Eva Vejmelková

prof. Ing. Eva Vejmelková, Ph.D.

prof. Ing. Eva Vejmelková, Ph.D.

Email

eva.vejmelkova@fsv.cvut.cz

Telefon

2 2435 7129

Kancelář

A327

Vzdělání

2022 prof., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor: Teorie stavebních materiálů a konstrukcí, Profesorská přednáška: Alkalicky aktivované materiály na bázi cihelného prachu
2016 doc., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor: Teorie stavebních materiálů a konstrukcí, Habilitační práce: Vliv vybraných minerálních příměsí na vlastnosti betonu
2007 Ph.D., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor: Fyzikální a materiálové inženýrství, Disertační práce: Vlhkostní a tepelné parametry speciálních druhů betonů
2002 Ing., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor: Pozamní stavby a architektura, Diplomová práce: Obytný soubor Chodovec
Zaměstnání a praxe

2022 -  Profesorka, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze
2016 - 2022 Docentka, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze
2007 - 2016 Odborný asistent, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze
2002 - 2007 Vědecký pracovník, Katedra fyziky, Fakulta stavební, ČVUT v Praze
Výzkumná činnost

Studium v oblasti transportních procesů ve stavebních materiálech za běžných a vysokých teplot, betony, cementové kompozity, vápenné kompozity, alternativní materiály.

Bauerová, P., Kracík Štorkánová M., Mácová P., Reiterman P., Vejmelková, E., Keppert, M.
Estimation of the linseed oil content in historic lime mortar
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2023, 148(3), 697-709. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-022-11792-9

Šádková, K., Koňáková, D., Pommer, V., Černý, R., Vejmelková, E.
Application of secondary calcined shale in the design of low-cement binder for thermal-resistant composites
Ceramics International. 2023, 49(9), 13452-13468. ISSN 0272-8842.
https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.12.220

Svorová Pawelkowicz S., Svora P., Prošek Z., Keppert, M., Vejmelková, E.
Laboratory assessment of a photoactive Gypsum-based repair plaster
Construction and Building Materials. 2022, 346, 128426. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2022.128426

Scheinherrová, L., Doleželová, M., Vimmrová, A., Vejmelková, E., Jerman, M., Pommer, V., Černý, R.
Fired clay brick waste as low cost and eco-friendly pozzolana active filler in gypsum-based binders
Journal of Cleaner Production. 2022, 368, 133142. ISSN 0959-6526.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.133142

Pommer, V., Vejmelková, E., Černý, R., Keppert, M.
Alkali-activated waste ceramics: Importance of precursor particle size distribution
Ceramics International. 2021, 47(22), 31574-31582. ISSN 0272-8842.
https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2021.08.037

Bauerová, P., Reiterman P., Davidová V., Vejmelková, E., Kracík Štorkánová M., Keppert, M.
LIME MORTARS WITH LINSEED OIL: ENGINEERING PROPERTIES AND DURABILITY
Romanian Journal of Materials. 2021, 51(2), 239-246. ISSN 1583-3186.

Kočí, V., Koňáková, D., Pommer, V., Keppert, M., Vejmelková, E., Černý, R.
Exploiting advantages of empirical and optimization approaches to design alkali activated materials in a more efficient way
Construction and Building Materials. 2021, 292, 123460. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.123460

Scheinherrová, L., Vejmelková, E., Keppert, M., Doleželová, M., Rovnaníková, P., Černý, R.
Effects of accelerated carbonation on properties of ceramic-based geopolymers
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2021, 145(6), 2951-2966. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-020-09980-6

Grzeszczyk S., Matuszek-Chmurowska A., Vejmelková, E., Černý, R.
Reactive Powder Concrete Containing Basalt Fibers: Strength, Abrasion and Porosity
Materials. 2020, 13, 2948. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma13132948

Abo Elgat W.A.A., Taha A.S., Böhm, M., Vejmelková, E., Mohamed W.S., Fares Y.G.D., Salem M.Z.M.
Evaluation of the Mechanical, Physical, and Anti-Fungal Properties of Flax Laboratory Papersheets with the Nanoparticles Treatment
Materials. 2020, 13(2), 1-23., 363. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma13020363

