Chemické a fyzikální interakce výztuže na čedičové bázi s cementovou matricí

Info

Poskytovatel: GA ČR
Doba řešení: 2021-2023
Číslo projektu: 21-00800S

Výztuž na bázi čediče je považována za perspektivní náhradu současných ocelových,
skleněných a uhlíkových výztužných prvků v cementových kompozitech pro svou vhodnou
kombinaci mechanických vlastností, vysokoteplotní odolnosti a ekologických a ekonomických
parametrů. Interakce tohoto typu výztuže s cementovou matricí ovšem nejsou v současné době
ještě detailně prozkoumány, protože byly jen zřídka studovány do dostatečné hloubky. Hlavním
přínosem tohoto projektu k současnému stavu poznání je poskytnutí nových informací o
chemických a fyzikálních interakcích různých typů čedičových výztužných prvků s různými typy
cementových matric. Na rozdíl od předešlých přístupů, které byly většinou založeny na určení
ztráty hmotnosti čedičové výztuže, je základní metodou použitou v projektu kvalitativní a
kvantitativní modelování reakční kinetiky.

Řešitel

Robert Černý

2 2435 5044

Kancelář: A330