Patryk Jędrzejczak

mgr inż. Patryk Jędrzejczak

mgr inż. Patryk Jędrzejczak

Email

patryk.jedrzejczak@doctorate.put.poznan.pl

Telefon

Polsko (Poland)

Kancelář

---

Afilace: Poznan Technical University, Faculty of Chemical Technology, Institute of Chemical Technology and Engineering

Termín stáže: 18.3.2024 – 17.6.2024

Náplň: Výzkum je zaměřen na návrh a charakterizaci hybridních materiálů skládajících se z oxidu titaničitého (IV) a sulfátového ligninu s následnou aplikací jako příměsí do cementových kompozitů.Začlenění výše uvedených hybridních systémů do cementové matrice by mělo přispět k vývoji konstrukčních materiálů vykazujících fotokatalytickou aktivitu pod ozařování ultrafialovým i viditelným světlem s prokázáním antimikrobiálních vlastností, dále bude výzkum zjišťován vliv přísad na pevnostní parametry, reologické vlastnosti a porézní strukturu cementových kompozitů.