Keppert, M., Scheinherrová, L., Doleželová, M., Vejmelková, E., Černý, R.
Phase composition of ceramic-based alkali-activated polymers: combination of X-ray diffraction and thermal analysis
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2020, 142(1), 157-166. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-020-09369-5

Fořt, J., Vejmelková, E., Keppert, M., Rovnaníková, P., Bezdička P., Černý, R.
Alkaline activation of low-reactivity ceramics: Peculiarities induced by the precursors' dual character
Cement and Concrete Composites. 2020, 105, 103440. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2019.103440

Fořt, J., Novotný R., Vejmelková, E., Trník, A., Rovnaníková, P., Keppert, M., Pommer, V., Černý, R.
Characterization of geopolymers prepared using powdered brick
Journal of Materials Research and Technology. 2019, 8(6), 6253-6261. ISSN 2238-7854.
https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2019.10.019

Scheinherrová, L., Vejmelková, E., Keppert, M., Bezdička P., Doleželová, M., Krejsová, J., Černý, R.
Effect of Cu-Zn coated steel fibers on high temperature resistance of reactive powder concrete
Cement and Concrete Research. 2019, 117 45-57. ISSN 0008-8846.
https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2018.12.008

Vejmelková, E., Koňáková, D., Čáchová M., Záleská, M., Svora P., Keppert, M., Rovnaníková, P., Černý, R.
High‐Strength Concrete Based on Ternary Binder with High Pozzolan Content
Structural Concrete. 2018, 19(5), 1258-1267. ISSN 1464-4177.
https://doi.org/10.1002/suco.201700173

Fořt, J., Vejmelková, E., Koňáková, D., Alblová N., Čáchová M., Keppert, M., Rovnaníková, P., Černý, R.
Application of waste brick powder in alkali activated aluminosilicates: Functional and environmental aspects
Journal of Cleaner Production. 2018, 194 714-725. ISSN 0959-6526.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.05.181

Grzeszczyk S., Matuszek-Chmurowska A., Černý, R., Vejmelková, E.
Microstructure of reactive powder concrete
Cement Wapno Beton. 2018, 2018(1), 1-+. ISSN 1425-8129.

Vejmelková, E., Koňáková, D., Doleželová, M., Scheinherrová, L., Svora P., Keppert, M., Reiterman P., Černý, R.
Effect of calcined Czech claystone on the properties of high performance concrete: Microstructure, strength and durability
Construction and Building Materials. 2018, 168 966-974. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.02.204

Keppert, M., Vejmelková, E., Bezdička P., Doleželová, M., Čáchová M., Scheinherrová, L., Pokorný, J., Vyšvařil M., Rovnaníková, P., Černý, R.
Red-clay ceramic powders as geopolymer precursors: Consideration of amorphous portion and CaO content
Applied Clay Science. 2018, 161 82-89. ISSN 0169-1317.
https://doi.org/10.1016/j.clay.2018.04.019

Kočí, V., Čáchová M., Koňáková, D., Vejmelková, E., Jerman, M., Keppert, M., Maděra, J., Černý, R.
Heat and Moisture Transport and Storage Parameters of Bricks Affected by the Environment
International Journal of Thermophysics. 2018, 39, 63. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-018-2383-2

Vejmelková, E., Koňáková, D., Scheinherrová, L., Doleželová, M., Keppert, M., Černý, R.
High temperature durability of fiber reinforced high alumina cement composites
Construction and Building Materials. 2018, 162 881-891. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.01.076

Fořt, J., Vejmelková, E., Keppert, M., Černý, R.
Preparation of geopolymer mixes using by-products from brick factories
Cement Wapno Beton. 2017,(6), 457-+. ISSN 1425-8129.

