Alkalicky aktivované aluminosilikátové kompozity na bázi keramických prekurzorů

Info

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2019 - 2021
Číslo projektu: 19-01982S

Projekt se zabývá návrhem a studiem alkalicky aktivovaných aluminosilikátových kompozitů na bázi keramických prekurzorů. Studované materiály budou navrhovány na základě podrobné materiálové analýzy a experimentální charakterizace materiálových parametrů. V návrhu směsi bude zohledněn nízký podíl amorfní fáze a případný obsah CaO použitého prekurzoru, který bude stanoven na základě podrobné fyzikální a chemické analýzy. Dále bude provedena analýza vlivu prekurzoru, aktivátoru, jeho složení a množství kameniva (plniva) na reologické vlastnosti čerstvých směsí. Ztvrdlé kompozitní materiály pak budou podrobeny souboru experimentální charakterizace včetně analýz MIP, SEM, XRD a XRF. Vyšetřování vlastností materiálů bude založeno na stanovení základních fyzikálních, mechanických, lomověmechanických, vlhkostních, tepelných a trvanlivostních parametrů. Analýza vztahu mezi materiálovými parametry, složením a mikrostrukturou umožní navrhnout směry následného aplikovaného výzkumu na studovaných kompozitech.

Řešitel

Eva Vejmelková

2 2435 7129

Kancelář: A327