Eva Vejmelková

doc. Ing. Eva Vejmelková, Ph.D.

doc. Ing. Eva Vejmelková, Ph.D.

Email

eva.vejmelkova@fsv.cvut.cz

Telefon

2 2435 7129

Kancelář

A327

Vzdělání

2016 doc., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor: Teorie stavebních materiálů a konstrukcí, Habilitační práce: Vliv vybraných minerálních příměsí na vlastnosti betonu
2002 - 2007 Ph.D., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor: Fyzikální a materiálové inženýrství, Disertační práce: Vlhkostní a tepelné parametry speciálních druhů betonů
1996 - 2002 Ing., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor: Pozamní stavby a architektura, Diplomová práce: Obytný soubor Chodovec
Zaměstnání a praxe

2016 - nyní Docentka, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze
2007 - 2016 Odborný asistent, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze
2002 - 2007 Vědecký pracovník, Katedra fyziky, Fakulta stavební, ČVUT v Praze
Výzkumná činnost

Studium v oblasti transportních procesů ve stavebních materiálech za běžných a vysokých teplot, betony, cementové kompozity, vápenné kompozity, alternativní materiály.

Bakalářské předměty

Magisterské předměty

Vejmelková, E.; Koňáková, D.; Čáchová, M.; Záleská, M.; Svora, P.; Keppert, M.; Rovnaníková, P.; Černý, R.
High-strength concrete based on ternary binder with highpozzolan content
Structural Concrete. 2018, 19(5), 1258-1267. ISSN 1751-7648.
https://doi.org/10.1002/suco.201700173

Grzeszczyk, S.; Matuszek-Chmurowska, A.; Černý, R.; Vejmelková, E.
Microstructure of reactive powder concrete
Cement Wapno Beton. 2018, 2018(1), 1-+. ISSN 1425-8129.

Vejmelková, E.; Koňáková, D.; Doleželová, M.; Scheinherrová, L.; Svora, P.; Keppert, M.; Reiterman, P.; Černý, R.
Effect of calcined Czech claystone on the properties of high performance concrete: Microstructure, strength and durability
Construction and Building Materials. 2018, 168 966-974. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.02.204

Keppert, M.; Vejmelková, E.; Bezdička, P.; Doleželová, M.; Čáchová, M.; Scheinherrová, L.; Pokorný, J.; Vyšvařil, M. et al.
Red-clay ceramic powders as geopolymer precursors: Consideration of amorphous portion and CaO content
Applied Clay Science. 2018, 161 82-89. ISSN 0169-1317.
https://doi.org/10.1016/j.clay.2018.04.019

Kočí, V.; Čáchová, M.; Koňáková, D.; Vejmelková, E.; Jerman, M.; Keppert, M.; Maděra, J.; Černý, R.
Heat and Moisture Transport and Storage Parameters of Bricks Affected by the Environment
International Journal of Thermophysics. 2018, 39 ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-018-2383-2

Vejmelková, E.; Koňáková, D.; Scheinherrová, L.; Doleželová, M.; Keppert, M.; Černý, R.
High temperature durability of fiber reinforced high alumina cement composites
Construction and Building Materials. 2018, 162 881-891. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.01.076

Fořt, J.; Vejmelková, E.; Keppert, M.; Černý, R.
Preparation of geopolymer mixes using by-products from brick factories
Cement Wapno Beton. 2017,(6), 457-465. ISSN 1425-8129.

Koňáková, D.; Čáchová, M.; Vejmelková, E.; Keppert, M.; Jerman, M.; Bayer, P.; Rovnaníková, P.; Černý, R.
Lime-based plasters with combined expanded clay-silica aggregate: Microstructure, texture and engineering properties
Cement and Concrete Composites. 2017, 83 374-383. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2017.08.005

Keppert, M.; Fořt, J.; Trník, A.; Koňáková, D.; Vejmelková, E.; Pokorný, J.; Svora, P.; Pavlík, Z. et al.
Behavior of Sandstones Under Heat Treatment
International Journal of Thermophysics. 2017, 38(4), ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-017-2191-0

Koňáková, D.; Čáchová, M.; Doleželová, M.; Scheinherrová, L.; Vejmelková, E.; Černý, R.
High-temperature resistance of concretes produced of two different cements
Cement Wapno Beton. 2016, 21(5), 295-+. ISSN 1425-8129.

