Dana Koňáková

Ing. Dana Koňáková, Ph.D.

Ing. Dana Koňáková, Ph.D.

Email

dana.konakova@fsv.cvut.cz

Telefon

2 2435 7129

Kancelář

A327

Vzdělání

2011 Bc., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Materiálové inženýrství, Bakalářská práce: Základní, mechanické, tepelné a vlhkostní vlastnosti pórobetonu

2013 Ing., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Materiálové inženýrství, Diplomová práce: Porovnávání charakteristik vybraných typů pórobetonu

2018 Ph.D., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Fyzikální a materiálové inženýrství, Disertační práce: Tepelná odolnost kompozitů na bázi hlinitanového cementu

Zaměstnání a praxe

2012 - nyní Vědecký pracovník, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2010 - 2012 Pomocná vědecká síla, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Výzkumná činnost

Materiálové inženýrství; charakterizace stavebních materiálů; měření základních fyzikálních vlastností, včetně vlhkostních a teplotních parametrů; studium vlivu vysokých teplot na stavební materiály

 

Bakalářské předměty

Magisterské předměty

Šádková, K., Koňáková, D., Pommer, V., Černý, R., Vejmelková, E.
Application of secondary calcined shale in the design of low-cement binder for thermal-resistant composites
Ceramics International. 2023, 49(9), 13452-13468. ISSN 0272-8842.
https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.12.220

Kočí, V., Koňáková, D., Pommer, V., Keppert, M., Vejmelková, E., Černý, R.
Exploiting advantages of empirical and optimization approaches to design alkali activated materials in a more efficient way
Construction and Building Materials. 2021, 292, 123460. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.123460

Vejmelková, E., Koňáková, D., Čáchová M., Záleská, M., Svora P., Keppert, M., Rovnaníková, P., Černý, R.
High‐Strength Concrete Based on Ternary Binder with High Pozzolan Content
Structural Concrete. 2018, 19(5), 1258-1267. ISSN 1464-4177.
https://doi.org/10.1002/suco.201700173

Fořt, J., Vejmelková, E., Koňáková, D., Alblová N., Čáchová M., Keppert, M., Rovnaníková, P., Černý, R.
Application of waste brick powder in alkali activated aluminosilicates: Functional and environmental aspects
Journal of Cleaner Production. 2018, 194 714-725. ISSN 0959-6526.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.05.181

Vejmelková, E., Koňáková, D., Doleželová, M., Scheinherrová, L., Svora P., Keppert, M., Reiterman P., Černý, R.
Effect of calcined Czech claystone on the properties of high performance concrete: Microstructure, strength and durability
Construction and Building Materials. 2018, 168 966-974. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.02.204

Kočí, V., Čáchová M., Koňáková, D., Vejmelková, E., Jerman, M., Keppert, M., Maděra, J., Černý, R.
Heat and Moisture Transport and Storage Parameters of Bricks Affected by the Environment
International Journal of Thermophysics. 2018, 39, 63. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-018-2383-2

Vejmelková, E., Koňáková, D., Scheinherrová, L., Doleželová, M., Keppert, M., Černý, R.
High temperature durability of fiber reinforced high alumina cement composites
Construction and Building Materials. 2018, 162 881-891. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.01.076

Čáchová M., Koňáková, D., Vejmelková, E., Bartonková E., Keppert, M., Černý, R.
Properties of Lime-Cement Plasters Incorporating Ceramic Powder
The International Journal of Computational Methods and Experimental Measurements. 2017, 5(2), 144-153. ISSN 2046-0546.
https://doi.org/10.2495/CMEM-V5-N2-144-153

Koňáková, D., Čáchová M., Vejmelková, E., Keppert, M., Jerman, M., Bayer P., Rovnaníková, P., Černý, R.
Lime-based plasters with combined expanded clay-silica aggregate: Microstructure, texture and engineering properties
Cement and Concrete Composites. 2017, 83 374-383. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2017.08.005

Keppert, M., Fořt, J., Trník, A., Koňáková, D., Vejmelková, E., Pokorný, J., Svora P., Pavlík, Z., Černý, R.
Behavior of Sandstones Under Heat Treatment
International Journal of Thermophysics. 2017, 38(4), 60. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-017-2191-0

Koňáková, D., Čáchová M., Doleželová, M., Scheinherrová, L., Vejmelková, E., Černý, R.
High-temperature resistance of concretes produced of two different cements
Cement Wapno Beton. 2016, 21(5), 295-+. ISSN 1425-8129.

