Grzegorz Lagod

Dr. Grzegorz Lagod

Dr. Grzegorz Lagod

Email

G.Lagod@pollub.pl

Telefon

Polsko (Poland)

Kancelář

---

Afilace: Politechnika Lubelska, Wydzial Inzynierii Srodowiska

Termín stáže: 2.2.2020 - 31.7.2020

Náplň: Studium aplikace umělých smyslů (elektronický nos, elektronické oko). Testování a optimalizace výkonu plynových senzorů pro detekci a vyhodnocení hrozby vzniku plísní v obytných a historických budovách. Vývoj technik vyhodnocování odezvy polí senzorů plynů na znečišťující látky v ovzduší. Testování účinnosti elektronického oka k hodnocení růstu plísní a bakterií, vzniku vlhkosti a solných výkvětů.