Čáchová M., Koňáková, D., Vejmelková, E., Bartonková E., Keppert, M., Černý, R.
Properties of Lime-Cement Plasters Incorporating Ceramic Powder
The International Journal of Computational Methods and Experimental Measurements. 2017, 5(2), 144-153. ISSN 2046-0546.
https://doi.org/10.2495/CMEM-V5-N2-144-153

Koňáková, D., Čáchová M., Vejmelková, E., Keppert, M., Jerman, M., Bayer P., Rovnaníková, P., Černý, R.
Lime-based plasters with combined expanded clay-silica aggregate: Microstructure, texture and engineering properties
Cement and Concrete Composites. 2017, 83 374-383. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2017.08.005

Keppert, M., Fořt, J., Trník, A., Koňáková, D., Vejmelková, E., Pokorný, J., Svora P., Pavlík, Z., Černý, R.
Behavior of Sandstones Under Heat Treatment
International Journal of Thermophysics. 2017, 38(4), 60. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-017-2191-0

Koňáková, D., Čáchová M., Doleželová, M., Scheinherrová, L., Vejmelková, E., Černý, R.
High-temperature resistance of concretes produced of two different cements
Cement Wapno Beton. 2016, 21(5), 295-+. ISSN 1425-8129.

Trník, A., Scheinherrová, L., Kulovaná T., Reiterman P., Vejmelková, E., Černý, R.
Thermal analysis of high-performance mortar containing burnt clay shale as a partial portland cement replacement in the temperature range up to 1000°C
Fire and Materials. 2017, 41(1), 54-64. ISSN 0308-0501.
https://doi.org/10.1002/fam.2368

Kočí, V., Vejmelková, E., Čáchová M., Koňáková, D., Keppert, M., Maděra, J., Černý, R.
Effect of Moisture Content on Thermal Properties of Porous Building Materials
International Journal of Thermophysics. 2017, 38(2), 28. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-016-2164-8

Čáchová M., Koťátková J., Koňáková, D., Vejmelková, E., Keppert, M., Reiterman P., Žumár J., Černý, R.
MONITORING THE DAMAGE OF EXTERIOR RENDERS CAUSED BY THE ENVIRONMENT
International Journal of Sustainable Development and Planning. 2017, 12(2), 342-351. ISSN 1743-7601.
https://doi.org/10.2495/SDP-V12-N2-342-351

Čáchová M., Koňáková, D., Vejmelková, E., Žumár J., Keppert, M., Reiterman P., Černý, R.
Application of Ceramic Powder as Supplementary Cementitious Material in Lime Plasters
Materials Science (Medžiagotyra). 2016, 22(3), 440-444. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.22.3.7433

Keppert, M., Žumár J., Čáchová M., Koňáková, D., Svora P., Pavlík, Z., Vejmelková, E., Černý, R.
Water Vapor Diffusion and Adsorption of Sandstones: Influence of Rock Texture and Composition
Advances in Materials Science and Engineering. 2016, 2016, 8039748. ISSN 1687-8434.
https://doi.org/10.1155/2016/8039748

Kulovaná T., Vejmelková, E., Pokorný, J., Siddique J., Keppert, M., Rovnaníková, P., Ondráček M., Keršner Z., Černý, R.
Engineering properties of composite materials containing waste ceramic dust from advanced hollow brick production as a partial replacement of Portland cement
Journal of Building Physics. 2016, 40(1), 17-34. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259115597228

Kočí, V., Kočí, J., Čáchová M., Vejmelková, E., Černý, R.
Multi-parameter optimization of lime composite design using a modified downhill simplex method
Composites Part B: Engineering. 2016, 93 184-189. ISSN 1359-8368.
https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2016.03.025

Kulovaná T., Vejmelková, E., Keppert, M., Rovnaníková, P., Keršner Z., Černý, R.
Mechanical, durability and hygrothermal properties of concrete produced using Portland cement-ceramic powder blends
Structural Concrete. 2016, 17(1), 105-115. ISSN 1464-4177.
https://doi.org/10.1002/suco.201500029

Kočí, V., Maděra, J., Jerman, M., Žumár J., Koňáková, D., Čáchová M., Vejmelková, E., Reiterman P., Černý, R.
Application of waste ceramic dust as a ready-to-use replacement of cement in lime-cement plasters: an environmental-friendly and energy-efficient solution
Clean Technologies and Environmental Policy. 2016, 18(6), 1725-1733., 512. ISSN 1618-954X.
https://doi.org/10.1007/s10098-016-1183-2

