Výzkum a vývoj vysoce hodnotných kompozitů obsahujících popílek z biomasy

Info

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2017 - 2019
Číslo projektu:

Navržený projekt je zaměřený na využití popílku z biomasy jako pucolánově aktivní příměsi do kompozitů na bázi cementu, vápenného pojiva či alkalicky aktivovaných křemičitanů. V první řadě budou provedeny chemické a mineralogické analýzy vstupních surovin, na jejichž základě pak budou vybrány nejvhodnější materiály.  Dále bude řešen návrh a vývoj kompozitních materiálů z hlediska obsahu popílku z biomasy a chování záměsí v čerstvém stavu. Experimentální část bude dále zahrnovat sledování hydratace, vývoje mikrostruktury a vlastností jak u čerstvých, tak u zatvrdlých záměsí. Závěrem budou formulovány doporučení a pravidla pro aplikaci popílku z biomasy při návrhu a výrobě kompozitů s vysokými užitnými vlastnostmi a zhodnocen ekonomický a ekologický přínos využití druhotných surovinových zdrojů při výrobě vysoce hodnotných kompozitů.

Řešitel

Milena Pavlíková

2 2435 7903

Kancelář: D1045