Jan Toman

prof. Mgr. Jan Toman, DrSc.

prof. Mgr. Jan Toman, DrSc.

Email

toman@fsv.cvut.cz

Telefon

2 2435 7124

Kancelář

A326

Vzdělání

1955 - 1960 Karlova Universita v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
Specializace: elektronika a vakuová fyzika

1960 Pedagogická aprobace pro obor fyzika a matematika na MFF UK

1974 CSc., obor aplikovaná fyzika před komisí na FJTI a EF ČVUT

1979 Jmenován docentem na ČVUT v Praze, habilitace v oboru Aplikovaná fyzika

1992 DrSc. v oboru Nekovové materiály a teorie konstrukcí obhájena na ČVUT v Praze, Fakulta stavební

1997 Jmenován profesorem v oboru Fyzika na ČVUT v Praze

Zaměstnání a praxe

1960 - nyní ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra fyziky, postupně jako asistent, odborný asistent, docent a profesor.

Výzkumná činnost

Fyzikální měření (metrologie), stavební fyzika, fyzikální vlastnosti stavebních materiálů (termofyzikální a hygrické), transport tepla a vlhkosti, invezní úlohy.

Bakalářské předměty

Magisterské předměty

Toman, J., Fiala, L., Šeps K., Ráček V.
Elektrické vlastnosti cementových kompozitů
TZB info. 2016,(25.4.2016), ISSN 1801-4399.

Toman, J., Korecký T.
Vliv vláknové výztuže na mechanické a termofyzikální vlastnosti kompozitních materiálů
TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2013, 2013 ISSN 1801-4399.

Toman, J., Korecký T.
Teplotní dilatace obkladových desek
TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2013, 4 1-6. ISSN 1801-4399.

Toman, J., Korecký T., Michalko O., Bažantová Z., Černý, R., Frank M.
Porovnání mechanických vlastností obkladových protipožárních desek
Stavební obzor. 2012, 2012(2), 52-55. ISSN 1805-2576.

Toman, J., Michalko O., Korecký T., Černý, R.
Výber najvhodnejšieho materiálu na požiarne obkladové dosky
Stavebné materiály. 2012, VIII(3), 50-54. ISSN 1336-7617.

Toman, J., Korecký T., Černý, R., Frank M.
Porovnání tepelně technických vlastností obkladových protipožárních desek
Stavební obzor. 2012, 21(1), 15-17. ISSN 1805-2576.

Toman, J., Vimmrová, A., Černý, R.
Long-Term On-Site Assessment of Hygrothermal Performance of Interior Thermal Insulation System without Water Vapour Barrie
Energy and Buildings. 2009, 41(1), 51-55. ISSN 0378-7788.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2008.07.007

Toman, J., Němečková J., Černý, R.
Specific Heat Capacity of Building Materials at High Temperatures
Roczniki Inźynierii Budowlanej. 2007, 7(-), 119-122. ISSN 1505-8425.

Toman, J., Zuda L., Černý, R.
High-Temperature Thermal Properties of Alkali-Activated Aluminosilicate Materials with Electrical Porcelain Filler
Roczniki Inźynierii Budowlanej. 2006, 6(1), 145-148. ISSN 1505-8425.