovými vlastnostmi)
  • Numerická analýza a korekce systematických chyb experimentálních měření (kalorimetrická měření - DSC, izotermické procesy, tepelné vlastnosti materiálů - steady-state i transientní úlohy u nehomogenních systémů, přestupové koeficienty)
  • Metody optimalizace návrhu směsí

 

Kočí, V., Šesták J., Černý, R.
Thermal inertia and evaluation of reaction kinetics: a critical review
Measurement. 2022, 198, 111354. ISSN 1873-412X.
https://doi.org/10.1016/j.measurement.2022.111354

Kočí, V., Kočí, J., Fořt, J., Fiala, L., Šál, J., Hager I., Černý, R.
Utilization of Crushed Pavement Blocks in Concrete: Assessment of Functional Properties and Environmental Impacts
Materials. 2021, 14, 7361. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma14237361

Fořt, J., Doleželová, M., Kočí, V., Černý, R.
Functional Properties of SAP-Based Humidity Control Plasters
Polymers. 2021, 13, 2279. ISSN 2073-4360.
https://doi.org/10.3390/polym13142279

Kočí, V., Kočí, J., Maděra, J., Litoš J., Pommer, V., Scheinherrová, L., Černý, R.
Computational compensation of systematic errors accompanying non-equilibrium thermocouple measurements
International Journal of Thermal Sciences. 2021, 168, 107049. ISSN 1290-0729.
https://doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2021.107049

Kočí, V., Koňáková, D., Pommer, V., Keppert, M., Vejmelková, E., Černý, R.
Exploiting advantages of empirical and optimization approaches to design alkali activated materials in a more efficient way
Construction and Building Materials. 2021, 292, 123460. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.123460

Życzyńska A., Majerek D., Suchorab, Z., Żelazna A., Kočí, V., Černý, R.
Improving the Energy Performance of Public Buildings Equipped with Individual Gas Boilers due to Thermal Retrofitting
Energies. 2021, 14, 1565. ISSN 1996-1073.
https://doi.org/10.3390/en14061565

Suchorab, Z., Majerek D., Kočí, V., Černý, R.
Time Domain Reflectometry flat sensor for non-invasive monitoring of moisture changes in building materials
Measurement. 2020, 165, 108091. ISSN 0263-2241.
https://doi.org/10.1016/j.measurement.2020.108091

Kočí, V., Jerman, M., Pavlík, Z., Maděra, J., Žák J., Černý, R.
Interior thermal insulation systems based on wood fiberboards: experimental analysis and computational assessment of hygrothermal and energy performance in the Central European climate
Energy and Buildings. 2020, 222, 110093. ISSN 0378-7788.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2020.110093

Kočí, V., Scheinherrová, L., Maděra, J., Keppert, M., Suchorab, Z., Lagód G., Černý, R.
Experimental and Computational Study of Thermal Processes in Red Clays Exposed to High Temperatures
Energies. 2020, 13(9), 2211. ISSN 1996-1073.
https://doi.org/10.3390/en13092211

Kočí, V., Fořt, J., Maděra, J., Scheinherrová, L., Trník, A., Černý, R.
Correction of errors in DSC measurements using detailed modeling of thermal phenomena in calorimeter-sample system
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 2020, 69(10), 8178-8186. ISSN 0018-9456.
https://doi.org/10.1109/TIM.2020.2987454

Kočí, V., Petříková, M., Fořt, J., Fiala, L., Černý, R.
Preparation of self-heating alkali-activated materials using industrial waste products
Journal of Cleaner Production. 2020, 260, 121116. ISSN 0959-6526.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121116

Kočí, V., Kočí, J., Maděra, J., Žák J., Černý, R.
Computational Prediction of Susceptibility to Biofilms Growth: Two-Dimensional Analysis of Critical Construction Details
Energies. 2020, 13(2), 293. ISSN 1996-1073.
https://doi.org/10.3390/en13020293