Trník, A.; Scheinherrová, L.; Kulovaná, T.; Reiterman, P.; Vejmelková, E.; Černý, R.
Thermal analysis of high-performance mortar containing burnt clay shale as a partial portland cement replacement in the temperature range up to 1000°C
Fire and Materials. 2017, 41(1), 54-64. ISSN 0308-0501.
https://doi.org/10.1002/fam.2368

Kočí, V.; Vejmelková, E.; Čáchová, M.; Koňáková, D.; Keppert, M.; Maděra, J.; Černý, R.
Effect of Moisture Content on Thermal Properties of Porous Building Materials
International Journal of Thermophysics. 2017, 38(2), ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-016-2164-8

Čáchová, M.; Koňáková, D.; Vejmelková, E.; Žumár, J.; Keppert, M.; Reiterman, P.; Černý, R.
Application of Ceramic Powder as Supplementary Cementitious Material in Lime Plasters
Materials Science. 2016, 22(3), 440-444. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.22.3.7433

Keppert, M.; Žumár, J.; Čáchová, M.; Koňáková, D.; Svora, P.; Pavlík, Z.; Vejmelková, E.; Černý, R.
Water Vapor Diffusion and Adsorption of Sandstones: Influence of Rock Texture and Composition
Advances in Materials Science and Engineering. 2016, 2016 ISSN 1687-8434.
https://doi.org/10.1155/2016/8039748

Kulovaná, T.; Vejmelková, E.; Pokorný, J.; Siddique, J.; Keppert, M.; Rovnaníková, P.; Ondráček, M.; Keršner, Z. et al.
Engineering properties of composite materials containing waste ceramic dust from advanced hollow brick production as a partial replacement of Portland cement
Journal of Building Physics. 2016, 40(1), 17-34. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259115597228

Kočí, V.; Kočí, J.; Čáchová, M.; Vejmelková, E.; Černý, R.
Multi-parameter optimization of lime composite design using a modified downhill simplex method
Composites Part B: Engineering. 2016, 93 184-189. ISSN 1359-8368.
https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2016.03.025

Kulovaná, T.; Vejmelková, E.; Keppert, M.; Rovnaníková, P.; Keršner, Z.; Černý, R.
Mechanical, durability and hygrothermal properties of concrete produced using Portland cement-ceramic powder blends
Structural Concrete. 2016, 17(1), 105-115. ISSN 1464-4177.
https://doi.org/10.1002/suco.201500029

Kočí, V.; Maděra, J.; Jerman, M.; Žumár, J.; Koňáková, D.; Čáchová, M.; Vejmelková, E.; Reiterman, P. et al.
Application of waste ceramic dust as a ready-to-use replacement of cement in lime-cement plasters: an environmental-friendly and energy-efficient solution
Clean Technologies and Environmental Policy. 2016, 18(6), 1725-1733. ISSN 1618-9558.
https://doi.org/10.1007/s10098-016-1183-2

Koňáková, D.; Vejmelková, E.; Čáchová, M.; Siddique, J.; Polozhiy, K.; Reiterman, P.; Keppert, M.; Černý, R.
Treated Coconut Coir Pith as Component of Cementitious Materials
Advances in Materials Science and Engineering. 2015, 2015 ISSN 1687-8434.
https://doi.org/10.1155/2015/264746

Scheinherrová, L.; Trník, A.; Kulovaná, T.; Reiterman, P.; Medveď, I.; Vejmelková, E.; Černý, R.
Thermal properties of high-performance concrete containing fine-ground ceramics as a partial cement replacement
Materials Science. 2015, 21(3), 444-448. ISSN 1392-1320.
https://doi.org/10.5755/j01.ms.21.3.7160

Kulovaná, T.; Vejmelková, E.; Keppert, M.; Rovnaníková, P.; Ondráček, M.; Keršner, Z.; Černý, R.
Air-entrained concrete technology as an effective tool for increasing the limits of brick powder percentage in blended Portland cement binders
Cement Wapno Beton. 2015, 20/82(1), 11-+. ISSN 1425-8129.

