Adam Pivák

Ing. Adam Pivák

Ing. Adam Pivák

Email

adam.pivak@fsv.cvut.cz

Telefon

2 2435 4688

Kancelář

D1045

Vzdělání

2018 Bc., Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor Konstrukce pozemních staveb, Bakalářská práce: Využití odpadních plastů v tepelně izolačních kompozitech.

2020 Ing., Fakulta stavební ČVUT v Praze, magisterské studium v oboru Budovy a prostředí; Vývoj izolačního materiálu na bázi pěnového skla a hořečnatého pojiva modifikovaného mikrofilery a vnitřní hydrofobizací.

nyní Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze, obor Fyzikální a materiálové inženýrství,

Zaměstnání a praxe

2020 - nyní Vědecký pracovník, Katedra materiálového inženýrství a chemie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2017 - 2019 Pomocná vědecká síla, Katedra mechaniky, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Výzkumná činnost

Stanovení fyzikálních a tepelně-technických vlastností stavebních kompozitů. Výzkum kompozitních materiálů na bázi hořečnatého pojiva.