Magdaléna Doleželová

Ing. Magdaléna Doleželová, Ph.D.

Ing. Magdaléna Doleželová, Ph.D.

Email

magdalena.dolezelova@fsv.cvut.cz

Telefon

2 2435 8754

Kancelář

D1015

Vzdělání

2013 Bc., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Konstrukce pozemních staveb, Bakalářská práce: Zlepšování mechanických vlastností směsí na bázi sádry pomocí metakaolinu


2015 Ing., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Materiálové inženýrství, Diplomová práce: Trvanlivost ternárních systémů na bázi sádry


2019 Ph.D., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Fyzikální a materiálové inženýrství

Zaměstnání a praxe

2015 - nyní Vědecký pracovník, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2012 - 2014 Pomocná vědecká síla, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

 

Výzkumná činnost

Tvorba a výzkum ternárních směsí na bázi sádry. Vyhodnocování výsledků fyzikálních, mechanických, vlhkostních a tepelně-technických parametrů těchto materiálů. Experimentální analýza porézní struktury materiálů a její vliv na ostatní materiálové parametry.

 
Doleželová, M., Krejsová, J., Scheinherrová, L., Keppert, M., Vimmrová, A.
Investigation of environmentally friendly gypsum based composites with improved water resistance
Journal of Cleaner Production. 2022, 370, 133278. ISSN 0959-6526.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.133278

Scheinherrová, L., Doleželová, M., Vimmrová, A., Vejmelková, E., Jerman, M., Pommer, V., Černý, R.
Fired clay brick waste as low cost and eco-friendly pozzolana active filler in gypsum-based binders
Journal of Cleaner Production. 2022, 368, 133142. ISSN 0959-6526.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.133142

Khmurovska Y., Štemberk P., Sikorin S.N., Němeček J., Jozwiak-Niedzwiedzka D., Doleželová, M., Kaladkevich Y., Pavalanski E., Fatseyeu V.
Effects of Gamma-Ray Irradiation on Hardened Cement Mortar
International Journal of Concrete Structures and Materials. 2021, 15(17), ISSN 2234-1315.
https://doi.org/10.1186/s40069-020-00452-7

Fořt, J., Doleželová, M., Kočí, V., Černý, R.
Functional Properties of SAP-Based Humidity Control Plasters
Polymers. 2021, 13, 2279. ISSN 2073-4360.
https://doi.org/10.3390/polym13142279

Doleželová, M., Scheinherrová, L., Krejsová, J., Keppert, M., Černý, R., Vimmrová, A.
Investigation of gypsum composites with different lightweight fillers
Construction and Building Materials. 2021, 297, 123791. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.123791

Doleželová, M., Scheinherrová, L., Vimmrová, A.
Study of gypsum composites with fine solid aggregates at elevated temperatures
Science and Engineering of Composite Materials. 2021, 28(1), 237-248. ISSN 2191-0359.
https://doi.org/10.1515/secm-2021-0025

Doleželová, M., Krejsová, J., Vimmrová, A.
Adhesive strength of gypsum composites with lightweight fillers
U.Porto Journal of Engineering. 2021, 4(2), 52-59. ISSN 2183-6493.
https://doi.org/10.24840/2183-6493_007.002_0007

Fořt, J., Doleželová, M., Keppert, M., Jerman, M., Záleská, M., Černý, R., Šál, J., Ševčík R., Stehel V.
Biomass fly ash as an alternative to coal fly ash in blended cements: Functional aspects
Construction and Building Materials. 2021, 271, 121544. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.121544

Keppert, M., Kobera L., Scheinherrová, L., Doleželová, M., Brus J., Černý, R.
Kinetics of Pozzolanic Reaction and Carbonation in Ceramic – Lime System: Thermogravimetry and Solid-State NMR Spectroscopy Study
Journal of Building Engineering. 2020, 32, 101729. ISSN 2352-7102.
https://doi.org/10.1016/j.jobe.2020.101729

Scheinherrová, L., Vejmelková, E., Keppert, M., Doleželová, M., Rovnaníková, P., Černý, R.
Effects of accelerated carbonation on properties of ceramic-based geopolymers
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2021, 145(6), 2951-2966. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-020-09980-6

