Jaroslav Výborný

doc. Ing. Jaroslav Výborný, CSc.

doc. Ing. Jaroslav Výborný, CSc.

Email

vyborny@fsv.cvut.cz

Telefon

2 2435 7124

Kancelář

A326

Vzdělání

1957 - 1962 ČVUT v Praze, Fakulta stavební Obor: pozemní stavby
Diplomová práce: Projekt panelového věžového domu

1972 CSc. v oboru teorie a konstrukce pozemních staveb
Kandidátská práce: Spáry,spoje a deformace stavebních konstrukčních prvků z hlediska účinků objemových změn, zejména tepelných

1978 Jmenován docentem pro obor teorie a konstrukce pozemních staveb na Českém vysokém učení technickém v Praze, Fakultě stavební

Zaměstnání a praxe

2007 - dosud ČVUT v Praze, Fakulta stavební, docent katedry stavebních hmot - K123

1978 - 1988 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, docent katedry KPS-124

1975 - 1978 Vědecký pracovník VÚPS Praha

1964 - 1978 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, odborný asistent katedry KPS-124

1964 - 1965 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra fyziky, asistent katedry KPS-124

1963 - 1964 Stavbyvedoucí KVUSS Litoměřice

Výzkumná činnost

Výzkumná činnost spočívá ve zkoumání vlastností inženýrských materiálů a jejich souborů,sledování a ovlivňování jejich chováni za různých podmínek se zřetelem k jejich racionální aplikaci ve stavebním díle,minimalizaci energetické náročnosti při užívání staveb a maximalizaci recyklace demoličních a stavebních odpadů.

Bakalářské předměty

Magisterské předměty

Jerman, M.; Keppert, M.; Výborný, J.; Černý, R.
Hygric, thermal and durability properties of autoclaved aerated concrete
Construction and Building Materials. 2013, 41(1), 352-359. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2012.12.036

Jerman, M.; Keppert, M.; Výborný, J.; Černý, R.
Moisture and heat transport and storage characteristics of two commercial autoclaved aerated concretes
Cement Wapno Beton. 2011, 16/78(1), 18-29. ISSN 1425-8129.