Jaroslav Výborný

doc. Ing. Jaroslav Výborný, CSc.

doc. Ing. Jaroslav Výborný, CSc.

Email

vyborny@fsv.cvut.cz

Telefon

2 2435 7124

Kancelář

A326

Vzdělání

1957 - 1962 ČVUT v Praze, Fakulta stavební Obor: pozemní stavby
Diplomová práce: Projekt panelového věžového domu

1972 CSc. v oboru teorie a konstrukce pozemních staveb
Kandidátská práce: Spáry,spoje a deformace stavebních konstrukčních prvků z hlediska účinků objemových změn, zejména tepelných

1978 Jmenován docentem pro obor teorie a konstrukce pozemních staveb na Českém vysokém učení technickém v Praze, Fakultě stavební

Zaměstnání a praxe

2007 - dosud ČVUT v Praze, Fakulta stavební, docent katedry stavebních hmot - K123

1978 - 1988 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, docent katedry KPS-124

1975 - 1978 Vědecký pracovník VÚPS Praha

1964 - 1978 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, odborný asistent katedry KPS-124

1964 - 1965 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra fyziky, asistent katedry KPS-124

1963 - 1964 Stavbyvedoucí KVUSS Litoměřice

Výzkumná činnost

Výzkumná činnost spočívá ve zkoumání vlastností inženýrských materiálů a jejich souborů,sledování a ovlivňování jejich chováni za různých podmínek se zřetelem k jejich racionální aplikaci ve stavebním díle,minimalizaci energetické náročnosti při užívání staveb a maximalizaci recyklace demoličních a stavebních odpadů.

Bakalářské předměty

Magisterské předměty

Jerman, M., Keppert, M., Výborný, J., Černý, R.
Hygric, thermal and durability properties of autoclaved aerated concrete
Construction and Building Materials. 2013, 41(1), 352-359. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2012.12.036

Čáchová M., Koňáková, D., Vejmelková, E., Keppert, M., Výborný, J., Černý, R.
Vlhkostní a tepelné vlastnosti lehčeného keramického střepu
Stavební obzor. 2012, 21(2), 49-51. ISSN 1805-2576.

Výborný, J., Jerman, M., Košata, P., Máca P., Černý, R.
Mrazuvzdornost pórobetonových tvárnic
Stavební obzor. 2011, 20(10), 305-308. ISSN 1210-4027.

Kočí, V., Maděra, J., Výborný, J., Černý, R.
Tepelně vlhkostní poměry obvodových plášťů budov na bázi pórobetonů
Stavební obzor. 2009, 18(7), 198-203. ISSN 1210-4027.

Jerman, M., Keppert, M., Výborný, J., Černý, R.
Moisture and heat transport and storage characteristics of two commercial autoclaved aerated concretes
Cement Wapno Beton. 2011, 16/78(1), 18-29. ISSN 1425-8129.

Jerman, M., Výborný, J., Černý, R.
Tepelné a vlhkostní transportní charakteristiky nových pórobetonových výrobků
Stavební obzor. 2011, 20(1), 7-11. ISSN 1210-4027.

Výborný, J., Hanzlová H., Vytlačilová V., Vodička J.
Vláknobeton vyrobený z recyklátu ze stavebního a demoličního odpadu
BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2010, 10(2), 107-111. ISSN 1213-3116.

Výborný, J., Fučíková L., Trajkovská D., Tesárek P., Černý, R.
Objemové změny vybraných pórobetonových výrobků
Stavební obzor. 2010, 19(1), 13-16. ISSN 1210-4027.

Výborný, J., Kondratowicz W.
Jakosc betonu komorkowego w perspektywie wymagan europejskich
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wroclawskiej, Seria: Konferencje nr 26, Materialy kompozytowe. 2001, 29(80), 205-211. ISSN 0324-9883.

Výborný, J., Peltan M., Sedláčková S.
Experimentální ověřování stěrkových hydroizolací zdiva z materiálů s vyšší pórovitostí
Projekt. 2000, 4(6), 31-32. ISSN 1211-9490.

Výborný, J., Sedláčková S., Peltan M.
Experimentální ověřování stěrkových hydroizolací zdiva z materiálů s vyšší pórovitostí
Projekt. 2000, 4(6), 31-32. ISSN 1211-9490.

Výborný, J., Kondratowicz W.
Trwalosc obiektów i materialów budowlanych
Warstwy. 2000, 19(2), 20-21. ISSN 1425-3461.