Materiály na bázi síranu vápenatého

Charakteristika skupiny

    Skupina se zabývá podrobným studiem jak tradičních síranovápenatých materiálů (tj. sádry a anhydritu), tak i pokročilých kompozitních materiálů na bázi síranu vápenatého. Zkoumá a popisuje chování a strukturu těchto materiálů např. v prostředích s vyšší vlhkostí či za vysokých teplot. Na základě získaných poznatků pak navrhuje nové materiály (např. ternární pojiva) s lepšími užitnými vlastnostmi, které umožňují širší použití těchto ekologicky velmi příznivých pojiv. 

     

    A. Vimmrová zkoumání vztahů mezi mikrostrukturou, složením a funkčními vlastnostmi materiálů na bázi síranu vápenatého

    M. Doleželová mechanické, tepelné a vlhkostní vlastnosti, porozimetrie

    J. Krejsová skenovací a optická mikroskopie, chování materiálů za vysokých teplot

Členové

Magdaléna Doleželová

2 2435 8754

Kancelář: D1015

Jitka Krejsová

2 2435 8754

Kancelář: D1015

Alena Vimmrová

2 2435 7126

Kancelář: A329