Energeticky úsporné cihlové budovy

Info

Poskytovatel: MPO ČR
Doba řešení: 2011 - 2014
Číslo projektu:

Projekt se zabývá průmyslovým výzkumem a vývojem energeticky úsporných cihlových budov. Nejprve je provedeno jejich architektonické variantní řešení. Poté je v procesu řízeného návrhu provedeno materiálově-konstrukční řešení, které zahrnuje metody počítačového návrhu, měření vlhkostních, tepelných a mechanických parametrů materiálů obvodových plášťů a kritický laboratorní experiment. Na závěr je provedeno stavebně-fyzikální ověření funkčnosti navržených energeticky úsporných cihlových budov na reálné konstrukci včetně sledování vnitřního mikroklimatu a formulována doporučení pro projektování energeticky úsporných cihlových budov v praxi.

Řešitel

Robert Černý

2 2435 5044

Kancelář: A330