Kočí, J., Kočí, V., Černý, R.
A Method for Rapid Evaluation of Thermal Performance of Wall Assemblies Based on Geographical Location
Energies. 2019, 12(7), 1353. ISSN 1996-1073.
https://doi.org/10.3390/en12071353

Jerman, M., Palomar, I., Kočí, V., Černý, R.
Thermal and hygric properties of biomaterials suitable for interior thermal insulation systems in historical and traditional buildings
Building and Environment. 2019, 154 81-88. ISSN 0360-1323.
https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2019.03.020

Kočí, V., Maděra, J., Trník, A., Černý, R.
Heat transport and storage processes in differential scanning calorimeter: Computational analysis and model validation
International Journal of Heat and Mass Transfer. 2019, 136 355-364. ISSN 0017-9310.
https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2019.03.015

Kočí, V., Maděra, J., Krejčí T., Kruis J., Černý, R.
Efficient Techniques for Solution of Complex Computational Tasks in Building Physics
Advances in Civil Engineerings. 2019, 2019, 3529360. ISSN 1687-8086.
https://doi.org/10.1155/2019/3529360

Kočí, J., Kočí, V., Maděra, J., Černý, R.
Effect of applied weather data sets in simulation of building energy demands: Comparison of design years with recent weather data
Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2019, 100 22-32. ISSN 1364-0321.
https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.10.022

Kočí, V., Maděra, J., Jerman, M., Černý, R.
Experimental Determination of Frost Resistance of Autoclaved Aerated Concrete at Different Levels of Moisture Saturation
International Journal of Thermophysics. 2018, 39, 75. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-018-2398-8

Kočí, V., Kočí, J., Maděra, J., Pavlík, Z., Gu X., Zhang W., Černý, R.
Thermal and hygric assessment of an inside-insulated brick wall: 2D critical experiment and computational analysis
Journal of Building Physics. 2018, 41(6), 497-520. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259117750495

Kočí, V., Čáchová M., Koňáková, D., Vejmelková, E., Jerman, M., Keppert, M., Maděra, J., Černý, R.
Heat and Moisture Transport and Storage Parameters of Bricks Affected by the Environment
International Journal of Thermophysics. 2018, 39, 63. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-018-2383-2

Maděra, J., Kočí, J., Kočí, V., Kruis J.
Parallel modeling of hygrothermal performance of external wall made of highly perforated bricks
Advances in Engineering Software. 2017, 113 47-53. ISSN 0965-9978.
https://doi.org/10.1016/j.advengsoft.2016.08.010

Kočí, V., Kočí, J., Maděra, J., Černý, R.
Assessment of fast heat evolving processes using inverse analysis of calorimetric data
International Journal of Heat and Mass Transfer. 2017, 115 831-838. ISSN 0017-9310.
https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2017.07.118

Kočí, V., Maděra, J., Jerman, M., Černý, R.
Computational analysis of heat transport and storage processes in large-volume isothermal heat flow calorimeter
Applied Thermal Engineering. 2017, 121 547-553. ISSN 1359-4311.
https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2017.04.118

Kočí, V., Černý, R., Antepara, I., Delgado J.M.P.Q., Guimarães A.S., Freitas V.P. de
Salt Damage and Rising Damp Treatment in Building Structures
Advances in Materials Science and Engineering. 2016, 2016(1), 1280894. ISSN 1687-8434.
https://doi.org/10.1155/2016/1280894

Kočí, V., Vejmelková, E., Čáchová M., Koňáková, D., Keppert, M., Maděra, J., Černý, R.
Effect of Moisture Content on Thermal Properties of Porous Building Materials
International Journal of Thermophysics. 2017, 38(2), 28. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-016-2164-8

Maděra, J., Kočí, V., Černý, R.
COMPUTATIONAL ANALYSIS OF THE ENERGY EFFICIENCY OF STONE WALLS: CURRENT SITUATION AND POSSIBLE IMPROVEMENTS
International Journal of Sustainable Development and Planning. 2017, 12(2), 264-272. ISSN 1743-7601.
https://doi.org/10.2495/SDP-V12-N2-264-272