Koňáková, D., Vejmelková, E., Čáchová M., Siddique J., Polozhiy K., Reiterman P., Keppert, M., Černý, R.
Treated Coconut Coir Pith as Component of Cementitious Materials
Advances in Materials Science and Engineering. 2015, 2015, 264746. ISSN 1687-8434.
https://doi.org/10.1155/2015/264746

Scheinherrová, L., Trník, A., Kulovaná T., Reiterman P., Medveď, I., Vejmelková, E., Černý, R.
Thermal properties of high-performance concrete containing fine-ground ceramics as a partial cement replacement
Materials Science (Medžiagotyra). 2015, 21(3), 444-448. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.21.3.7160

Kulovaná T., Vejmelková, E., Keppert, M., Rovnaníková, P., Ondráček M., Keršner Z., Černý, R.
Air-entrained concrete technology as an effective tool for increasing the limits of brick powder percentage in blended Portland cement binders
Cement Wapno Beton. 2015, 20/82(1), 11-+. ISSN 1425-8129.

Vejmelková, E., Koňáková, D., Kulovaná T., Keppert, M., Žumár J., Rovnaníková, P., Keršner Z., Sedlmajer M., Černý, R.
Engineering properties of concrete containing natural zeolite as supplementary cementitious material: Strength, toughness, durability, and hygrothermal performance
Cement and Concrete Composites. 2015, 55 259-267. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2014.09.013

Pavlík, Z., Fiala, L., Jerman, M., Vejmelková, E., Pavlíková, M., Keppert, M., Černý, R.
Theoretical and Experimental Analysis of Moisture-Dependent Thermal Conductivity of Lightweight Ceramic Bricks
International Journal of Thermophysics. 2014, 35(12), 1912-1921. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-012-1369-8

Reiterman P., Holčapek O., Keppert, M., Vejmelková, E., Konvalinka P.
Možnosti využití cihelného prachu jako aktivní příměsi do betonu
Konstrukce. 2013, 5 42-43. ISSN 1213-8762.

Kulovaná T., Vejmelková, E., Koňáková, D., Žumár J., Keppert, M., Černý, R., Sedlmajer M., Rovnaníková, P.
Přírodní zeolit jako aktivní příměs do betonu
Stavební obzor. 2013, 22(9), 230-234. ISSN 1805-2576.

Čáchová M., Koňáková, D., Vejmelková, E., Keppert, M., Žumár J., Reiterman P., Černý, R.
Vlastnosti omítek s obsahem jemně mletého cihelného střepu
Stavební obzor. 2013, 22(9), 225-229. ISSN 1805-2576.

Korecký T., Vejmelková, E., Jerman, M., Černý, R.
Stanovení fyzikálních vlastností vyplněného děrovaného cihelného bloku
Stavební obzor. 2013, 22(10), 254-257. ISSN 1805-2576.

Pavlík, Z., Čáchová M., Vejmelková, E., Korecký T., Fořt, J., Pavlíková, M., Černý, R.
Thermal Properties of Lime-Pozzolan Plasters for Application in Hollow Bricks Systems
World Academy of Science, engineering and Technology. 2013, 83(1), 224-228. ISSN 2010-376X.

Vejmelková, E., Keppert, M., Ondráček M., Černý, R.
Effect of Natural Zeolite on the Properties of High Performance Concrete
Cement Wapno Beton. 2013, 18/80(3), 150-159. ISSN 1425-8129.

Pavlík, Z., Fiala, L., Vejmelková, E., Černý, R.
Application of Effective Media Theory for Determination of Thermal Properties of Hollow Bricks as a Function of Moisture Content
International Journal of Thermophysics. 2013, 34(5), 894-908. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-012-1183-3

Korecký T., Jerman, M., Vejmelková, E., Černý, R.
Homogenizace fyzikálních parametrů vyplněného děrovaného cihelného bloku
Stavební obzor. 2013, 22(2), 44-47. ISSN 1805-2576.

Kulovaná T., Vejmelková, E., Keppert, M., Černý, R., Sedlmajer M.
Experimentální analýza vlastností vysokohodnotného betonu s přírodním zeolitem
Stavební obzor. 2013, 22(1), 10-13. ISSN 1805-2576.

