Tepelně izolační kompozity obsahující plniva na bázi odpadních plastů

Info

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2017 - 2019
Číslo projektu:

Předmětem projektu je komplexní analýza možnosti využití odpadních plastů jako plniva kompozitů se zvýšenou tepelně izolační funkcí. Nejdříve je řešena otázka implementace polymerní substance do silikátové báze kompozitů, která je zaměřena na studium soudružnosti polymerního plniva a hydratačních produktů včetně možnosti smáčecích činidel pro změnu povrchového napětí na kontakti jednotlivých složek kompozitní matrice. Je řešena otázka homogenizace a zpracovatelnosti kompozitní směsi a studován vliv aplikace polymerního plniva na mechanické, tepelné a vlhkostní vlastnosti kompozitů. V rámci experimentální analázy je studována také trvanlivost, tepelná stabilita, korozní odolnost, dotvarování a dlouhodobé objemové změny kompozitů s přihlédnutím k jejich interakci s vnějším prostředím stavební konstrukce, Závěrem jsou formulovány doporučení pro další výzkum aplikace plniva na bázi odpadních polymerů při výrobě materiálů se zvýšenou izolační funkcí a zhodnocen ekonomický a environmentální přínos využití druhotných surovinových zdrojů.

 

 

Řešitel

Zbyšek Pavlík

2 2435 4371

Kancelář: D1048a