Kateřina Šádková

Ing. Kateřina Šádková

Ing. Kateřina Šádková

Email

katerina.sadkova@fsv.cvut.cz

Telefon

2 2435 7139

Kancelář

A337

Vzdělání

2020

Bc., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Konstrukce a dopravní stavby, Bakalářská práce: Strusky a popílky jako alternativní hydraulická pojiva pro užití v dopravním stavitelství.

2022

Ing., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Konstrukce a dopravní stavby, Diplomová práce: Aplikace druhotného materiálu při návrhu nízkocementového pojiva pro tepelně odolné kompozity.

2022-dosud

Ph.D. studium, Fakulta stavební ČVUT v Praze, obor Fyzikální a materiálové inženýrství

Zaměstnání a praxe

2022 - dosud

Vědecký pracovník, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2019 - dosud

Projektant, Sudop Praha, a.s.

2016 - 2022

Pomocná vědecká síla, Katedra materiálového inženýrství a chemie,
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2018

Laborant, Skanska Transbeton, s.r.o.

2015 - 2018

Projektant, Ateliér Aqua

2015

Asistent projektanta dopravních staveb, Zenkl CB, spol. s.r.o.

Výzkumná činnost

Využití odpadních materiálů do nízkocementových kompozitů pro vysokoteplotní aplikace, analýza anorganických materiálů pomocí elektronové mikroskopie

Bakalářské předměty

Šádková, K., Koňáková, D., Pommer, V., Černý, R., Vejmelková, E.
Application of secondary calcined shale in the design of low-cement binder for thermal-resistant composites
Ceramics International. 2023, 49(9), 13452-13468. ISSN 0272-8842.
https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.12.220