Vejmelková, E., Kulovaná T., Keppert, M., Ondráček M., Černý, R.
Natural zeolite as environmentally friendly supplementary cementitious material in concrete
WIT Transactions on Ecology and the Environment. 2012, IV(165), 275-285. ISSN 1743-3541.
https://doi.org/10.2495/ARC120251

Vejmelková, E., Keppert, M., Rovnaníková, P., Keršner Z., Černý, R.
Properties of lime composites containing a new type of pozzolana for the improvement of strength and durability
Composites Part B: Engineering. 2012, 43(8), 3534-3540. ISSN 1359-8368.
https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2011.11.053

Vejmelková, E., Koňáková, D., Čáchová M., Černý, R., Keppert, M.
Effect of hydrophobization on the properties of lime-metakaolin plasters
Construction and Building Materials. 2012, 37(1), 556-561. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2012.07.097

Kulovaná T., Vejmelková, E., Keppert, M., Černý, R., Rovnaníková, P., Ondráček M., Sedlmajer M.
Trvanlivostní vlastnosti vysokohodnotného betonu s jemně mletým keramickým střepem
Stavební obzor. 2012, 21(5), 128-131. ISSN 1805-2576.

Keppert, M., Vejmelková, E., Černý, R., Švarcová s., Bezdička p.
Microstructural changes and residual properties of fiber reinforced cement composites exposed to elevated temperatures
Cement Wapno Beton. 2012, 17/79(2), 77-89. ISSN 1425-8129.

Vejmelková, E., Ondráček M., Černý, R.
Mechanical and Hydric Properties of High-Performance Concrete Containing Natural Zeolites
Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology. 2012, 63(63), 262-265. ISSN 2010-376X.

Vejmelková, E., Kulovaná T., Keppert, M., Konvalinka P., Ondráček M., Sedlmajer M., Černý, R.
Application of Waste Ceramics as Active Pozzolana in Concrete Production
International Proceedings of Computer Science and Information Technology. 2012, 28(28), 132-136. ISSN 2010-460X.

Čáchová M., Koňáková, D., Vejmelková, E., Keppert, M., Výborný, J., Černý, R.
Vlhkostní a tepelné vlastnosti lehčeného keramického střepu
Stavební obzor. 2012, 21(2), 49-51. ISSN 1805-2576.

Kulovaná T., Vejmelková, E., Černý, R., Ondráček M., Sedlmajer M.
Reologické, mechanické a tepelné vlastnosti betonu s jemně mletým keramickým střepem
Stavební obzor. 2012, 21(2), 46-48. ISSN 1805-2576.

Vejmelková, E., Černý, R., Ondráček M., Sedlmajer M.
Fine-Ground Ceramics as Alternative Binder in High Performance Concrete
WIT Transactions on the Built Environment. 2010, 2010(112), 91-98. ISSN 1743-3509.
https://doi.org/10.2495/HPSM100091

Vejmelková, E., Keppert, M., Rovnaníková, P., Keršner Z., Černý, R.
Application of burnt clay shale as pozzolan addition to lime mortar
Cement and Concrete Composites. 2012, 34(4), 486-492. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2012.01.001

Vejmelková, E., Keppert, M., Máca P., Černý, R.
Mechanical, hygric and thermal properties of innovative renovation renders
WIT Transactions on the Built Environment. 2011, 2011(118), 555-563. ISSN 1743-3509.
https://doi.org/10.2495/STR110461

Vejmelková, E., Keppert, M., Keršner Z., Rovnaníková, P., Černý, R.
Mechanical, fracture-mechanical, hydric, thermal, and durability properties of lime-metakaolin plasters for renovation of historical buildings
Construction and Building Materials. 2012, 31(1), 22-28. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2011.12.084

Vejmelková, E., Keppert, M., Rovnaníková, P., Ondráček M., Keršner Z., Černý, R.
Properties of high performance concrete containing fine-ground ceramics as supplementary cementitious material
Cement and Concrete Composites. 2012, 34(1), 55-61. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2011.09.018

Vejmelková, E., Máca P., Keppert, M., Rovnaníková, P., Černý, R.
Commercial renovation renders: mechanical, hygric, thermal and durability properties
Cement Wapno Beton. 2011, 16/78(5), 288-298. ISSN 1425-8129.

