Funkční charakteristiky a environmentální dopad vápenných omítek s přírodními přísadami pro rekonstrukce historických bu

Info

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2022-2024
Číslo projektu: 22-00420S

Projekt se zabývá analýzou omítkových směsí na bázi vzdušného vápna s přídavky přírodního,
především rostlinného původu. Nejprve je proveden výběr vhodných surovin a návrh jejich
úprav za účelem optimalizace surovinové báze. Poté je navržena zdokonalená technologie
přípravy omítek s ohledem na historické postupy, zaměřená na zvýšení trvanlivosti. Jsou
určeny funkční charakteristiky vyvinutých omítek, analyzován jejich environmentální dopad a
provedeny zkoušky trvanlivosti. Naměřené materiálové charakteristiky jsou využity jako vstupní
data počítačového modelu pro predikci polí teplot, vlhkostí a koncentrací solí v
charakteristických typech obvodových plášťů historických budov opatřených nově vyvinutými
omítkami. Na základě zkoušek trvanlivosti, výsledků dlouhodobých počítačových simulací polí
teplot, vlhkostí a koncentrací solí a analýz environmentálního dopadu je provedena analýza
životnosti a posouzení životního cyklu nově vyvinutých omítek.

Řešitel

Jiří Maděra

2 2435 7127

Kancelář: A331