Metodika stanovení vlivu proměnlivého prostředí na degradaci historického zdiva

Info

Poskytovatel: MK ČR
Doba řešení: 2012 - 2015
Číslo projektu:

Hlavním cílem řešení projektu bylo vytvoření metodiky pro stanovení vlivu vnějšího prostředí na životnost historického zdiva včetně jeho povrchových vrstev. Projekt dílčím způsobem naplnil tematickou prioritu 3.4 „Diagnostika poškozování a životnost objektů kulturního dědictví“ programu NAKI, zejména b) vývoj a ověření postupů hodnocení bezpečnosti, trvanlivosti a ekonomických aspektů současných i historických materiálů, d) vývoj odborných postupů záchrany kulturního dědictví ohroženého záměrnými či nezáměrnými hrozbami. Předpokládané výsledky projektu za celou dobu řešení byly stanoveny ve smlouvě k projektu a posléze upřesněny v dodatku č. 9 z roku 2015. Porovnání plánovaných a skutečně uplatněných výsledků v tabulce E.1. ukazuje, že struktura plánovaných výsledků byla dodržena v plném rozsahu, v položkách G, R, J, D a B bylo dosaženo mírného navýšení počtu uplatněných výsledků ve srovnání s počtem plánovaných výsledků.

Tab. E.1: Přehled výsledků projektu

Kód výsledku

Název výsledku

Počet

Plánované

Uplatněné

Nmet

Certifikovaná metodika

2

2

F

Užitný vzor

1

1

G

Funkční vzorek

2

3

R

Software

4

5

J

Článek v odborném periodiku

6

7

D

Článek ve sborníku

11

13

B

Kniha

0

2

 

Výzkumná zpráva

4

4

 

Řešitel

Robert Černý

2 2435 5044

Kancelář: A330