Michaela Petříková

Ing. Michaela Petříková

Ing. Michaela Petříková

Email

michaela.petrikova@fsv.cvut.cz

Telefon

---

Kancelář

---

Vzdělání

2014 Bc., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Konstrukce pozemních staveb, Bakalářská práce: Využití obnovitelných zdrojů energie v administrativní budově

2016 Ing., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Budovy a prostředí, Diplomová práce: Optimalizace větrání posluchárny
   
nyní Ph.D., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Materiálové a fyzikální inženýrství, Disertační práce: Experimentální analýza samovyhřívaných kompozitů na bázi AAS

Zaměstnání a praxe

2016 - nyní Vědecký pracovník, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2010 - 2016 Projektantka, Ateliér stavebních konsrukcí, s.r.o.

Výzkumná činnost

Experimentální analýza elektricky vodivých alkalicky aktivovaných aluminosilikátů
Fiala, L., Petříková, M., Keppert, M., Böhm, M., Pokorný, J., Černý, R.
Influence of Untreated Metal Waste from 3D Printing on Electrical Properties of Alkali-Activated Slag Mortars
Energies. 2021, 14(23), 8178. ISSN 1996-1073.
https://doi.org/10.3390/en14238178

Kočí, V., Petříková, M., Fořt, J., Fiala, L., Černý, R.
Preparation of self-heating alkali-activated materials using industrial waste products
Journal of Cleaner Production. 2020, 260, 121116. ISSN 0959-6526.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121116

Fiala, L., Petříková, M., Lin W., Podolka L., Černý, R.
Self-Heating Ability of Geopolymers Enhanced by Carbon Black Admixtures at Different Voltage Loads
Energies. 2019, 12(21), 4121. ISSN 1996-1073.
https://doi.org/10.3390/en12214121