Transportní procesy v porézních stavebních materiálech využitelných pro úložistě jaderného odpadu

Info

Poskytovatel: GA ČR
Doba řešení: 2022-2024
Číslo projektu: 22-03474S

Vývoj v oblasti zabezpečení úložišť jaderného odpadu se během posledních deselité zaměřuje na zdokonalení bariér tak, aby byly schopné zpomalit či úplně zastavit radionuklidy. Počítačové modelování v tomto ohledu představuje velice účinný nástroj, který je schopen poskytnout odhady v dlouhodobém horizontu na základě krátkodobých experimentů. Bez ohledu na složitost popisu transportu radionuklidů závisí přesnost předpovědí (a tím i využitelnost) na přesnosti transportních a akumulačních parametrů získáných v rámci krátkodobých experimentů. Tento projekt se zaměřuje na komplexní hodnocení přenosu hmoty v porézních konstrukčních materiálech vhodných pro úložiště jaderného odpadu a zahrnuje jak robustní matematické, fyzikální a počítačové modelování, tak pokročilé nedestruktivní metody pro stanovení vstupních transportních a akumulačních parametrů. Spojením experimentálních a výpočetních metod pak lze určit optimální materiálové parametry materiálů, které jsou vhodné pro správnou funkci konstrukčních bariér v těchto úložištích, či hodnotit vhodnost použití materiálů stávajících.

Řešitel

Jan Kočí

2 2435 7130

Kancelář: A325