Jan Kočí

Ing. Jan Kočí, Ph.D.

Ing. Jan Kočí, Ph.D.

Email

jan.koci@fsv.cvut.cz

Telefon

2 2435 7130

Kancelář

A325

Vzdělání

2007 Bc., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Materiálové inženýrství, Bakalářská práce: Teplotně-vlhkostní poměry v obvodovém plášti na bázi lité sádry

2009 Ing., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Materiálové inženýrství, Diplomová práce: Inverzní analýza přenosu tepla a vlhkosti pomocí genetického algoritmu

2015 Ph.D., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, oboru Fyzikální a materiálové inženýrství, Disertační práce: Využití evolučních algoritmů při modelování přenosu tepla a vlhkosti, 

Zaměstnání a praxe

2015 - nyní Odborný asistent, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2011 - 2015 Vědecký pracovník, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2007 - 2011 Technik, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Výzkumná činnost

Počítačové modelování současného přenosu tepla a vlhkosti ve stavebních materiálech; Využití evolučních algoritmů v rámci inverzní analýzy transportních jevů v porézních stavebních materiálech; Optimalizace materiálových vlastností; Vliv vnějšího prostření na energetickou bilanci obálek budov; Analýza klimatického zatížení. 

Bakalářské předměty

Magisterské předměty

Kočí, J., Černý, R.
A design of a semi-virtual calibration experiment for a sensitivity enhancement of general-purpose heat flow meters applied in residential buildings
Energy. 2022, 261(Part A), 125287. ISSN 0360-5442.
https://doi.org/10.1016/j.energy.2022.125287

Kočí, V., Kočí, J., Fořt, J., Fiala, L., Šál, J., Hager I., Černý, R.
Utilization of Crushed Pavement Blocks in Concrete: Assessment of Functional Properties and Environmental Impacts
Materials. 2021, 14, 7361. ISSN 1996-1944.
https://doi.org/10.3390/ma14237361

Fořt, J., Kočí, J., Černý, R.
Environmental Efficiency Aspects of Basalt Fibers Reinforcement in Concrete Mixtures
Energies. 2021, 14, 7736. ISSN 1996-1073.
https://doi.org/10.3390/en14227736

Kočí, V., Kočí, J., Maděra, J., Litoš J., Pommer, V., Scheinherrová, L., Černý, R.
Computational compensation of systematic errors accompanying non-equilibrium thermocouple measurements
International Journal of Thermal Sciences. 2021, 168, 107049. ISSN 1290-0729.
https://doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2021.107049

Kočí, J., Fořt, J., Černý, R., Pokorný, J., Podolka L., Kraus M.
Characterization of Responsive Plasters for Passive Moisture and Temperature Control
Applied Sciences. 2020, 10, 9116. ISSN 2076-3417.
https://doi.org/10.3390/app10249116

Kočí, J., Fořt, J., Černý, R.
Energy efficiency of latent heat storage systems in residential buildings: Coupled effects of wall assembly and climatic conditions
Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2020, 132, 110097. ISSN 1364-0321.
https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110097

Życzyńska A., Suchorab, Z., Kočí, J., Černý, R.
Energy Effects of Retrofitting the Educational Facilities Located in South-Eastern Poland
Energies. 2020, 13(10), 2449. ISSN 1996-1073.
https://doi.org/10.3390/en13102449

Fořt, J., Kočí, J., Černý, R., Šál, J.
Energy Efficiency of Novel Interior Surface Layer with Improved Thermal Characteristics and Its Effect on Hygrothermal Performance of Contemporary Building Envelopes
Energies. 2020, 13(8), 2012. ISSN 1996-1073.
https://doi.org/10.3390/en13082012

Fořt, J., Kočí, J., Černý, R., Pokorný, J.
Influence of superabsorbent polymers on moisture control in building interiors
Energies. 2020, 13(8), 2009. ISSN 1996-1073.
https://doi.org/10.3390/en13082009

Kočí, V., Kočí, J., Maděra, J., Žák J., Černý, R.
Computational Prediction of Susceptibility to Biofilms Growth: Two-Dimensional Analysis of Critical Construction Details
Energies. 2020, 13(2), 293. ISSN 1996-1073.
https://doi.org/10.3390/en13020293

