Dana Němcová

Ing. Dana Němcová

Ing. Dana Němcová

Email

dana.nemcova@fsv.cvut.cz

Telefon

---

Kancelář

---

Vzdělání

2019 - nyní

zahájení Ph.D. studia, Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Katedra materiálového inženýrství a  chemie, disertační práce „Hodnocení paropropustnosti nátěrových systémů na vnější zdivo a beton“

2004-2006 Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Technologie nátěrových hmot – licenční studium

2003 Ing., VŠCHT v Praze, Fakulta potravinářská a biochemické technologie, diplomová práce „Oxyethylenované methylestery mastných kyselin“
Zaměstnání a praxe

2013 - nyní STACHEMA CZ s.r.o, vývojový pracovník nátěrových hmot

2008 - 2013 SAINT-GOBAIN WEBER TERRANOVA, vývojový pracovník

2007 - 2008  BARVY TEBAS, vývojový pracovník
2003 - 2007 STAVEBNÍ CHEMIE SLANÝ a.s., vedoucí laboratoře

Výzkumná činnost


Optimalizace složení výrobků z hlediska legislativy a zlepšování vlastností se zohledněním současných trendů – omezování biocidů, SVHC látek a VOC.

Böhm, M., Beránková J., Brich, J., Polášek M., Srba J., Němcová, D., Černý, R.
Factors influencing envelope airtightness of lightweight timber-frame houses built in the Czech Republic in the period of 2006–2019
Building and Environment. 2021, 2021(194), 107687. ISSN 0360-1323.
https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2021.107687