Výzkum využití materiálů s fázovou změnou v tepelně akumulačních omítkách

Info

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2014 - 2016
Číslo projektu:

Spotřeba energie na vytápění a chlazení budov se významně liší během dne a noci. Tento jev je navíc výraznější v extrémně teplém či naopak extrémně chladném klimatu. V takovéto situaci je pro moderování podmínek vnitřního klimatu budov vhodné využít akumulaci tepelné energie v materiálech obvodových plášťů. V poslední době je velká pozornost věnována materiálům s fázovou změnou (PCM), ke které dochází při jejich ohřevu či chladnutí. Tyto materiály vykazují značnou schopnost akumulace tepelné energie. Aplikace obvodových plášťů s latentní akumulací tepelné energie na bázi PCM představuje efektivní cestu k optimalizaci vnitřního prostředí budov. Předložený projekt sezabývá studiem vybraných PCM, návrhem, vývojem a detailní experimentální analýzou exteriérových omítek s obsahem PCM. Na základě experimentálně stanovených materiálových parametrů bude provedena dlouhodobá počítačová simulace chování vyvinutých materiálů při jejich zatížení nepříznivými klimatickými podmínkami.

 

Řešitel

Milena Pavlíková

2 2435 7903

Kancelář: D1045