Inovace technologie výroby lehčeného cihelného střepu pro tenkostěnné cihelné bloky

Info

Poskytovatel: MPO ČR
Doba řešení: 2019-2022
Číslo projektu: FV40007

Hlavním cílem projektu je zdokonalení technologického řešení výroby lehčeného cihelného střepu pro tenkostěnné cihelné bloky na základě
prohloubení poznatků o vztahu mezi jeho mikrostrukturou a užitnými vlastnostmi.
Pro splnění tohoto cíle je nezbytná realizace následujících dílčích cílů:
1. analýza složení a vlastností suroviny v závislosti na poloze v nalezišti;
2. detailní stanovení fyzikálních, mechanických, tepelných a vlhkostních vlastností cihelného střepu v závislosti na teplotě výpalu a době výpalu;
3. zdokonalení procesu sušení suroviny;
4. optimalizace energetické a ekonomické náročnosti výpalu v provozních podmínkách.

Řešitel

Robert Černý

2 2435 5044

Kancelář: A330