Kočí, V., Vejmelková, E., Čáchová M., Koňáková, D., Keppert, M., Maděra, J., Černý, R.
Effect of Moisture Content on Thermal Properties of Porous Building Materials
International Journal of Thermophysics. 2017, 38(2), 28. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-016-2164-8

Čáchová M., Koťátková J., Koňáková, D., Vejmelková, E., Keppert, M., Reiterman P., Žumár J., Černý, R.
MONITORING THE DAMAGE OF EXTERIOR RENDERS CAUSED BY THE ENVIRONMENT
International Journal of Sustainable Development and Planning. 2017, 12(2), 342-351. ISSN 1743-7601.
https://doi.org/10.2495/SDP-V12-N2-342-351

Čáchová M., Koňáková, D., Vejmelková, E., Žumár J., Keppert, M., Reiterman P., Černý, R.
Application of Ceramic Powder as Supplementary Cementitious Material in Lime Plasters
Materials Science (Medžiagotyra). 2016, 22(3), 440-444. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.22.3.7433

Keppert, M., Žumár J., Čáchová M., Koňáková, D., Svora P., Pavlík, Z., Vejmelková, E., Černý, R.
Water Vapor Diffusion and Adsorption of Sandstones: Influence of Rock Texture and Composition
Advances in Materials Science and Engineering. 2016, 2016, 8039748. ISSN 1687-8434.
https://doi.org/10.1155/2016/8039748

Kočí, V., Maděra, J., Jerman, M., Žumár J., Koňáková, D., Čáchová M., Vejmelková, E., Reiterman P., Černý, R.
Application of waste ceramic dust as a ready-to-use replacement of cement in lime-cement plasters: an environmental-friendly and energy-efficient solution
Clean Technologies and Environmental Policy. 2016, 18(6), 1725-1733., 512. ISSN 1618-954X.
https://doi.org/10.1007/s10098-016-1183-2

Koňáková, D., Vejmelková, E., Čáchová M., Siddique J., Polozhiy K., Reiterman P., Keppert, M., Černý, R.
Treated Coconut Coir Pith as Component of Cementitious Materials
Advances in Materials Science and Engineering. 2015, 2015, 264746. ISSN 1687-8434.
https://doi.org/10.1155/2015/264746

Vejmelková, E., Koňáková, D., Kulovaná T., Keppert, M., Žumár J., Rovnaníková, P., Keršner Z., Sedlmajer M., Černý, R.
Engineering properties of concrete containing natural zeolite as supplementary cementitious material: Strength, toughness, durability, and hygrothermal performance
Cement and Concrete Composites. 2015, 55 259-267. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2014.09.013

Kulovaná T., Vejmelková, E., Koňáková, D., Žumár J., Keppert, M., Černý, R., Sedlmajer M., Rovnaníková, P.
Přírodní zeolit jako aktivní příměs do betonu
Stavební obzor. 2013, 22(9), 230-234. ISSN 1805-2576.

Čáchová M., Koňáková, D., Vejmelková, E., Keppert, M., Žumár J., Reiterman P., Černý, R.
Vlastnosti omítek s obsahem jemně mletého cihelného střepu
Stavební obzor. 2013, 22(9), 225-229. ISSN 1805-2576.

Vejmelková, E., Koňáková, D., Čáchová M., Černý, R., Keppert, M.
Effect of hydrophobization on the properties of lime-metakaolin plasters
Construction and Building Materials. 2012, 37(1), 556-561. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2012.07.097

Čáchová M., Koňáková, D., Vejmelková, E., Keppert, M., Výborný, J., Černý, R.
Vlhkostní a tepelné vlastnosti lehčeného keramického střepu
Stavební obzor. 2012, 21(2), 49-51. ISSN 1805-2576.