Vejmelková, E.; Koňáková, D.; Kulovaná, T.; Keppert, M.; Žumár, J.; Rovnaníková, P.; Keršner, Z.; Sedlmajer, M. et al.
Engineering properties of concrete containing natural zeolite as supplementary cementitious material: Strength, toughness, durability, and hygrothermal performance
Cement and Concrete Composites. 2015, 55 259-267. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2014.09.013

Pavlík, Z.; Fiala, L.; Jerman, M.; Vejmelková, E.; Pavlíková, M.; Keppert, M.; Černý, R.
Theoretical and Experimental Analysis of Moisture-Dependent Thermal Conductivity of Lightweight Ceramic Bricks
International Journal of Thermophysics. 2014, 35(12), 1912-1921. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-012-1369-8

Vejmelková, E.; Keppert, M.; Ondráček, M.; Černý, R.
Effect of Natural Zeolite on the Properties of High Performance Concrete
Cement Wapno Beton. 2013, 18/80(3), 150-159. ISSN 1425-8129.

Pavlík, Z.; Fiala, L.; Vejmelková, E.; Černý, R.
Application of Effective Media Theory for Determination of Thermal Properties of Hollow Bricks as a Function of Moisture Content
International Journal of Thermophysics. 2013, 34(5), 894-908. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-012-1183-3

Vejmelková, E.; Keppert, M.; Rovnaníková, P.; Keršner, Z.; Černý, R.
Properties of lime composites containing a new type of pozzolana for the improvement of strength and durability
Composites Part B: Engineering. 2012, 43(8), 3534-3540. ISSN 1359-8368.
https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2011.11.053

Vejmelková, E.; Koňáková, D.; Čáchová, M.; Černý, R.; Keppert, M.
Effect of hydrophobization on the properties of lime-metakaolin plasters
Construction and Building Materials. 2012, 37(1), 556-561. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2012.07.097

Keppert, M.; Vejmelková, E.; Černý, R.; Švarcová, s.; Bezdička, p.
Microstructural changes and residual properties of fiber reinforced cement composites exposed to elevated temperatures
Cement Wapno Beton. 2012, 17/79(2), 77-89. ISSN 1425-8129.

Vejmelková, E.; Černý, R.; Ondráček, M.; Sedlmajer, M.
Fine-Ground Ceramics as Alternative Binder in High Performance Concrete
WIT Transactions on the Built Environment. 2010, 2010(112), 91-98. ISSN 1743-3509.
https://doi.org/10.2495/HPSM100091

Vejmelková, E.; Keppert, M.; Rovnaníková, P.; Keršner, Z.; Černý, R.
Application of burnt clay shale as pozzolan addition to lime mortar
Cement and Concrete Composites. 2012, 34(4), 486-492. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2012.01.001

Vejmelková, E.; Keppert, M.; Keršner, Z.; Rovnaníková, P.; Černý, R.
Mechanical, fracture-mechanical, hydric, thermal, and durability properties of lime-metakaolin plasters for renovation of historical buildings
Construction and Building Materials. 2012, 31(1), 22-28. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2011.12.084

Vejmelková, E.; Keppert, M.; Rovnaníková, P.; Ondráček, M.; Keršner, Z.; Černý, R.
Properties of high performance concrete containing fine-ground ceramics as supplementary cementitious material
Cement and Concrete Composites. 2012, 34(1), 55-61. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2011.09.018

Vejmelková, E.; Máca, P.; Keppert, M.; Rovnaníková, P.; Černý, R.
Commercial renovation renders: mechanical, hygric, thermal and durability properties
Cement Wapno Beton. 2011, 16/78(5), 288-298. ISSN 1425-8129.

