Termoelektrické vlastnosti a schopnost energy harvestingu alkalicky aktivovaných aluminosilikátů s optimalizovanými elek

Info

Poskytovatel: GA ČR
Doba řešení: 2022-2024
Číslo projektu: 22-00960S

Projekt je zaměřen na návrh a materiálovou charakterizaci multifunkčních stavebních materiálů s optimalizovanými termoelektrickými vlastnostmi na bázi alkalicky aktivovaných prekurzorů. Jde o materiály uplatnitelné v oblasti získávání elektrické energie (tzv. energy harvesting) ze zdrojů nezatěžujích životní prostředí. Schopnost získávaní energie je kriticky závislá na elektrických vlastnostech daných materiálů, které budou v rámci projektu optimalizovány vybranými elektricky vodivými příměsemi. U směsí bude zkoumán vztah mezi množstvím příměsí a míře zlepšení termoelektrických vlastností. Pro návrh materiálů bude provedena počítačová optimalizace s ohledem na požadovanou konzistenci čerstvých směsí, základní fyzikální, mechanické a elektrické vlastnosti. Optimalizované směsi budou zkoumány z hlediska mikrostruktury, textury, chemického a mineralogického složení a budou experimentálně stanoveny materiálové charakteristiky zahrnující mechanické, vlhkostní, tepelné a elektrické vlastnosti. Na základě výsledků bude diskutována využitelnost perspektivních variant materiálů v praxi.

Řešitel

Lukáš Fiala

2 2435 7125

Kancelář: A328