SMART materiály

Charakteristika skupiny

  Skupina se zabývá návrhem, přípravou a stanovením vlastností moderních SMART materiálů. Vhodnou úpravou složení běžných směsí se docílí zlepšení funkčních vlastností materiálů, které umožňují využití materiálů v sofistikovaných aplikacích. Typicky se zkoumají materiály na bázi cementu a alkalicky aktivované aluminosilikáty s přídavkem elektricky vodivých příměsí, které nacházejí své využití v samoohřevných, samodetekujicích a energii vytěžujích aplikacích. Skupina se také zabývá využitím materiálů s fázovou změnou (PCM) a superabsorbent polymerů (SAP) pro snížení energetické náročnosti budov.

   

  L. Fiala studium chování SMART materiálů s optimalizovanými elektrickými vlastnostmi, energetické vytěžování 

  R. Černý teoretický návrh směsí SMART materiálů s ohledem na požadované vlastnosti

  J. Fořt studium materiálů s fázovou změnou (PCM) a omítek modifikovaných superabsorbent polymery (SAP)

  M. Petříková provádění self-heating experimentů - generování Jouleova tepla působením elektrického proudu

Členové

Robert Černý

2 2435 5044

Kancelář: A330

Lukáš Fiala

2 2435 7125

Kancelář: A328

Jan Fořt

2 2435 7130

Kancelář: A325

Michaela Petříková

2 2435 8754

Kancelář: D1015