Michaela Petříková

Ing. Michaela Petříková

Ing. Michaela Petříková

Email

michaela.petrikova@fsv.cvut.cz

Telefon

2 2435 8754

Kancelář

D1015

Vzdělání

2014 Bc., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Konstrukce pozemních staveb, Bakalářská práce: Využití obnovitelných zdrojů energie v administrativní budově

2016 Ing., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Budovy a prostředí, Diplomová práce: Optimalizace větrání posluchárny
   
nyní Ph.D., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Materiálové a fyzikální inženýrství, Disertační práce: Experimentální analýza samovyhřívaných kompozitů na bázi AAS

Zaměstnání a praxe

2016 - nyní Vědecký pracovník, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2010 - 2016 Projektantka, Ateliér stavebních konsrukcí, s.r.o.

Výzkumná činnost

Experimentální analýza elektricky vodivých alkalicky aktivovaných aluminosilikátů

Bakalářské předměty