Zhodnocení sladkovodních sedimentů pomocí alkalické aktivace

Info

Poskytovatel: GA ČR
Doba řešení: 2022-2024
Číslo projektu: 22-04726S

Stavebnictví se v současné době potýká s nedostatkem potřebných primárních surovin, zejména pro stavbu silnic. Jak je uvedeno v mnoha pramenech, omezená dostupnost vhodných materiálů bude hlavním problémem pro budoucí rozvoj stavebnictví. V tomto smyslu je většina současných výzkumných snah zaměřena na využívání vedlejších produktů či odpadních materiálů, které mají vhodné fyzikálně-chemické vlastnosti pro následnou výrobu alternativních pojiv. Hlavní téma tohoto projektu je inovativní nejen z hlediska možnosti valorizace sladkovodních sedimentů pomocí alkalické aktivace při využití odpadních alkálií, ale zejména z hlediska analýzy potenciálu sladkovodních sedimentů jako potenciálního surovinového pro stavební průmysl s ohledem na různé škály sedimentů. V tomto ohledu budou získané materiálové charakteristiky spojeny s mineralogickým a chemickým složením sedimentů, a společně s výstupy ze sonaru budou použity pro klasifikaci sedimentů.

Řešitel

Jan Fořt

2 2435 7130

Kancelář: A325