Geopolymery pro sofistikované aplikace ve stavebnictví

Info

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2019 - 2021
Číslo projektu: 19-11516S

V rámci projektu bude zkoumána využitelnost geopolymerů k sofistikovaným řešením v oblasti stavebních materiálů (tzv. SMART materials). Návrh vhodných směsí bude proveden na základě materiálové charakterizace vstupních směsí s využitím pokročilé počítačové optimalizace s ohledem na různé prekurzory, aktivátory a specifické příměsi. Optimalizační kritéria budou nadefinována s ohledem na požadované základní fyzikální, mechanické a elektrické vlastnosti. Optimalizované směsi geopolymerů budou nejdříve podrobně zkoumány z hlediska mikrostruktury, textury, chemického a mineralogického složení. Poté bude experimentálně stanoveno široké množství materiálových charakteristik zahrnující mechanické, lomové, vlhkostní, tepelné a elektrické vlastnosti, které budou analyzovány s ohledem na složení a mikrostrukturu. Nakonec budou formulovány základní pokyny pro využití geopolymerů v sofistikovaných řešeních ve stavebnictví a doporučení pro následný aplikovaný výzkum.

Řešitel

Lukáš Fiala

2 2435 7125

Kancelář: A328