Multifunkční necementové kompozity se sníženým dopadem na životní prostředí pro speciální stavební aplikace

Info

Poskytovatel: GA ČR - mezinárodní projekt ČR-Tchajwan (MOST)
Doba řešení: 2022-2024
Číslo projektu: 22-00987J

Projekt je zaměřen na návrh, materiálovou charakterizaci a optimalizaci multifunkčních kompozitů se sníženým dopadem na životní prostředí. Základní složkou materiálů budou necementová pojiva z lokálních zdrojů účastníků projektu, tj. latentně hydraulické a pucolánově aktivní prekurzory, které budou aktivovány alkáliemi. Nových funkčních vlastností kompozitů (self-heating, self-sensing) bude dosaženo použitím elektricky vodivých příměsí. U směsí bude zkoumán vztah mezi množstvím příměsí a míře zlepšení elektrických vlastností a získaných funkčních vlastností. Na základě vlastností navržené sady vzorků bude provedena počítačová optimalizace s ohledem na požadovanou konzistenci čerstvých směsí a základní fyzikální, mechanické a elektrické vlastnosti. Optimalizované směsi budou zkoumány z hlediska mikrostruktury, textury, chemického a mineralogického složení a materiálových charakteristik zahrnující mechanické, vlhkostní, tepelné a elektrické vlastnosti. Na základě výsledků bude diskutována praktická využitelnost perspektivních variant materiálů.

Řešitel

Lukáš Fiala

2 2435 7125

Kancelář: A328