Kočí, J., Kočí, V., Černý, R.
A Method for Rapid Evaluation of Thermal Performance of Wall Assemblies Based on Geographical Location
Energies. 2019, 12(7), 1353. ISSN 1996-1073.
https://doi.org/10.3390/en12071353

Kočí, J., Maděra, J., Jerman, M., Černý, R.
Experimental Determination of Heat and Moisture Transport Properties of AAC in the Range of Subzero to Room Temperatures
International Journal of Thermophysics. 2019, 40(1), 2. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-018-2464-2

Kočí, J., Maděra, J., Pommer, V., Černý, R.
Analysis of the Frost-Induced Damage of Building Enclosures on the Territory of the Czech Republic
Advances in Materials Science and Engineering. 2018, 2018, 3421801. ISSN 1687-8434.
https://doi.org/10.1155/2018/3421801

Kočí, J., Kočí, V., Maděra, J., Černý, R.
Effect of applied weather data sets in simulation of building energy demands: Comparison of design years with recent weather data
Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2019, 100 22-32. ISSN 1364-0321.
https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.10.022

Kočí, V., Kočí, J., Maděra, J., Pavlík, Z., Gu X., Zhang W., Černý, R.
Thermal and hygric assessment of an inside-insulated brick wall: 2D critical experiment and computational analysis
Journal of Building Physics. 2018, 41(6), 497-520. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259117750495

Maděra, J., Kočí, J., Kočí, V., Kruis J.
Parallel modeling of hygrothermal performance of external wall made of highly perforated bricks
Advances in Engineering Software. 2017, 113 47-53. ISSN 0965-9978.
https://doi.org/10.1016/j.advengsoft.2016.08.010

Kočí, V., Kočí, J., Maděra, J., Černý, R.
Assessment of fast heat evolving processes using inverse analysis of calorimetric data
International Journal of Heat and Mass Transfer. 2017, 115 831-838. ISSN 0017-9310.
https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2017.07.118

Kočí, J., Maděra, J., Keppert, M., Černý, R.
Damage functions for the cold regions and their applications in hygrothermal simulations of different types of building structures
Cold Regions Science and Technology. 2017, 135 1-7. ISSN 0165-232X.
https://doi.org/10.1016/j.coldregions.2016.12.004

Kočí, J., Maděra, J., Černý, R.
A Laboratory Experiment for Monitoring the Time Development of Water Freezing Processes in Porous Materials and Its Computational Analysis
International Journal of Thermophysics. 2016, 37(12), 127. ISSN 0195-928X.
https://doi.org/10.1007/s10765-016-2133-2

Kočí, J., Maděra, J., Jerman, M., Keppert, M., Svora P., Černý, R.
Identification of Water Diffusivity of Inorganic Porous Materials Using Evolutionary Algorithms
Transport in Porous Media. 2016, 113(1), 51-66. ISSN 0169-3913.
https://doi.org/10.1007/s11242-016-0679-x

Kočí, V., Kočí, J., Maděra, J., Černý, R.
Contribution of waste products in single-layer ceramic building envelopes to overall energy savings
Energy. 2016, 111 947-955. ISSN 0360-5442.
https://doi.org/10.1016/j.energy.2016.06.061

Kočí, V., Kočí, J., Čáchová M., Vejmelková, E., Černý, R.
Multi-parameter optimization of lime composite design using a modified downhill simplex method
Composites Part B: Engineering. 2016, 93 184-189. ISSN 1359-8368.
https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2016.03.025

Kočí, V., Korecký T., Maděra, J., Černý, R., Kočí, J.
Determination of Radiative Heat Transfer Coefficient at High Temperatures Using a Combined Experimental-Computational Technique
Measurement Science Review. 2015, 15(2), 85-91. ISSN 1335-8871.
https://doi.org/10.1515/msr-2015-0013

Kočí, J., Maděra, J., Jerman, M., Černý, R.
Computational assessment of thermal performance of contemporary ceramic blocks with complex internal geometry in building envelopes
Energy and Buildings. 2015, 99 61-66. ISSN 0378-7788.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.04.017

