Dana Koňáková

Ing. Dana Koňáková, Ph.D.

Ing. Dana Koňáková, Ph.D.

Email

dana.konakova@fsv.cvut.cz

Telefon

2 2435 7129

Kancelář

A327

Vzdělání

2011 Bc., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Materiálové inženýrství, Bakalářská práce: Základní, mechanické, tepelné a vlhkostní vlastnosti pórobetonu

2013 Ing., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Materiálové inženýrství, Diplomová práce: Porovnávání charakteristik vybraných typů pórobetonu

2018 Ph.D., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Fyzikální a materiálové inženýrství, Disertační práce: Tepelná odolnost kompozitů na bázi hlinitanového cementu

Zaměstnání a praxe

2012 - nyní Vědecký pracovník, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2010 - 2012 Pomocná vědecká síla, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Výzkumná činnost

Materiálové inženýrství; charakterizace stavebních materiálů; měření základních fyzikálních vlastností, včetně vlhkostních a teplotních parametrů; studium vlivu vysokých teplot na stavební materiály

 

Bakalářské předměty

Magisterské předměty

Vejmelková, E.; Koňáková, D.; Čáchová, M.; Záleská, M.; Svora, P.; Keppert, M.; Rovnaníková, P.; Černý, R.
High-strength concrete based on ternary binder with highpozzolan content
Structural Concrete. 2018, 19(5), 1258-1267. ISSN 1751-7648.
https://doi.org/10.1002/suco.201700173

Vejmelková, E.; Koňáková, D.; Doleželová, M.; Scheinherrová, L.; Svora, P.; Keppert, M.; Reiterman, P.; Černý, R.
Effect of calcined Czech claystone on the properties of high performance concrete: Microstructure, strength and durability
Construction and Building Materials. 2018, 168 966-974. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.02.204

Kočí, V.; Čáchová, M.; Koňáková, D.; Vejmelková, E.; Jerman, M.; Keppert, M.; Maděra, J.; Černý, R.
Heat and Moisture Transport and Storage Parameters of Bricks Affected by the Environment
International Journal of Thermophysics. 2018, 39 ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-018-2383-2

Vejmelková, E.; Koňáková, D.; Scheinherrová, L.; Doleželová, M.; Keppert, M.; Černý, R.
High temperature durability of fiber reinforced high alumina cement composites
Construction and Building Materials. 2018, 162 881-891. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.01.076

Koňáková, D.; Čáchová, M.; Vejmelková, E.; Keppert, M.; Jerman, M.; Bayer, P.; Rovnaníková, P.; Černý, R.
Lime-based plasters with combined expanded clay-silica aggregate: Microstructure, texture and engineering properties
Cement and Concrete Composites. 2017, 83 374-383. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2017.08.005

Keppert, M.; Fořt, J.; Trník, A.; Koňáková, D.; Vejmelková, E.; Pokorný, J.; Svora, P.; Pavlík, Z. et al.
Behavior of Sandstones Under Heat Treatment
International Journal of Thermophysics. 2017, 38(4), ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-017-2191-0

Koňáková, D.; Čáchová, M.; Doleželová, M.; Scheinherrová, L.; Vejmelková, E.; Černý, R.
High-temperature resistance of concretes produced of two different cements
Cement Wapno Beton. 2016, 21(5), 295-+. ISSN 1425-8129.

Kočí, V.; Vejmelková, E.; Čáchová, M.; Koňáková, D.; Keppert, M.; Maděra, J.; Černý, R.
Effect of Moisture Content on Thermal Properties of Porous Building Materials
International Journal of Thermophysics. 2017, 38(2), ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-016-2164-8

Čáchová, M.; Koňáková, D.; Vejmelková, E.; Žumár, J.; Keppert, M.; Reiterman, P.; Černý, R.
Application of Ceramic Powder as Supplementary Cementitious Material in Lime Plasters
Materials Science. 2016, 22(3), 440-444. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.22.3.7433

Keppert, M.; Žumár, J.; Čáchová, M.; Koňáková, D.; Svora, P.; Pavlík, Z.; Vejmelková, E.; Černý, R.
Water Vapor Diffusion and Adsorption of Sandstones: Influence of Rock Texture and Composition
Advances in Materials Science and Engineering. 2016, 2016 ISSN 1687-8434.
https://doi.org/10.1155/2016/8039748

Kočí, V.; Maděra, J.; Jerman, M.; Žumár, J.; Koňáková, D.; Čáchová, M.; Vejmelková, E.; Reiterman, P. et al.
Application of waste ceramic dust as a ready-to-use replacement of cement in lime-cement plasters: an environmental-friendly and energy-efficient solution
Clean Technologies and Environmental Policy. 2016, 18(6), 1725-1733. ISSN 1618-9558.
https://doi.org/10.1007/s10098-016-1183-2

Koňáková, D.; Vejmelková, E.; Čáchová, M.; Siddique, J.; Polozhiy, K.; Reiterman, P.; Keppert, M.; Černý, R.
Treated Coconut Coir Pith as Component of Cementitious Materials
Advances in Materials Science and Engineering. 2015, 2015 ISSN 1687-8434.
https://doi.org/10.1155/2015/264746

Vejmelková, E.; Koňáková, D.; Kulovaná, T.; Keppert, M.; Žumár, J.; Rovnaníková, P.; Keršner, Z.; Sedlmajer, M. et al.
Engineering properties of concrete containing natural zeolite as supplementary cementitious material: Strength, toughness, durability, and hygrothermal performance
Cement and Concrete Composites. 2015, 55 259-267. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2014.09.013

Vejmelková, E.; Koňáková, D.; Čáchová, M.; Černý, R.; Keppert, M.
Effect of hydrophobization on the properties of lime-metakaolin plasters
Construction and Building Materials. 2012, 37(1), 556-561. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2012.07.097