Michal Kuruc

Ing. Michal Kuruc

Ing. Michal Kuruc

Email

michal.kuruc@stuba.sk

Telefon

Slovensko (Slovakia)

Kancelář

D1048

Afilace: Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Civil Engineering, Department of Materials Engineering and Physics

Termín stáže: 25.3.2024 - 26.8.2024

Náplň: Výzkum je zaměřen na aplikaci teoretických modelů a využití experimentálních technik reprezentujících klimaticky adaptivní mechanismy materiálů se změnou skupenství a piezoelektrické materiály integrované do energeticky účinných stavebních prvků. Mezi základní funkce takových experimentálních materiálů patří akumulace latentní tepelné energie a zhodnocení elektrických parametrů. Účelem výzkumu je ověřit teoretické modely, které adekvátně popisují experimentální výsledky materiálů a konstrukčních prvků. Na základě získaných výsledků budou navrženy vhodné aplikace zkoumaných přístupů pro oblast stavebnictví. Práce zahrnuje rovněž experimentální materiálovou charakterizaci (měření tepelných a elektrických vlastností) navržených multifunkčních materiálů a analýzu získaných dat.