Kočí, J., Maděra, J., Černý, R.
A fast computational approach for the determination of thermal properties of hollow bricks in energy-related calculations
Energy. 2015, 83(1), 749-755. ISSN 0360-5442.
https://doi.org/10.1016/j.energy.2015.02.084

Kočí, J., Maděra, J., Černý, R.
Generation of a critical weather year for hygrothermal simulations using partial weather data sets
Building and Environment. 2014, 76(1), 54-61. ISSN 0360-1323.
https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2014.03.006

Kočí, J., Maděra, J., Černý, R.
Výběr kritického klimatického roku pro tepelněvlhkostní simulace budov
Stavební obzor. 2014, 23(1-2), 32-37. ISSN 1805-2576.

Kočí, J., Maděra, J., Fořt, J., Pavlík, Z., Černý, R.
Určení součinitele vlhkostní vodivosti cementové malty pomocí genetického programování
Stavební obzor. 2013, 2013(7), 183-186. ISSN 1805-2576.

Ďurana K., Kočí, V., Maděra, J., Kočí, J., Černý, R.
Analýza vlhkostních parametrů materiálů obvodového pláště na bázi děrovaných cihel
Stavební obzor. 2013, 22(3), 91-95. ISSN 1805-2576.

Kočí, J., Maděra, J., Jerman, M., Černý, R.
Optimization methods for determination of moisture diffusivity of building materials in the drying phase
WIT Transactions on Ecology and the Environment. 2012, IV(165), 323-333. ISSN 1743-3541.
https://doi.org/10.2495/ARC120291

Kočí, J., Maděra, J., Fiala, L., Černý, R.
Computational modelling and experimental verification of the effective thermal conductivity of hollow bricks
WIT Transactions on Engineering Sciences. 2012, 2012(75), 293-303. ISSN 1746-4471.
https://doi.org/10.2495/HT120251

Pavlík, Z., Žumár J., Pavlíková, M., Kočí, J., Černý, R.
Investigation of Water Vapour Transport Properties of Gypsum Using Genetic Algorithm
World Academy of Science, engineering and Technology. 2012, 70(70), 760-765. ISSN 2010-376X.

Kočí, J., Kočí, V., Maděra, J., Fiala, L., Jerman, M., Pavlík, Z., Černý, R.
Počítačová simulace a experimentální ověření efektivního součinitele tepelné vodivosti dutinových cihel
Stavební obzor. 2012, 21(6), 169-172. ISSN 1805-2576.

Pavlík, Z., Kočí, J., Pavlíková, M., Černý, R.
Experimental and Computational Analysis of Hygrothermal Performance of an Interior Thermal Insulation System
Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology. 2012, 61(61), 1235-1241. ISSN 2010-376X.

Kočí, J., Maděra, J., Jerman, M., Černý, R.
Determination of moisture diffusivity of AAC in drying phase using genetic algorithm
Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology. 2012, 61(61), 863-868. ISSN 2010-376X.

Kočí, J., Maděra, J., Rovnaníková, P., Černý, R.
Hygrothermal performance of innovative renovation renders used for different types of historical masonry
WIT Transactions on the Built Environment. 2011, 2011(118), 683-693. ISSN 1743-3509.
https://doi.org/10.2495/STR110571

Kočí, J., Žumár J., Pavlík, Z., Černý, R.
Application of Genetic Algorithm for Determination of Water Vapor Diffusion Parameters of Building Materials
Journal of Building Physics. 2012, 35(3), 238-250. ISSN 1744-2591.
https://doi.org/10.1177/1744259111418330

Maděra, J., Kočí, J., Kočí, V., Černý, R.
Vliv prostředí na životnost tepelně izolačních systémů
Stavební obzor. 2011, 20(5), 153-157. ISSN 1210-4027.

Kočí, J., Maděra, J., Černý, R.
Stanovení součinitele vlhkostní vodivosti pomocí genetického algoritmu
Stavební obzor. 2010, 19(2), 45-48. ISSN 1210-4027.