Fyzikální a chemické procesy v alkalicky aktivované keramice vystavené vysokým teplotám

Info

Poskytovatel: GA ČR
Doba řešení: 2023-2025
Číslo projektu: 23-04772S

Vystavení vysoké teplotě vyvolává v alkalicky aktivovaných aluminosilikátech řadu vzájemně souvisejících fyzikálních a chemických procesů, které vyústí ve změně mikrostruktury a složení materiálu, jakož i jeho funkčních vlastností. Zatímco běžné hlinitokřemičitanové prekurzory pro alkalickou aktivaci obsahují 80-90 % amorfní fáze, prekurzory na bázi keramiky obsahují maximálně 50 % amorfní fáze, zbytek jsou krystalické minerály. Z toho vyplývá, že odpověď na vysokoteplotní zatížení bude u těchto materiálů odlišná. V navrhovaném projektu budou analyzovány fyzikální a chemické procesy v alkalicky aktivovaných keramických prekurzorech s nízkou reaktivitou vyvolané vysokou teplotou a jejich rozdíly od procesů probíhajících v alkalicky aktivovaných aluminosilikátech na bázi tradičních vysoce reaktivních prekurzorů, jako je např. metakaolin. Komplexní experimentální program zahrnuje vyspělé metody charakterizace materiálů a širokou škálu funkčních vlastností, které umožní důkladnou analýzu vztahů mezi parametry, mikrostrukturou a chemickým a mineralogickým složením.

Řešitel

Robert Černý

2 2435 5044

Kancelář: A330