Kočí, V., Kočí, J., Maděra, J., Černý, R.
Contribution of waste products in single-layer ceramic building envelopes to overall energy savings
Energy. 2016, 111 947-955. ISSN 0360-5442.
https://doi.org/10.1016/j.energy.2016.06.061

Vimmrová, A., Kočí, V., Krejsová, J., Černý, R.
A Method for Optimizing Lightweight-Gypsum Design Based on Sequential Measurements of Physical Parameters
Measurement Science Review. 2016, 16(3), 160-166. ISSN 1335-8871.
https://doi.org/10.1515/msr-2016-0019

Kočí, V., Kočí, J., Čáchová M., Vejmelková, E., Černý, R.
Multi-parameter optimization of lime composite design using a modified downhill simplex method
Composites Part B: Engineering. 2016, 93 184-189. ISSN 1359-8368.
https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2016.03.025

Ondruška J., Medveď, I., Kočí, V., Černý, R.
Measurement of the contribution of radiation to the apparent thermal conductivity of fiber reinforced cement composites exposed to elevated temperatures
International Journal of Thermal Sciences. 2016, 100 298-304. ISSN 1290-0729.
https://doi.org/10.1016/j.ljthermalsci.2015.10.010

Kočí, V., Maděra, J., Jerman, M., Žumár J., Koňáková, D., Čáchová M., Vejmelková, E., Reiterman P., Černý, R.
Application of waste ceramic dust as a ready-to-use replacement of cement in lime-cement plasters: an environmental-friendly and energy-efficient solution
Clean Technologies and Environmental Policy. 2016, 18(6), 1725-1733., 512. ISSN 1618-954X.
https://doi.org/10.1007/s10098-016-1183-2

Kočí, V., Korecký T., Maděra, J., Černý, R., Kočí, J.
Determination of Radiative Heat Transfer Coefficient at High Temperatures Using a Combined Experimental-Computational Technique
Measurement Science Review. 2015, 15(2), 85-91. ISSN 1335-8871.
https://doi.org/10.1515/msr-2015-0013

Kočí, V., Maděra, J., Jerman, M., Trník, A., Černý, R.
Determination of the equivalent thermal conductivity of complex material systems with large-scale heterogeneities
International Journal of Thermal Sciences. 2014, 86(1), 365-373. ISSN 1290-0729.
https://doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2014.07.020

Fiala, L., Fořt, J., Kočí, V., Pavlík, Z., Černý, R.
Tepelně-vlhkostní chování pískovcového historického zdiva v různých klimatických podmínkách
Stavební obzor. 2014, 23(5-6), 100-104. ISSN 1805-2576.

Kočí, V., Maděra, J., Jerman, M., Černý, R.
Modelování životnosti betonů s obsahem zeolitů pro obvodové pláště budov
Stavební obzor. 2014, 23(5-6), 95-99. ISSN 1805-2576.

Kočí, V., Maděra, J., Fořt, J., Žumár J., Pavlíková, M., Pavlík, Z., Černý, R.
Service Life Assessment of Historical Building Envelopes Constructed Using Different Types of Sandstone: A Computational Analysis Based on Experimental Input Data
The Scientific World Journal. 2014, 2014(1), 802509. ISSN 1537-744X.
https://doi.org/10.1155/2014/802509

Kočí, V., Bažantová Z., Černý, R.
Computational analysis of thermal performance of a passive family house built of hollow clay bricks
Energy and Buildings. 2014, 76(1), 211-218. ISSN 0378-7788.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2014.02.066

Pavlík, Z., Jerman, M., Trník, A., Kočí, V., Černý, R.
Effective thermal conductivity of hollow bricks with cavities filled by air and expanded polystyrene
Journal of Building Physics. 2014, 37(4), 436-448. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259113499214

Kočí, V., Maděra, J., Černý, R.
Computer aided design of interior thermal insulation system suitable for autoclaved aerated concrete structures
Applied Thermal Engineering. 2013, 58(1), 165-172. ISSN 1359-4311.
https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2013.04.023

Kočí, V., Maděra, J., Bažantová Z., Černý, R.
Analýza a návrh skladby cihlového obvodového pláště pro splnění podmínek pasivního rodinného domu
Stavební obzor. 2013, 22(3), 96-100. ISSN 1805-2576.

