Kompozity na bázi reaktivního hořečnatého cementu s vybranými příměsemi a aditivy

Info

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2019 - 2021
Číslo projektu:

Předmětem projektu je komplexní analýza vlivu vybraných minerálních a organických příměsí a přísad na vlastnosti, trvanlivost, korozní odolnost a chování kompozitních materiálů na bázi hořečnatých cementů, které by měly nalézt uplatnění ve stavebnictví. Základním rysem výzkumných prací, které budou provedeny v rámci řešení projektu, je jejich komplexnost. Navrhované experimentální postupy zahrnují fyzikální, chemickou a mineralogickou charakterizaci surovin, vícestupňový návrh a vývoj kompozitů a podrobné studium jejich mikrostruktury, morfologie, chemického a mineralogického složení, fyzikálních parametrů, mechanických vlastností, transportních a akumulačních parametrů vlhkosti, tepla a solí. V rámci experimentální analýzy bude studována také trvanlivost, korozní a vysokoteplotní odolnost vyvinutých kompozitů. Komplexní přístup k řešení umožní dosáhnout vyšší úrovně porozumění vlivu různých typů přísad a příměsí na parametry kompozitů na bázi horečnatého pojiva a vytvořit tak materiály, nabízející zajímavou alternativu k dnes populárním kompozitům na bázi portlandského cementu.

Řešitel

Zbyšek Pavlík

2 2435 7917

Kancelář: D1048a