Fyzikální a chemické procesy v nízkocementových tepelně odolných kompozitech

Info

Poskytovatel: GA ČR
Doba řešení: 2020-2022
Číslo projektu: 20-00653S

Cementové kompozity vystavené vysokým teplotám mění svou mikrostrukturu, složení a
vlastnosti. V navrhovaném projektu budou zkoumány pokročilé nízkocementové kompozity na
bázi hlinitanového cementu. Výzkumné práce budou zaměřeny na získání materiálů s
vynikajícími užitnými vlastnostmi, které ve srovnání se současnými materiály budou mít vyšší
odolnost proti vysokým teplotám a srovnatelné funkční vlastnosti. V projektu budou využity
inovativní metody založené na aplikaci principů řízeného návrhu a multikriteriální optimalizace.
Na rozdíl od většiny jiných analýz budou při řešení projektu kromě mechanických vlastností
zkoumány též vlhkostní a tepelné vlastnosti a objemové změny. Toto rozšíření umožní
hlubokou analýzu vztahů mezi funkčními vlastnostmi a mikrostrukturou a složením studovaných
materiálů, která by nebyla možná, pokud by byly sledovány pouze mechanické vlastnosti.

Řešitel

Robert Černý

2 2435 5044

Kancelář: A330