Charakterizace kompozitních materiálů na bázi povrchově modifikované řepkové slámy a ekologicky šetrných lepidel

Info

Poskytovatel: GA ČR
Doba řešení: 2020-2022
Číslo projektu: 20-12166S

Předložený projekt se zabývá návrhem nového ekologicky přívětivého kompozitního materiálu
složeného z řepkové slámy a vhodného lepidla. Využití sekundárních produktů zemědělské
výroby jako je například sláma či pazdeří může skýtat celou řadu uplatnění ve stavebnictví a
zároveň minimalizovat environmentální dopady. V tomto ohledu je nejčastěji studován konopný
beton. Jeho využití je však limitováno nízkými mechanickými vlastnostmi, ve většině studií
nepřesáhne beton s bio-plnivem pevnost v tlaku 1 MPa. V předloženém projektu bude minerální
pojivo nahrazeno organickým a syntetickým lepidlem. Jako hlavní lepidlo bude použit kostní klíh
modifikovaný lignosulfonátem sodným. Dále budou testovány recyklovatelné termoplasty na
bázi akrylátů a práškové polyestery. Pro lepší přilnavost bude sláma povrchově upravena.
Úprava bude studována pomocí mikroskopických technik. Na výsledných kompozitních
materiálech budou zjištěny mechanické, fyzikální a transportní vlastnosti a dle zjištěných
výsledků vlastností proběhne optimalizace složení a výběr finálního kompozitu.

Řešitel

Miloš Jerman

2 2435 7128

Kancelář: A317