Jan Kočí

Ing. Jan Kočí, Ph.D.

Ing. Jan Kočí, Ph.D.

Email

jan.koci@fsv.cvut.cz

Telefon

2 2435 7130

Kancelář

A325

Vzdělání

2007 Bc., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Materiálové inženýrství, Bakalářská práce: Teplotně-vlhkostní poměry v obvodovém plášti na bázi lité sádry

2009 Ing., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Materiálové inženýrství, Diplomová práce: Inverzní analýza přenosu tepla a vlhkosti pomocí genetického algoritmu

2015 Ph.D., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, oboru Fyzikální a materiálové inženýrství, Disertační práce: Využití evolučních algoritmů při modelování přenosu tepla a vlhkosti, 

Zaměstnání a praxe

2015 - nyní Odborný asistent, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2011 - 2015 Vědecký pracovník, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2007 - 2011 Technik, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Výzkumná činnost

Počítačové modelování současného přenosu tepla a vlhkosti ve stavebních materiálech; Využití evolučních algoritmů v rámci inverzní analýzy transportních jevů v porézních stavebních materiálech; Optimalizace materiálových vlastností; Vliv vnějšího prostření na energetickou bilanci obálek budov; Analýza klimatického zatížení. 

Bakalářské předměty

Magisterské předměty

Kočí, J.; Maděra, J.; Jerman, M.; Černý, R.
Experimental Determination of Heat and Moisture Transport Properties of AAC in the Range of Subzero to Room Temperatures
International Journal of Thermophysics. 2019, 40(1), ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-018-2464-2

Kočí, J.; Kočí, V.; Maděra, J.; Černý, R.
Effect of applied weather data sets in simulation of building energy demands: Comparison of design years with recent weather data
Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2019, 100 22-32. ISSN 1364-0321.
https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.10.022

Kočí, J.; Maděra, J.; Pommer, V.; Černý, R.
Analysis of the Frost-Induced Damage of Building Enclosures on the Territory of the Czech Republic
Advances in Materials Science and Engineering. 2018, 2018 ISSN 1687-8434.
https://doi.org/10.1155/2018/3421801

Kočí, V.; Kočí, J.; Maděra, J.; Pavlík, Z.; Gu, X.; Zhang, W.; Černý, R.
Thermal and hygric assessment of an inside-insulated brick wall: 2D critical experiment and computational analysis 
Journal of Building Physics. 2018, 41(6), 497-520. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259117750495

Maděra, J.; Kočí, J.; Kočí, V.; Kruis, J.
Parallel modeling of hygrothermal performance of external wall made of highly perforated bricks
Advances in Engineering Software. 2017, 113 47-53. ISSN 0965-9978.
https://doi.org/10.1016/j.advengsoft.2016.08.010

Kočí, V.; Kočí, J.; Maděra, J.; Černý, R.
Assessment of fast heat evolving processes using inverse analysis of calorimetric data
International Journal of Heat and Mass Transfer. 2017, 115 831-838. ISSN 0017-9310.
https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2017.07.118

Kočí, J.; Maděra, J.; Keppert, M.; Černý, R.
Damage functions for the cold regions and their applications in hygrothermal simulations of different types of building structures
Cold Regions Science and Technology. 2017, 135 1-7. ISSN 0165-232X.
https://doi.org/10.1016/j.coldregions.2016.12.004

Kočí, J.; Maděra, J.; Černý, R.
A Laboratory Experiment for Monitoring the Time Development of Water Freezing Processes in Porous Materials and Its Computational Analysis
International Journal of Thermophysics. 2016, 37(12), ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-016-2133-2

Kočí, J.; Maděra, J.; Jerman, M.; Keppert, M.; Svora, P.; Černý, R.
Identification of Water Diffusivity of Inorganic Porous Materials Using Evolutionary Algorithms
Transport in Porous Media. 2016, 113(1), 51-66. ISSN 0169-3913.
https://doi.org/10.1007/s11242-016-0679-x

Kočí, V.; Kočí, J.; Maděra, J.; Černý, R.
Contribution of waste products in single-layer ceramic building envelopes to overall energy savings
Energy. 2016, 111 947-955. ISSN 0360-5442.
https://doi.org/10.1016/j.energy.2016.06.061

Kočí, V.; Kočí, J.; Čáchová, M.; Vejmelková, E.; Černý, R.
Multi-parameter optimization of lime composite design using a modified downhill simplex method
Composites Part B: Engineering. 2016, 93 184-189. ISSN 1359-8368.
https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2016.03.025

Kočí, V.; Korecký, T.; Maděra, J.; Černý, R.; Kočí, J.
Determination of Radiative Heat Transfer Coefficient at High Temperatures Using a Combined Experimental-Computational Technique
Measurement Science Review. 2015, 15(2), 85-91. ISSN 1335-8871.
https://doi.org/10.1515/msr-2015-0013

Kočí, J.; Maděra, J.; Jerman, M.; Černý, R.
Computational assessment of thermal performance of contemporary ceramic blocks with complex internal geometry in building envelopes
Energy and Buildings. 2015, 99 61-66. ISSN 0378-7788.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.04.017

Kočí, J.; Maděra, J.; Černý, R.
A fast computational approach for the determination of thermal properties of hollow bricks in energy-related calculations
Energy. 2015, 83(1), 749-755. ISSN 0360-5442.
https://doi.org/10.1016/j.energy.2015.02.084

Kočí, J.; Maděra, J.; Černý, R.
Generation of a critical weather year for hygrothermal simulations using partial weather data sets
Building and Environment. 2014, 76(1), 54-61. ISSN 0360-1323.
https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2014.03.006

Kočí, J.; Žumár, J.; Pavlík, Z.; Černý, R.
Application of Genetic Algorithm for Determination of Water Vapor Diffusion Parameters of Building Materials
Journal of Building Physics. 2012, 35(3), 238-250. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259111418330