Přenos tepla v mezních vrstvách při povrchu obvodových plášťů budov a jeho vliv na energetickou i náročnost objektů

Info

Poskytovatel: GA ČR
Doba řešení: 2022-2024
Číslo projektu: 22-08786S

Spotřeba energie je jedním z klíčových parametrů, kterým lze charakterizovat provoz budov během jejich životního cyklu. Jakékoliv úsilí vedoucí ke snížení energetické spotřeby budov je ve společnosti vnímáno velmi pozitivně, jelikož ve stavebním sektoru existuje dlouhodobá snaha o dosažení pasivních nebo nízkoenergetických standardů. Pochopení podstaty přenosu tepla mezi obálkou budov a vnějším prostředím je zásadní z hlediska možného zkvalitnění návrhových procesů a získání detailního obrazu energetické spotřeby budov v reálných podmínkách. V tomto projektu bude provedena pokročilá analýza přenosu tepla v mezních vrstvách při povrchu obvodových plášťů budov za využití experimentálních postupů kombinovaných s počítačovým modelováním. Nejprve budou stanoveny konvektivní součinitele přestupu tepla pro různé druhy obvodových plášťů v závislosti na různých podmínkách prostředí. Za tímto účelem bude provedena série experimentů ve větrném tunelu, při jejichž vyhodnocení bude použit počítačový model simulující proudění vzduchu. Získané korelační funkce součinitelů přestupu tepla při konvekci budou použity jako vstupní parametry při simulaci energetické zátěže a stanovení energetické náročnosti budov. Výsledky simulací energetického chování budov budou porovnány s výstupy získanými pomocí standardizovaných metod definovaných evropskými či národními normami. 

Řešitel

Václav Kočí

2 2435 7125

Kancelář: A328