Ďurana K., Kočí, V., Maděra, J., Kočí, J., Černý, R.
Analýza vlhkostních parametrů materiálů obvodového pláště na bázi děrovaných cihel
Stavební obzor. 2013, 22(3), 91-95. ISSN 1805-2576.

Kočí, V., Maděra, J., Černý, R.
Influence of characteristic types of thermal insulation on energy savings of AAC-based building envelope: a comparison
WIT Transactions on Ecology and the Environment. 2012, IV(165), 263-274. ISSN 1743-3541.
https://doi.org/10.2495/ARC120241

Maděra, J., Kočí, V., Černý, R.
Effect of thermal insulation on hygric and thermal conditions in the envelopes of renovated historical buildings
WIT Transactions on Engineering Sciences. 2012, 75(75), 281-292. ISSN 1746-4471.
https://doi.org/10.2495/HT120241

Kočí, V., Maděra, J., Černý, R.
Vlhkostně tepelné podmínky v obvodových pláštích renovovaných historických budov
Stavební obzor. 2012, 21(7), 200-204. ISSN 1805-2576.

Kočí, J., Kočí, V., Maděra, J., Fiala, L., Jerman, M., Pavlík, Z., Černý, R.
Počítačová simulace a experimentální ověření efektivního součinitele tepelné vodivosti dutinových cihel
Stavební obzor. 2012, 21(6), 169-172. ISSN 1805-2576.

Kočí, V., Maděra, J., Černý, R.
Vliv tepelných a vlhkostních parametrů střepu na energetickou bilanci obvodových plášťů z děrovaných cihel
Stavební obzor. 2012, 21(6), 188-192. ISSN 1805-2576.

Kočí, V., Jerman, M., Trník, A., Maděra, J., Černý, R.
Vliv výplňového materiálu na tepelně izolační vlastnosti děrovaných cihel
Stavební obzor. 2012, 21(5), 136-141. ISSN 1805-2576.

Kočí, V., Maděra, J., Černý, R.
Effect of Environmental Conditions on Energy Efficiency of AAC-based Building Envelopes
Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology. 2012, 61(61), 1225-1230. ISSN 2010-376X.

Kočí, V., Maděra, J., Černý, R.
Exterior thermal insulation systems for AAC building envelopes: computational analysis aimed at increasing service life
Energy and Buildings. 2012, 47(1), 84-90. ISSN 0378-7788.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2011.11.030

Kočí, V., Maděra, J., Výborný, J., Černý, R.
Tepelně vlhkostní poměry obvodových plášťů budov na bázi pórobetonů
Stavební obzor. 2009, 18(7), 198-203. ISSN 1210-4027.

Kočí, V., Maděra, J., Černý, R.
Vliv okolních podmínek na životnost betonových konstrukcí s tepelnou izolací
Stavební obzor. 2011, 20(6), 167-171. ISSN 1210-4027.

Maděra, J., Kočí, J., Kočí, V., Černý, R.
Vliv prostředí na životnost tepelně izolačních systémů
Stavební obzor. 2011, 20(5), 153-157. ISSN 1210-4027.

Kočí, V., Maděra, J., Černý, R., Rovnaníková, P.
Porovnání sanační omítky s omítkou vápennou na obvodovém plášti historických budov
Stavební obzor. 2009, 18(3), 72-78. ISSN 1210-4027.

Kočí, V., Maděra, J., Černý, R., Rovnaníková, P.
Experimentální a počítačová analýza omítek pro renovaci historických budov
Stavební obzor. 2009, 18(2), 38-43. ISSN 1210-4027.