Vnitřní omítky se zvýšenou vlhkostní akumulační schopností

Info

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2018 - 2020
Číslo projektu: 18-03997S

Hladina vlhkosti významně ovlivňuje nejen životnost staveb, ale i jejich tepelně-izolační
vlastnosti a kvalitu vnitřního ovzduší. Ačkoliv moderní ventilační systémy poskytují dostatečnou výměnu vzduchu, jejich širší uplatnění je v rozporu s principy trvale udržitelného rozvoje vzhledem k jejich vysoké energetické náročnosti. Vzhledem k evropské legislativě související s “budovami s téměř nulovou spotřebou energie” (směrnice EU 2002/91/EC a 2010/31/EU) vede zvyšující se vzduchotěsnosti obvodových plášťů pro zajištění tepelně-izolační funkce k významnému vlhkostnímu zatížení interiéru budov. Vysoká hladina relativní vlhkosti v interiéru má negativní vliv nejen na efektivitu práce ale také na zdraví rezidentů. Navrhovaný projekt spočívá v analýze vybraných pórotvorných a superabsorpčních aditiv a následného návrhu, vývoji a detailní experimentální analýze nově vyvinutých vnitřních omítek se zvýšenou vlhkostně-akumulační funkcí. Pro detailní popis mechanismu adsorpce a desorpce pomocí komplexního a realistického parametru je zaveden nový experimentální přístup.

Řešitel

Jan Fořt

2 2435 7130

Kancelář: A325