Keppert, M., Scheinherrová, L., Doleželová, M., Vejmelková, E., Černý, R.
Phase composition of ceramic-based alkali-activated polymers: combination of X-ray diffraction and thermal analysis
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2020, 142(1), 157-166. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-020-09369-5

Vimmrová, A., Krejsová, J., Scheinherrová, L., Doleželová, M., Keppert, M.
Changes in structure and composition of gypsum paste at elevated temperatures
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2020, 2020 ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-020-09528-8

Jerman, M., Scheinherrová, L., Medveď, I., Krejsová, J., Doleželová, M., Bezdička P., Černý, R.
Effect of cyclic wetting and drying on microstructure, composition and length changes of lime-based plasters
Cement and Concrete Composites. 2019, 2019(104), 103411. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2019.103411

Krejsová, J., Doleželová, M.
Resistance of Mortars with Gypsum, Lime and Composite Binders against Molds
Acta Polytechnica CTU Proceedings. 2019, 21(21/2019), 16-20. ISSN 2336-5382.
https://doi.org/10.14311/APP.2019.21.0016

Scheinherrová, L., Vejmelková, E., Keppert, M., Bezdička P., Doleželová, M., Krejsová, J., Černý, R.
Effect of Cu-Zn coated steel fibers on high temperature resistance of reactive powder concrete
Cement and Concrete Research. 2019, 117 45-57. ISSN 0008-8846.
https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2018.12.008

Krejsová, J., Heralová R.S., Doleželová, M., Vimmrová, A.
Environmentally friendly lightweight gypsum-based materials with waste stone dust
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART L-JOURNAL OF MATERIALS-DESIGN AND APPLICATIONS. 2019, 233(3), 258-267. ISSN 1464-4207.
https://doi.org/10.1177/1464420719826163

Krejsová, J., Doleželová, M., Pernicová R., Svora P., Vimmrová, A.
The influence of different aggregates on the behavior and properties of gypsum mortars
Cement and Concrete Composites. 2018, 2018(92), 188-197. ISSN 0958-9465.
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2018.06.007

Scheinherrová, L., Doleželová, M., Havlín J., Trník, A.
Thermal analysis of ternary gypsum-based binders stored in different environments
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2018, 133(1), 177-188. ISSN 1388-6150.
https://doi.org/10.1007/s10973-018-7398-1

Vejmelková, E., Koňáková, D., Doleželová, M., Scheinherrová, L., Svora P., Keppert, M., Reiterman P., Černý, R.
Effect of calcined Czech claystone on the properties of high performance concrete: Microstructure, strength and durability
Construction and Building Materials. 2018, 168 966-974. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.02.204

Keppert, M., Vejmelková, E., Bezdička P., Doleželová, M., Čáchová M., Scheinherrová, L., Pokorný, J., Vyšvařil M., Rovnaníková, P., Černý, R.
Red-clay ceramic powders as geopolymer precursors: Consideration of amorphous portion and CaO content
Applied Clay Science. 2018, 161 82-89. ISSN 0169-1317.
https://doi.org/10.1016/j.clay.2018.04.019

Doleželová, M., Scheinherrová, L., Krejsová, J., Vimmrová, A.
Effect of high temperatures on gypsum-based composites
Construction and Building Materials. 2018, 2018(168), 82-90. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.02.101

Vejmelková, E., Koňáková, D., Scheinherrová, L., Doleželová, M., Keppert, M., Černý, R.
High temperature durability of fiber reinforced high alumina cement composites
Construction and Building Materials. 2018, 162 881-891. ISSN 0950-0618.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.01.076

Koňáková, D., Čáchová M., Doleželová, M., Scheinherrová, L., Vejmelková, E., Černý, R.
High-temperature resistance of concretes produced of two different cements
Cement Wapno Beton. 2016, 21(5), 295-+. ISSN 1425-8129.

Doleželová, M., Krejsová, J., Vimmrová, A.
LIGHTWEIGHT GYPSUM BASED MATERIALS: METHODS OF PREPARATION AND UTILIZATION
International Journal of Sustainable Development and Planning. 2017, 12(2), 326-335. ISSN 1743-7601.
https://doi.org/10.2495/SDP-V12-N2-326-335

Vimmrová, A., Doleželová, M., Černý, R.
Ternární směsi na bázi sádry se zlepšenými mechanickými vlastnostmi
Stavební obzor. 2014, 23(7-8), 126-131. ISSN 1805-2576.