Možnosti využití tepelně aktivovaných jílů jako částečné náhrady cementu

Info

Poskytovatel: GA ČR
Doba řešení: 2022-2024
Číslo projektu: 22-16577S

Nejběžnějším zástupcem jílových materiálů používaných jako částečná náhrada cementu (SCM) je nesporně metakaolin, přesněji řečeno tepelně aktivovaný kaolinit. Je známo, že jeho aplikace vede ke zlepšení vlastností malt i betonů. Navíc je zde podobně jako u jiných zástupců SCM i velký ekologický přínos ve formě snížení spotřeby cementu. Široká aplikace metakaolinu je však bohužel omezena kvůli vysoké ceně způsobené nutností použít ušlechtilou vstupní surovinu. Tento projekt se zaměřuje na studium možností využití druhotných jílů, které lze také tepelně aktivovat. Tyto jíly obsahující různý poměr jílových minerálů, uhličitanů a dalších nečistot jsou mnohem dostupnější. Jejich kvalita je však nižší, a proto je nutné důkladněji optimalizovat proces tepelné aktivace. Hlavním cílem projektu je tedy zjistit vztah mezi složením jednotlivých jílů, průběhem jejich aktivace a pucolánovou aktivitou výsledného produktu. Následně pak použít optimalizované aktivované jíly ve směsných nízko-cementových kompozitech a z pohledu široké škály jejich vlastností posoudit jejich praktické využití.

Řešitel

Dana Koňáková

2 2435 7129

Kancelář: A327