Pavlík, Z., Vejmelková, E., Pavlíková, M., Keppert, M., Černý, R.
Characterization of Building Stones Involved in Historical Masonry
Advanced Materials Research. 2011, 324(1), 388-391. ISSN 1022-6680.
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.324.388

Vejmelková, E., Máca P., Konvalinka P., Černý, R.
Innovative Lime-pozzolana Renders for Reconstruction of Historical Buildings
Advanced Materials Research. 2011, 324(1), 372-375. ISSN 1022-6680.
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.324.372

Černý, R., Vejmelková, E.
Apparent Thermal Conductivity Approach at High-Temperature Measurements of Porous Materials
Measurement. 2011, 44(7), 1220-1228. ISSN 0263-2241.
https://doi.org/10.1016/j.measurement.2011.04.002

Keppert, M., Pavlík, Z., Vejmelková, E., Černý, R., Šyc M.
Popeloviny ze spalovny komunálního odpadu jako alternativní plnivo cementové malty
Stavební obzor. 2011, 20(3), 74-76. ISSN 1210-4027.

Vejmelková, E., Keppert, M., Grzeszczyk S., Skaliński B., Černý, R.
Properties of Self-Compacting Concrete Mixtures Containing Metakaolin and Blast Furnace Slag
Construction and Building Materials. 2011, 25(3), 1325-1331. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2010.09.012

Vejmelková, E., Konvalinka P., Padevět P., Černý, R.
Thermophysical and mechanical properties of fiber-reinforced composite material subjected to high temperatures
Journal of Civil Engineering and Management. 2010, 16(3), 395-400. ISSN 1392-3730.
https://doi.org/10.3846/jcem.2010.45

Vejmelková, E., Pavlíková, M., Keppert, M., Keršner Z., Rovnaníková, P., Ondráček M., Sedlmajer M., Černý, R.
High Performance Concrete with Czech Metakaolin: Experimental Analysis of Strength, Toughness and Durability Characteristics
Construction and Building Materials. 2010, 24(8), 1404-1411. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2010.01.017

Pavlík, Z., Vejmelková, E., Fiala, L., Černý, R.
Effect of Moisture on Thermal Conductivity of Lime-Based Composites
International Journal of Thermophysics. 2009, 30(6), 1999-2014. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-009-0650-y

Vejmelková, E., Konvalinka P., Padevět P., Kopecký L., Keppert, M., Černý, R.
Mechanical, hygric and thermal properties of cement-based composite with hybrid fiber reinforcement subjected to high temperatures
International Journal of Thermophysics. 2009, 30(4), 1310-1322. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-009-0609-z

Vejmelková, E., Pavlíková, M., Keppert, M., Keršner Z., Rovnaníková, P., Ondráček M., Sedlmajer M., Černý, R.
Fly-Ash Influence on the Properties of High Performance Concrete
Cement Wapno Beton. 2009, 13/75(4), 189-204. ISSN 1425-8129.

Vejmelková, E., Pavlíková, M., Jerman, M., Černý, R.
Free Water Intake as Means of Material Characterization
Journal of Building Physics. 2009, 33(1), 29-44. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259109104069

Vejmelková, E., Černý, R., Ondráček M., Sedlmajer M.
Trvanlivostní vlastnosti vysokohodnotného betonu s vyšším obsahem alternativních silikátových pojiv
Stavební obzor. 2009, 18(5), 138-140. ISSN 1210-4027.

Pavlík, Z., Vejmelková, E., Pavlíková, M., Fiala, L., Černý, R.
Vliv vlhkosti na tepelnou vodivost vápenných kompozitů
Stavební obzor. 2009, 18(3), 65-71. ISSN 1210-4027.

Vejmelková, E., Pavlíková, M., Keršner Z., Rovnaníková, P., Ondráček M., Sedlmajer M., Černý, R.
High Performance Concrete Containing Lower Slag Amount: A Complex View of Mechanical and Durability Properties
Construction and Building Materials. 2009, 23(6), 2237-2245. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2008.11.018

Vejmelková, E., Černý, R., Ondráček M., Sedlmajer M.
Reologické, mechanické a tepelné vlastnosti betonu s alternativními silikátovými pojivy
Stavební obzor. 2009, 18(1), 6-8. ISSN 1210-4027.

