Řízená modifikace mineralogického složení keramického střepu za účelem zlepšení jeho užitných vlastností

Info

Poskytovatel: GA ČR
Doba řešení: 2020-2022
Číslo projektu: 20-01536S

Produkty založené na tradiční keramice mají stále dominantní postavení v průmyslovém využití
nekovových anorganických materiálů. Jejich produkce je založena na využití jílů, zejména
illitické povahy. Tyto suroviny jsou klíčové zejména pro výrobu střešních tašek a cihel. Je
známo, že přídavek CaO vede ke vzniku nových mineralogických fází (např. anortitu) v
keramikách. Produkce keramických materiálů na bázi illitických jílu nebyla dosud speciálně
zaměřena na řízenou krystalizaci anortitu. Nicméně lze předpokládat. že zvýšení podílu anortitu
vylepší finální vlastnosti keramických materiálů. Cílem předkládaného projektu je studium
vzniku nových fází v keramickém materiálu na bázi ilitických jílů během tepelného zpracování a
jich vliv na finální vlastnosti keramiky. Řešení projektu lze rozdělit na tři části: studium
krystalizace nových fází v systému čistý illit a laboratorní CaCO3, studium směsi čistého illitu a
wollastonitu a studium vlivu nových fází v keramickém materiálu na jeho finální vlastnosti.

Řešitel

Anton Trník

2 2435 4771

Kancelář: D1065