Vliv biofilmů na tepelně-vlhkostní chování fasádních materiálů

Info

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2019 - 2021
Číslo projektu: 19-01558S

Projekt se zabývá problematikou biodegradace povrchových vrstev budov. Cílemprojektu je přinést metodiku, která by umožnila predikovat, kvantifikovat a eliminovat rizika biodegradace. Projekt je řešen nejprve odděleně ve třech větvích, které jsou později provázány. Nejprve je identifikováno charakteristické složení biofilmu a je kvantifikován jejich vliv na tepelné a vlhkostní parametry vybraných materiálů. Současně s tím jsou zkoumány environmentální podmínky a jejich vliv na růst mikroorganismů a schopnost pokrývat povrch materiálů. Tato data slouží jako podklad pro tvorbu biologického růstového modelu. Fyzikální model šíření tepla a vlhkosti ve stavebních materiálech umožňuje predikovat rozložení teplotních a vlhkostních polí ve stavebních materiálech, růstový model poté slouží jako nástavba, umožňující modelovat růst biofilmů na povrchu konstrukcí po vystavení povětrnostním podmínkám. Kombinací s výsledky experimentální analýzy lze do modelování zahrnout také sekundární vliv biofilmů na tepelně-vlhkostní chování materiálů (konstrukcí) a posoudit tak jejich vliv.

Řešitel

Václav Kočí

2 2435 7125

Kancelář: A328