Vejmelková, E., Padevět P., Černý, R.
Effect of Cracks on Hygric and Thermal Characteristics of Concrete
Bauphysik. 2008, 30(6), 438-444. ISSN 0171-5445.
https://doi.org/10.1002/bapi.200810058

Vejmelková, E., Černý, R., Ondráček M., Sedlmajer M.
Trvanlivost vysokohodnotného betonu s alternativními silikátovými pojivy
Stavební obzor. 2008, 17(8), 242-244. ISSN 1210-4027.

Vejmelková, E., Konvalinka P., Padevět P., Kopecký L., Černý, R.
Carbon-Fiber Reinforced Cement Composite Damage Induced by High Temperatures
Building Research Journal. 2008, 56(2-3), 113-130. ISSN 1335-8863.

Vejmelková, E., Konvalinka P., Padevět P., Černý, R.
Effect of High Temperatures on Mechanical and Thermal Properties of Carbon-Fiber Reinforced Cement Composite
Cement Wapno Beton. 2008, 13/75(2), 66-+. ISSN 1425-8129.

Mňahončáková E., Pavlíková, M., Černý, R., Grzeszczyk S., Rovnaníková, P.
Hydric, Thermal and Mechanical Properties of Self Compacting Concrete Containing Different Fillers
Construction and Building Materials. 2008, 22(7), 1594-1600. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2007.03.016

Vejmelková, E., Tesárek P., Černý, R.
Hygric Properties of HPC Exposed to Salt Attack
Roczniki Inźynierii Budowlanej. 2007, 7(-), 57-60. ISSN 1505-8425.

Tesárek P., Vejmelková, E., Tydlitát, V., Černý, R.
Vliv sušicí teploty na vlastnosti zatvrdlé energosádry. Vlhkostní vlastnosti
Stavební obzor. 2007, 16(9), 267-270. ISSN 1210-4027.

Tesárek P., Vejmelková, E., Tydlitát, V., Černý, R.
Klasifikace sádrového pojiva podle ČSN 72 2301
Stavební obzor. 2007, 16(8), 251-255. ISSN 1210-4027.

Tesárek P., Vejmelková, E., Tydlitát, V., Černý, R.
Vliv sušicí teploty na vlastnosti zatvrdlé energosádry. Tepelné a mechanické vlastnosti
Stavební obzor. 2007, 16(8), 246-250. ISSN 1210-4027.

Tesárek P., Vejmelková, E., Tydlitát, V., Černý, R.
Kompozitní materiál na bázi energosádry
Stavební obzor. 2007, 16(8), 239-245. ISSN 1210-4027.

Tydlitát, V., Tesárek P., Vejmelková, E., Černý, R.
Kalorimetrické stanovení obsahu anhydritu III v sádrovém pojivu
Stavební obzor. 2007, 16(8), 235-238. ISSN 1210-4027.

Tydlitát, V., Tesárek P., Vejmelková, E., Černý, R.
Vliv teploty na hydrataci sádry a její stabilitu
Stavební obzor. 2007, 16(8), 231-234. ISSN 1210-4027.

Tydlitát, V., Tesárek P., Vejmelková, E., Černý, R.
Měření hydratačního tepla sádry pomocí dvou různých typů kalorimetrů
Stavební obzor. 2007, 16(8), 225-230. ISSN 1210-4027.

Vejmelková, E., Pavlíková, M., Padevět P., Konvalinka P., Černý, R.
Vliv trhlin na transportní vlastnosti vysokohodnotných betonů
BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2007, 7(5), 38-42. ISSN 1213-3116.

Pavlíková, M., Mňahončáková E., Padevět P., Konvalinka P., Černý, R.
Měření základních tepelných, vlhkostních a mechanických parametrů vysokohodnotného betonu s trhlinami
Stavební obzor. 2007, 16(4), 97-100. ISSN 1210-4027.