Zdravotně nezávadné povrchy na bázi recyklované gumy

Info

Poskytovatel: TA ČR
Doba řešení: 2020-2023
Číslo projektu: SS01020515

Hlavním cílem navrženého projektu je vyvinout a experimentálně ověřit metody pro ošetření
gumového recyklátu, které povedou k výraznému snížení obsahu těžkých kovů a polycyklických
aromatických uhlovodíků. Součástí řešení projektu bude také návrh efektivního zapouzdření takto
ošetřených částic, které by minimalizovalo zdravotní rizika spojená s použitím gumového
recyklátu na dětských hřištích, kde je zdravotní riziko nejvýraznější. V neposlední řadě dojde i k
optimalizaci funkčních vlastností, které jsou velmi důležité pro využití na dětských hřištích či
sportovištích, kde musí být splněna řada kritérií. V rámci projektu budou sledovány i trvanlivostní
parametry ošetřeného a zapouzdřeného gumového recyklátu vystaveného klimatickým
podmínkám.

Řešitel

Jan Fořt

2 2435 7130

Kancelář: A325