Pavlík, Z.; Vejmelková, E.; Pavlíková, M.; Keppert, M.; Černý, R.
Characterization of Building Stones Involved in Historical Masonry
Advanced Materials Research. 2011, 324(1), 388-391. ISSN 1022-6680.
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.324.388

Vejmelková, E.; Máca, P.; Konvalinka, P.; Černý, R.
Innovative Lime-pozzolana Renders for Reconstruction of Historical Buildings
Advanced Materials Research. 2011, 324(1), 372-375. ISSN 1022-6680.
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.324.372

Černý, R.; Vejmelková, E.
Apparent Thermal Conductivity Approach at High-Temperature Measurements of Porous Materials
Measurement. 2011, 44(7), 1220-1228. ISSN 0263-2241.
https://doi.org/10.1016/j.measurement.2011.04.002

Vejmelková, E.; Keppert, M.; Grzeszczyk, S.; Skaliński, B.; Černý, R.
Properties of Self-Compacting Concrete Mixtures Containing Metakaolin and Blast Furnace Slag
Construction and Building Materials. 2011, 25(3), 1325-1331. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2010.09.012

Vejmelková, E.; Konvalinka, P.; Padevět, P.; Černý, R.
Thermophysical and mechanical properties of fiber-reinforced composite material subjected to high temperatures
Journal of Civil Engineering and Management. 2010, 16(3), 395-400. ISSN 1392-3730.
https://doi.org/10.3846/jcem.2010.45

Vejmelková, E.; Pavlíková, M.; Keppert, M.; Keršner, Z.; Rovnaníková, P.; Ondráček, M.; Sedlmajer, M.; Černý, R.
High Performance Concrete with Czech Metakaolin: Experimental Analysis of Strength, Toughness and Durability Characteristics
Construction and Building Materials. 2010, 24(8), 1404-1411. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2010.01.017

Pavlík, Z.; Vejmelková, E.; Fiala, L.; Černý, R.
Effect of Moisture on Thermal Conductivity of Lime-Based Composites
International Journal of Thermophysics. 2009, 30(6), 1999-2014. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-009-0650-y

Vejmelková, E.; Konvalinka, P.; Padevět, P.; Kopecký, L.; Keppert, M.; Černý, R.
Mechanical, hygric and thermal properties of cement-based composite with hybrid fiber reinforcement subjected to high temperatures
International Journal of Thermophysics. 2009, 30(4), 1310-1322. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-009-0609-z

Vejmelková, E.; Pavlíková, M.; Jerman, M.; Černý, R.
Free Water Intake as Means of Material Characterization
Journal of Building Physics. 2009, 33(1), 29-44. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259109104069

Vejmelková, E.; Pavlíková, M.; Keršner, Z.; Rovnaníková, P.; Ondráček, M.; Sedlmajer, M.; Černý, R.
High Performance Concrete Containing Lower Slag Amount: A Complex View of Mechanical and Durability Properties
Construction and Building Materials. 2009, 23(6), 2237-2245. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2008.11.018

Vejmelková, E.; Konvalinka, P.; Padevět, P.; Černý, R.
Effect of High Temperatures on Mechanical and Thermal Properties of Carbon-Fiber Reinforced Cement Composite
Cement Wapno Beton. 2008, 13/75(2), 66-+. ISSN 1425-8129.

Mňahončáková, E.; Pavlíková, M.; Černý, R.; Grzeszczyk, S.; Rovnaníková, P.
Hydric, Thermal and Mechanical Properties of Self Compacting Concrete Containing Different Fillers
Construction and Building Materials. 2008, 22(7), 1594-1600. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2007.03.016

Drchalová, J.; Mňahončáková, E.; Vejmelka, R.; Kolísko, J.; Bayer, P.; Černý, R.
Hydric and Mechanical Properties of Carbon Fiber Reinforced Cement Composites Subjected to Thermal Load
Construction and Building Materials. 2004, 18(8), 567-578. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2004.04.015