Chytré bydlení - systémy akumulace energie ukryté v budovách jako součást základních stavebních prvků

Info

Poskytovatel: GA ČR
Doba řešení: 2023 - 2025
Číslo projektu: 23-05918S

Hlavním cílem projektu je vývoj nových technologií pro uchovávání energie v podobě funkčních stavebních materiálů. Projekt bude zaměřen na technologie omítek, které mohou sloužit pro uchovávání elektrické energie v podobě baterií a superkapacitorů. Rovněž bude studována technologie 3D tisku a její uplatnění v přípravě chytrých zdících prvků nebo jiných stavebněkonstrukčních modulů pro uchovávání energie v podobě baterií a superkapacitorů. Projekt bude řešit přípravu a výslednou 3D architekturu kompozitů obsahující elektrodové materiály pro superkapacitory a anodové a katodové materiály pro baterie. Dále bude řešena separace elektrod přípravou iontovodivých kompozitů primárně na bázi pevnolátkových, popřípadě gelových substrátů. Budou studovány možnosti integrace těchto součástek v podobě inteligentních omítek a cihel do modelových stavebních konstrukcí. Komplexní energetický cyklus moderních pasivních domů vyžaduje dodatečně technologické možnosti uchovávání energie získané z obnovitelných zdrojů, která může být následně využívána.

Řešitel

Dana Koňáková

2 2435 7129

Kancelář: A327