Použití ternárních pojiv na bázi sádry v kompozitních materiálech

Info

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2016 - 2018
Číslo projektu:

Projekt se zabývá kompozitními materiály s ternárními pojivy na bázi sádry. Tyto materiály budou formulovány s cílem zlepšení zejména mechanických vlastností a zvýšení odolnosti materiálů na bázi sádry vůči vlhkosti, neboť nízká odolnost vůči vlhkosti je jedním z hlavních nedostatků čistě sádrových pojiv. Ternární pojiva, obsahující kromě sádry také pucolán a alkalickou složku, sloužící k aktivaci pucolánové reakce se jeví být vhodným řešením. Jako pucolánová složka je nejčastěji používán popílek, v předloženém projektu je předpokládáno využití metakaolinu a cihelného prachu, které byly dosud studovány velmi zřídka v kombinaci se sádrou. K formulaci nových materiálů budou použity moderní optimalizační metody. Zatímco dříve byla studována ternární pojiva v podobě neplněných směsí, novinkou je použití těchto pojiv v kompozitních materiálech, obsahujících i plnivo.

Řešitel

Alena Vimmrová

2 2435 7126

Kancelář: A329