Výzkum procesů při vytváření pevné struktury v soustavě oxid křemičitý-portlandský cement ve vztahu k vlastnostem pojiva

Info

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2014 - 2016
Číslo projektu:

Hlavním cílem projektu je analýza chemického a fyzikálního chování amorfního SiO2 v cementové matrici a vliv tohoto chování na vlastnosti matrice a pórového prostoru různých typů cementových kompozitů. Základním rysem výzkumných prací, které budou provedeny v rámci projektu, je jejich komplexnost. Základní koncepcí řešení je kombinace vzájemně propojených experimentálních postupů. Tyto postupy zahrnují chemickou a fyzikální charakterizaci jak surovin, tak i studovaných kompozitů, analýzu mikrostruktury a textury kompozitů v reprezentativním časovém rámci, experimentální stanovení základních fyzikálních parametrů, mechanických a lomově-mechanických vlastností a transportních a akumulačních parametrů vlhkosti a tepla. Komplexní přístup k řešení umožní dosáhnout vyšší úrovně porozumění chemických a fyzikálních procesů probíhajících ve studovaných kompozitech než v případě analýzy několika základních parametrů, která je obvyklá v řadě současných výzkumných studií.

 

Řešitel

Zbyšek Pavlík

2 2435 4371

Kancelář: D1048a